Click here to load reader

Carlo Aall Klodens tilstand – utfordringer og muligheter for reiselivet

 • View
  1.325

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kick off Bærekraftig reiseliv 2015 i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. 26. og 27. november 2008 på Geilo. Innlegg av Carlo Aall, Vestlandsforskning.

Text of Carlo Aall Klodens tilstand – utfordringer og muligheter for reiselivet

 • 1. Klodens tilstand utfordringer og muligheter for reiselivet Innlegg under oppstartseminar for Innovasjon Norge sitt prosjekt Brekraftig reiseliv 2015" Dr. Holms Hotel, Geilo 26.-27. november 2008 Carlo Aall, Vestlandsforsking
 • 2. Hva skal jeg snakke om?
  • Klodens tilstand
   • Noen generelle trekk
   • Klimaproblemet
  • Brekraftig utvikling
   • Reiselivet som del av problemet?
   • Reiseliv som offer for utviklingen?
   • Reiselivet som del av lsningen?
  • Brekraftig reiseliv eller berre kraftig reiseliv?
 • 3. Min erfaringsbakgrunn
  • Utdanna tidl. NLH med praksis p geitebruk i Nord-Norge
  • Miljvernrdgiver i len kommune 1988-90 og arbeidet bl.a. med miljbasert reiselivsutvikling
  • Forsker ved Vestlandsforsking siden 1990
  • Involvert i bygdeturistbedrift siden 1995 (Henjatunet Gardsrestaurant)
  www.henjatunet.no Henjatunet Gardsrestaurant
 • 4.
  • Bakgrunn
   • Etablert av Hgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking i Sogndal den 2. mai 2007 med Stortingets nringskomit som gjester
   • Spissomrde geoturisme, brekraftig reiseliv og IT-reiseliv
   • Strategisk forsking til sttte for realisering av ml om et brekraftig reiseliv
  • Forskergruppe p ca 10 rsverk
  • Strre prosjekter
   • Sustainable Destination Norway (2008-10), samarb. med Univ i Stavanger og Hgskulen i Finnmark, finansiert: Norges forskningsrd/NHD
   • Vindkraft og reiseliv (2007-08), finansiert: Vestavind AS
   • Fritidsforbruk (2008-10), samarb. med NTNU og SIFO, finansiert Norges forskningsrds program Milj 2015
   • Nasjonalpark og reiseliv (2008-10), samarb. med Univ i Klagenfurth, finansiert Norges forskningsrds program Milj 2015
   • ARENA Inovativ Fjordturisme, finansiert Innovasjon Norge
   • Kvalitetssystem for geoturisme, finansiert Hotellgruppa i Sogn
 • 5. Klodens tilstand
  • Hva trodde vi fr?
  • F og store punktkilder hovedproblemet
   • Eks industriutslipp
  • Lokale og synlige miljproblemer viktigst
   • Eks fiskedd og forspling
  • Miljproblemer lses stadig
   • Eks elbilen lser miljproblemet fra transport
  • Miljtiltak i nringslivet lser problemet
   • Eks rensetiltak og enk
  • Miljeffektivisering lser miljproblemet
   • Eks mer drivstoffgjerrige biler
  • Hva vet vi n?
  • Mange og sm diffuse kilder hovedproblemet
   • Eks privatbil
  • Globale og abstrakte miljproblemer viktigst
   • Eks klimaendringer
  • Miljtiltak flytter ofte problemene
   • Eks elbilen reduserer lokale utslipp men ker problemene fra strmproduksjon
  • Miljtiltak i nringslivet ikke nok, forbruket m ogs endres
   • Eks forbruksavgifter
  • Effekten av miljeffektivisering spises opp av volumkning
   • Eks kning i bilkjring veier opp for mer drivstoffgjerrige biler; utslippene ker likevel
 • 6. Tre sider ved klimaproblemet
  • Klimatiltak kan ogs medfre miljproblemer:
  • Karbondbinding gjennom skogplanting tap av biologisk mangfold
  • Overgang til hydrogensamfunnet redusert energieffektivitet
  Det utvidede norske klimaregnskapet
 • 7. Noen pstander om klimaproblemet
  • Klimaendringer hender allerede i dag og vi har et underskudd av klimatilpasning og et underskudd av utslippsreduksjoner
  • Uansett hvor mye vi klarer redusere klimagassutslippene i den nre framtiden s vil grsdagens utslipp pfre oss store utfordringer nr det gjelder klimatilpasning
  • Det er stor usikkerhet knyttet til klimasprsmlet, men det gjelder ikke:
   • Om vi har klimaforandringer
   • Om klimaforandringene er menneskeskapte
  • Den store usikkerheten gjelder:
   • Hvordan klimaendringene vil variere lokalt
   • Hvordan klimaendringer vil samspille med samfunnsendringer
  • Erfaringene har vist at vi kronisk har undervurdert utslipp av klimagasser og konsekvensene av klimaendringene
 • 8. Smelting av isen i polhavet: framtiden er n!
  • Spdommer fra 2004
   • I 2040 er kanskje skipningssesongen i polhavet kt til 150 dager, sammenlignet med 20-30 dgn ved rhundreskiftet
  • Spdommer fra 2007
   • Sensommerisen vil forsvinne totalt innen utgangen av 21. rhundre
  • Situasjonen i dag
   • Store deler er allerede isfritt om sensommeren
   • Sensommerisen kan forsvinne alt i 2013
  Den nordlige skipsruten pent hav pner opp for helt andre muligheter og utfordringer
 • 9.
  • Reiselivet som del av problemet
 • 10. Klimagassutslipp fra reiselivet Globalt str reiselivet for om lag 5 prosent av de samlede CO2-utslippene (om lag like mye som landet Russland!) Kilde: Vestlandsforsking Klimagassutslipp fra norsk reiseliv i Norge
 • 11. Flyeksplosjonen! Hverdagstransport stabil fritidstransporten den som eksploderer
 • 12. Utvikling av lavprisflyruter i Europa Et problem eller en mulighet? 2001 2005 Kilde: Turismens utredningsinstitut (2006)
 • 13. Vil EUs politikk lse problemet? Kilde: Bows, A., Anderson, K., Upham, P. (2006): Contraction and Convergence: UK carbon Emissions and the Implications for UK Air Traffic. Technical Report, Tyndall Centre, Manchester.
 • 14. Business as usual framskriving av globale CO 2 -utslipp fra turisme Kilde: FNs turistorganisasjon, FNs miljprogram, Verdens meteorologiske organisasjon (2008): Klimaendring og turisme: Respons p globale utfordringer. Madrid, Spania (p engelsk)
 • 15. Hvor rette inn innsatsen? (samlet vurdering av gjennomfrbarhet og reduksjonspotensiale) Kilde: FNs turistorganisasjon, FNs miljprogram, Verdens meteorologiske organisasjon (2008): Klimaendring og turisme: Respons p globale utfordringer. Madrid, Spania (p engelsk)
 • 16.
  • Reiselivet som offer for utviklingen
 • 17. Srbarhet for klimaendringer? Kilde: www.senorge.no/Vestlandsforsking Endring av antall dager med sndekke fra perioden 1961-1990 til 2071-2100 SKITREKK
 • 18. Srbarhet for oljepriser
 • 19. ..eller srbarhet for peak oil? Kilde: Colin Cambell, nyhetsbrev april 2008, ASPO
 • 20. Varsel om klimareguleringer av reise

Search related