49
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών Σταμάτης Αρ.

αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Σταμάτης Αρ.

Page 2: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 3: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Η κατασκευή του ξεκίνησε

το 1866 και ολοκληρώθηκε

το 1889, χρησιμοποιώντας

κονδύλια από την ελληνική

κυβέρνηση, την Ελληνική

Αρχαιολογική Εταιρία και την

κοινότητα των Μυκηνών.

Page 4: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 5: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 6: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 7: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 8: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 9: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Μεγάλοι ευεργέτες ήταν επίσης

και οι Δημήτριος και Νικόλαος

Βερναρδάκης από την Αγία

Πετρούπολη οι οποίοι έδωσαν

μεγάλο χρηματικό ποσό.

Page 10: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 11: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 12: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 13: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 14: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Η αρχική ονομασία του μουσείου

ήταν ¨Το Κεντρικόν Αρχαιολογικόν

Μουσείον¨ και αρχικά με διάταγμα

του βασιλιά Όθωνα στεγάστηκε

στο Ναό του Ηφαίστου μέχρι

το 1874.

Page 15: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 16: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 17: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 18: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Έλαβε τη σημερινή του

ονομασία το 1881 από τον

πρωθυπουργό Χαρίλαο

Τρικούπη.

Η δημιουργία του νέου

μουσείου ξεκίνησε το 1866.

Page 19: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 20: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 21: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 22: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 23: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Το νεοκλασικό σχέδιο του μουσείου

δημιουργήθηκε αρχικά από τον

αρχιτέκτονα Ludwig Lange και

αργότερα τροποποιήθηκε από τους

Παναγή Κάλκο που ήταν ο κύριος

αρχιτέκτων, Αρμόδιο Βλάχο και

Ερνέστο Τσίλλερ.

Page 24: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 25: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 26: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 27: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 28: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το

μουσείο σταμάτησε να λειτουργεί

και οι αρχαιότητες εγκιβωτίστηκαν

και κρύφτηκαν για την προστασία

τους.

Page 29: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 30: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 31: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 32: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 33: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 34: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Tο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο

απαρτίζεται από τέσσερις Συλλογές που

υπέχουν θέση Tμημάτων:

- Συλλογή Γλυπτών

- Συλλογή Aγγείων και Mικροτεχνίας

- Συλλογή Xαλκών

- Συλλογή Προϊστορικών, Aιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. 

Page 35: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 36: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 37: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 38: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών

Η νότια πτέρυγα του μουσείου

στεγάζει το Επιγραφικό Μουσείο, που

διαθέτει την πλουσιότερη

συλλογή επιγραφών παγκοσμίως. Το

μουσείο αυτό δημιουργήθηκε κατά τα

έτη 1953 - 1960 με σχέδια του

αρχιτέκτονα Περικλή Καραντινού.

Page 39: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 40: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 41: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 42: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 43: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 44: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 45: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 46: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 47: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 48: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών
Page 49: αρχαιολογικό μουσείο αθηνών