of 1 /1
BÁO GIÁ QUNG CÁO TRANG Đ EN TR NG CHÍNH SÁCH & BÁO GIÁ QUNG CÁO TRANG MÀU CHÍNH SÁCH & BÁO GIÁ QUNG CÁO KHÁCH HÀNG TRC TIP CHÍNH SÁCH TNG KÈM ĐẶC BIT STT Kích thước Đơn giá hin ti Chính sách Đơn giá sau CK Đơn giá sau VAT Đơn giá chưa gm VAT 1 1 trang đen trng (26 x 36 cm) 7,000,000 35% 2 Na trang đen trng (26 x 18 cm) 5,000,000 30% 3 1/4 trang đen trng (13 x 18 cm) 3,000,000 25% 4,550,000 3,500,000 2,250,000 5,005,000 3,850,000 2,475,000 CS1: Chính sách mua bình thường Trong sut dp bóng đá chính ca năm t01/09/2014 - 15/05/2015 Mua 2 kmàu tng 1 kđen trng CS2: Chính sách theo tun CS 3: Chính sách theo tháng CS 4: Chính sách theo mùa bóng Thi gian áp dng Chy ctun, tính tin 5 ngày Mua ctháng, tính tin 18 ngày Mua cmùa, tính tin 50% sngày KHÁCH HÀNG TRC TIP CHÍNH SÁCH TNG KÈM ĐẶC BIT STT Kích thước Đơn giá hin ti Chính sách Đơn giá sau CK Đơn giá sau VAT Đơn giá chưa gm VAT 1 1 trang màu (26 x 36 cm) 20,000,000 35% 2 1/2 trang màu (26 x 18 cm) 12,000,000 30% 13,000,000 8,400,000 14,300,000 9,240,000 CS1: Chính sách mua bình thường Trong sut dp bóng đá chính ca năm t01/09/2014 - 15/05/2015 Mua 2 kmàu tng 1 kđen trng CS2: Chính sách theo tun CS 3: Chính sách theo tháng CS 4: Chính sách theo mùa bóng Thi gian áp dng Chy ctun, tính tin 5 ngày Mua ctháng, tính tin 18 ngày Mua cmùa, tính tin 50% sngày Ghi chú: chnhn 1/2 trang màu trlên

Báo giá quảng cáo - Bóng Đá Toàn Cầu 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Báo giá chính thức Bóng Đá Toàn Cầu 2014

Text of Báo giá quảng cáo - Bóng Đá Toàn Cầu 2014

Page 1: Báo giá quảng cáo - Bóng Đá Toàn Cầu 2014

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

TRANG ĐEN TRẮNGCHÍNH SÁCH & BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

TRANG MÀUCHÍNH SÁCH & BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP

CHÍNH SÁCH TẶNG KÈM ĐẶC BIỆT

STT Kích thước Đơn giá hiện tại Chính sách Đơn giá sau CK Đơn giá sau VAT

Đơn giá chưa gồm VAT

1 1 trang đen trắng (26 x 36 cm) 7,000,000 35%

2 Nửa trang đen trắng (26 x 18 cm) 5,000,000 30%

3 1/4 trang đen trắng (13 x 18 cm) 3,000,000 25%

4,550,000

3,500,000

2,250,000

5,005,000

3,850,000

2,475,000

CS1: Chính sách mua bình thường

Trong suốt dịp bóng đá chính của năm từ 01/09/2014 - 15/05/2015

Mua 2 kỳ màu tặng 1 kỳ đen trắng

CS2: Chính sách theo tuần

CS 3: Chính sách theo tháng

CS 4: Chính sách theo mùa bóng

Thời gian áp dụng

Chạy cả tuần, tính tiền 5 ngày

Mua cả tháng, tính tiền 18 ngày

Mua cả mùa, tính tiền 50% số ngày

KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP

CHÍNH SÁCH TẶNG KÈM ĐẶC BIỆT

STT Kích thước Đơn giá hiện tại Chính sách Đơn giá sau CK Đơn giá sau VAT

Đơn giá chưa gồm VAT

1 1 trang màu (26 x 36 cm) 20,000,000 35%

2 1/2 trang màu (26 x 18 cm) 12,000,000 30%

13,000,000

8,400,000

14,300,000

9,240,000

CS1: Chính sách mua bình thường

Trong suốt dịp bóng đá chính của năm từ 01/09/2014 - 15/05/2015

Mua 2 kỳ màu tặng 1 kỳ đen trắng

CS2: Chính sách theo tuần

CS 3: Chính sách theo tháng

CS 4: Chính sách theo mùa bóng

Thời gian áp dụng

Chạy cả tuần, tính tiền 5 ngày

Mua cả tháng, tính tiền 18 ngày

Mua cả mùa, tính tiền 50% số ngày

Ghi chú: chỉ nhận 1/2 trang màu trở lên