Click here to load reader

Phục hồi các kitô hữu vietnamien

 • View
  87

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Phục hồi các kitô hữu vietnamien

 • CHA GISU KIT LNH:

  KIT HU! CHY TRN! CHY TRN NGA! CHY TRN PUTIN! CHY TRN QUC GIA

  LIN X! B CHY T NC NGI V THN! CHY TRN ISRAEL! CHY TRN

  LEBANON! CHY TRN KHP ISRAEL!

  R R HC C: PHC M MATTHEW CHNG MI, HAI MI BA CU TH /

  CHNG HAI MI - BN, CU TH 20!

  CHA GISU KIT LIN LC:

  CHIN TRANH TH GII! CHIN TRANH HT NHN! M MY HT NHN! NGAY BY

  GI!

  CHIN TRANH NM THNG! HAI T BY TRM TRIU NG CHT!

  SYRIA SP ! MA THU DAMASCUS! DAMASCUS PH HY!

  ISRAEL XM LC KHU VC C N IN JERUSALEM!

  ISRAEL XM LC SYRIA!

  NH NC HI GIO (AR) XM LC ISRAEL!

  GAZA XM LC ISRAEL!

  IRAN XM LC IRAQ!

  CUC B BINH LNH M TI LI-BNG!

  H CNH TI ASHKELON LNH M!

  NGI NGA XM LC LIBAN!

  LI-BNG PH HY!

  B PH HY ASHKELON!

  GAZA B PH HY!

  QIRYAT'EQRON B PH HY!

  NGI NGA XM LC ISRAEL!

  NGI NGA TN CNG JERUSALEM!

  NGI NGA XM LC AI CP!

  NGI NGA XM LC YEMEN!

  NGI NGA XM LC RP SAUDI! KT THC VINH QUANG RP SAUDI ARABIA!

  PH HY SUKKAH! GC V NH!

  IRAN SP !

  NGI V THN TN ST TN HU!

  TR LI CH C TI CNG SN!

  CH C TI TON CU V THN!

  NGI NGA PH HY THIN CHA GIO B HNG!

  TRUNG QUC PH HY THIN CHA GIO B HNG!

  BC TRIU TIN PH HY THIN CHA GIO B HNG!

  PH HY THIN CHA GIO B HNG!

  PH HY VATICAN!

  NH NC HI GIO (AR) B PH HY!

  O HI KT THC!

  S SNG CN PHC HI TINH KHIT CHRISTIAN CHURCH!

  CHRISTIAN CHURCH LOI TR BI H THNG TON CU!

  TIN TRI ELIYAHOUH (ELIJAH) V RANOK (SHELDON) TRC TIP V BO V TINH KHIT

  CHRISTIAN CHURCH!

  CAIRO S TR THNH MT KIT HU!

 • ANTICHRIST SINH ISRAEL!

  NHN LOI HOAN NGHNH ANTICHRIST!

  ANTICHRIST TY THC T CH THIN CHA V NG M-SI!

  ANTICHRIST CHA BNH V MIRACLES!

  ANTICHRIST KHNG TH RESURRECTIONS CHT!

  NGI DO THI CHO N ANTICHRIST AS MESSIAH!

  KIT HU GI APOSTATIZE!

  ANTICHRIST TRIU I BA V MT NM RI!

  ANTICHRIST FLATTERS NGI DO THI!

  ANTICHRIST XY DNG LI NGI N IN JERUSALEM!

  ANTICHRIST JERUSALEM TEMPLE NGAI VNG!

  TIN TRI ELIYAHOUH (ELIJAH) V RANOK (SHELDON) CHIN U ANTICHRIST!

  TIN TRI ELIYAHOUH (ELIJAH) V RANOK (SHELDON) CHNG MINH ANTICHRIST NI

  DI!

  NHIU PHP L CP TRN CA TIN TRI ELIYAHOUH (ELIJAH) V RANOK (SHELDON)!

  R R NH TH THIN CHA GIO TINH KHIT IN SA MC! NH TH THIN CHA GIO

  TINH KHIT TN TI!

  TRONG NGI N CA NG, ANTICHRIST BNG ELIYAHOUH (ELIJAH) V RANOK

  (SHELDON)!

  ELIYAHOUH (ELIJAH) V RANOK (SHELDON) LN LN!

  CHIN TRANH YAHOUH (YHWH), MT SNG THIN CHA! THIN CHA CA DO THI!

  THIN CHA CA CC KIT HU U TIN! CHA M TT C!

  HY DIT CA NGI V THN!

  NGI DO THI TR THNH KIT HU TINH KHIT!

  QUC GIA TR THNH CHRISTIAN TINH KHIT!

  THIN CHA GIO NH TH TINH KHIT TIT KIM NHN LOI!

  CHA GISU KIT LNH:

  CHUN B SN SNG CHO CHIN TRANH HT NHN!

  TC NG CHNG HAI MI HAI CU TH BA!

  CHUN B D TR NC, THC PHM, DU LIU (NUT V P DNG TRN DA),

  NC TRI CY NHO, BT, TI KH NHIU, NHIU HNH TY, NC TRI CY C CI

  (BC X), RAU BINA (VITAMIN A), ALOE VERA, DC LIU THAN (EVACUATES BC X),

  MUI EPSON HAY CLO HOC T ST CHO PHNG TM (KHNG NUT! TM VI BC

  X), RIBBON HOC T T CHO CA RA VO V CA S CAULKED, TI RC, I

  PHT THANH V PIN, CHN (HT NHN MA NG), MT N BI, NN, TRN U!

  TRANG WEB: chretiensretablis.com Trang "m my ht nhn!"

  YAHOUH (YHWH) PHC HI TT C CC KIT HU! TR LI CA TIN TRI ELIYAHOUH

  (ELIJAH)! CNG B CA MALACHI CHNG 3, CU TH 23 / PHC M MATTHEW

  CHNG 17, CU TH 11 / NGY TN TH CA JOHN CHNG 11, CU TH BA!

  TI L AI? TIN TRI CHRISTIAN JEAN-JACQUES PUGIN:

  NHN C XC DU DU SIU NHIN TI NH TH TIN LNH, KHEN NGI, 29 THNG

  8 NM 2010, THNH PH SAINT-LAURENT DU PONT 38380 PHP.

  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=vi&a=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fchretiensretablis.com%252F%26h%3DMAQGUn0RM%26enc%3DAZMeH-NG9ByUSmAgrJBzWRWhhofuKjC0uXHXTXAHPkCO-BTdaBdxfArq-ttFee2qg4Xa5zJoBYubpIJEiGlp4vDcp72RlI2CesU_CW70-m2MPuQIREFTR-XKrX11BSPfGUz3WeH76wkwBEwM8aaiMzgP6OkvG_lBbmOIYKtVdqLooM4-NPQiA2e_uTEokd0AQTUJbBB-3zTXjUQchM03t6JC%26s%3D1

 • NHN C CUC GI SIU NHIN "THC DY NGI CA TI! THC DY NHNG

  NGI CA TI! THC DY NHNG NGI CA TI! THNG 21, 2011, THNH PH

  73000 CHAMBERY PHP.

  NHN C SUPERNATURALLY TRONG KINH THNH CA TI C, NM 2011 AT NGY

  NAY, TIN TRI S KIN QUC T!

  NHN C 11 THNG 10 NM 2014 TM NHN V CHNG TRNH NGH S: I XEM

  NH TH CNG GIO SAINT-BRIEUC, BRETAGNE, PHP! 27 THNG 12 NM 2014, NH

  TH ST. STEPHEN, SAINT-BRIEUC, ME V V TI, CUC GP G VI CHA GISU

  XC THT THU NHP TNG VINH QUANG! CNG B TRONG PHC M JOHN CHNG

  HAI, CU 19 V 20 / PHC M JOHN CHNG 14, CU TH 19 V 21 / PHC M LUKE

  CHNG 24, CU TH MI LM V BA MI / L TH U TIN JOHN CHNG 4,

  CU TH HAI / TH HAI CH CI JEAN CU TH BY / S MC KHI JOHN CHNG 3,

  CU TH 20.

  Nhn c mt siu nhin t nhit ngc ca ti mi ngy k t khi ti ra. Xem Luke chng

  24 cu th 32.

  THIN CHA HON THNH LI HA CA NG! THIN CHA CC PHC HI TT C BI

  JEAN-JACQUES PUGIN, TIN TRI ELIYAHOUH (ELIJAH) THU NHP! N BIN PHP

  CHURCH TINH KHIT! NG BC B THIN CHA GIO B HNG! CNG B JOHN KHI

  HUYN CHNG MI MT CU TH MT V HAI.

  Tham nhng Kit hu b kt n v trng pht: La M chng tm cu mi ba, n mt v

  hai mi hai / phc m Matthew chng 24 cu th bn mi tm v nm mi - v - mt

  APOCALYPSE JEAN chng hai cu n hai v hai mi ba.

  LNG NGHE! TUN THEO! THI TIT! LM SCH CHNH MNH! / U TIN L TH JOHN

  CHNG 3 CU TH BA / CHNH XC BN! / TH DO THI CHNG 12, CU TH 14 /

  SNG TI CHRISTIAN PUR! L KIT HU THT S! PHNG KHNG KIT HU TRONG

  TN! P DNG THIN CHA RN DI Y! LM CHO GIA TI! LIN H VI TI! NHP

  CC KIT HU TOUR TINH KHIT! TNG HERMAS TH!

  INTERNET:chretiensretablis.com trang vn bn ca Thin Cha.

  LM MI NGY:

  N NN TI LI! T CHI THC T CA TI LI! GHT CU C! CHIN U CU C!

  MERCY KHNG PHI L MT CI C SNG TI LI! LM CHO GIA TI!

  S DNG YAHOUH (YHWH)! C TN CA THIN CHA CHA!

  Cch pht m YAHOUH: ASPIRE H u tin v th hai H silencer! C CHA JOHN CHNG

  14, CU TH MT / CHNG 19 CU TH MT / YAH L YAHOUH TRONG TING DO

  THI TH! TY V THIN CHA CUNG CP CHO MT TN TING DO THI! TN LIN

  TC! KHNG TH THAY TH TN! NGI DO THI SNG NI YAHOUH! LNG KNH

  SENNACHERIB TH K TH 8 TRC CNG NGUYN! S DNG TN YAHOUH TRONG

  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=vi&a=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fchretiensretablis.com%252F%26h%3D1AQEf37TQ%26enc%3DAZOLUcUoad0ySVFGDvFe_VXV3neWBWf0qEBznfvPZ9ckG5Gs7rUo9-6EgJMBMxFK3uj0hiwGX0_5Bz-86i-EhVfIBmcVjNh-LRFdtZVlHNgucAHvinmvWFNbVw_cGsL-E2RXW3UQwH4wDwnoC-fJNHEUWgXoXpYK3vkr6BKf0vsK2pdmS8xJAmcWHJqe8PbqBwqENEPUmwyF4w-5Fo6g-UR0%26s%3D1

 • TN TIN TRI V NGI DO THI KINGS TN / MT V VUA CHNG 17, CU TH MT /

  CHNG BA MI - BY, CU TH MT ISAIAH / U KIT HU NI YAHOUH! BN

  THO KINH THNH HY LP SEPTUAGINT, CC TH K U TIN B.C.E., THAM KHO: 4Q

  LXX BUNGARI B / TI TRUNG TM, KHNG CH C MT CON TRAI! CHA GISU KHNG

  THAY TH CHA! CHA GISU KHNG N HY B TN CA CHA! CHA GISU

  KHNG N THAY I TN CA CHA / CHA GISU CHO TM QUAN TRNG

  THAY MT CHO CHA / PHC M MATTHEW CHNG SU, CU TH 9 / TINH KHIT KIT

  HU KHNG S DNG TN CA CON TRAI DUY NHT! S DNG CON TRAI TN CH L

  MT TI LI! VINH DANH CHA BNG CCH S DNG TN YAHOUH! KHNG

  BELITTLE TN CA CHA! KHNG N TN CA CHA CHA: YAHOUH! CHA V THIN

  CHA V CHA TIU L THING LING YAHOUH (YHWH) TN DI Y! CHA

  GISU KIT CHA VN CN PH THUC VO YAHOUH THIN CHA CHA! C GENESIS

  CHNG HAI, CU TH BN / GENESIS CHNG 22, CU TH 14 / EXODUS CHNG

  BA CU TH 15 / THNH VNH 83 CU TH 19 / PHC M MATTHEW CHNG 4, CU

  TH 10 / PHC M MATTHEW CHNG HAI MI - TM, CU TH 19 / HNH VI CA

  TNG CHNG HAI, CU TH BA MI T / HNH VI CA CC TNG CHNG

  BA, MI BA N HAI MI - SU CU / HNH VI CA TNG CHNG 4, CU TH

  11 / HNH VI CA CC TNG CHNG MI, CU TH BN MI BA / HNH VI

  CA CC TNG CHNG MI BA Cu th 17 n hai mi by, v ba mi hai / th

  ngi La M chng chn, cu th 29 / ch ci La M chng mi, cu th 13 / u tin th

  gi tn hu Crinth chng 15, cu th 24 v hai mi tm / th JACQUES chng 5, on 4 /

  s mc khi John chng 14, cu th mt / s mc khi John chng 15, cu th bn / s mc

  khi John chng 19, cu th su / trang web INTERNET: chretiensretablis.com trang "Ngi l

  Cha"!

  CHA GISU KIT CM N NG VT!

  THIN CHA CHU B NOAH. CHA GISU HY B CH A TH V LY D V N

  NG VT. CHA GISU PHC HI TT C MI TH. CHA GISU SUPERIOR MOSES.

  TRONG NH CA THIN CHA, NG VT C CNG MT THN KH CA CUC SNG

  HN CON NGI. NG VT L ANH EM NH V SURS, CNG C NGUN GC T

  THIN CHA CA CHNG TI. ADAM KHNG PHI N NG VT. BAN U I I

  CA THIN CHA S. BN GC TRONG SN VN EDEN S KHNG HY B. S CA

  THIN CHA C P DNG BI CHA GISU. MT THNG DUY NHT S. MT

  C TIN. THIN CHA KHNG THAY I. CHA GISU L NASRID. CHA GISU KHNG

  N NG VT. K NIM L PHC SINH M KHNG C THT CU. NG VT L NHNG

  SINH VT CA THIN CHA V TI. NG VT C MT LINH HN V TINH THN. LINH

  HN V TINH THN CA CC LOI NG VT RA KHI C CHA TRI. CNG CHA

  CELESTE HN CON NGI. LIN MINH CA HA BNH CA CHA GISU C THC

  HIN VI NG VT. GIAO C HA BNH VI CC KIT HU THNG BO NG VT.

  THIN NG GIA CC KIT HU. NG VT CNG L HNG XM CA CHNG TI.

  TNH YU CHO HNG XM CA MNH. N B CM KHO MU. N NG VT L BT

  HP PHP THEO THIN CHA T U TIN TI CHA GISU TRN TRI T. N MT

  NG VT L MT TI PHM CA MU TRONG MING. LINH HN CON NGI BN V

  TI LI. SAU , THIN CHA RA LNH KHNG N XC CHT. NG VT CHT

  C N XC CHT. THC PHM CA CI CHT GY RA CI CHT. U KIT HU

  KHNG N NG VT. CC NH S HC HAI CHNG THC. PLINY TRONG TH K U

  TIN CA THI I V JEROME CA CHNG TI. TT C HIN TI BIBLES C GI

  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=vi&a=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fchretiensretablis.c

Search related