of 16 /16
“POWER POINT PRESENTATION” JANELYN P. LAURE Knights of Columbus Elementary School

Mga yaman ng pilipinas natin

Embed Size (px)

Text of Mga yaman ng pilipinas natin

Mga Yaman ng Pipilinas

Power point presentation

Janelyn p. laureKnights of Columbus Elementary School1Mga YamanNgPilipinas2Mga Anyong Lupa3BUROL

* Mas mataas kaysakapatagan. Mas mababa ito sa bundok.

4LAMBAK

* Patag at nasa pagitan ng dalawang mataas na anyong lupa.

5TALAMPAS Mataas at patag.

6BULKAN Nagbubuga ng apoy, usok, abo at lava.

7BUNDOK

* Pinakamataas na anyong lupa.

8MGA ANYONG TUBIG9KARAGATAN

* Pinakamalaki at pinakamalawak na anyong tubig.

10DAGAT *Mas maliit kaysa karagatan.

11TALON

*Nagmula sa mataas na lugar.

12ILOG * Mahabang anyong tubig na mula sa bundok o talon.

13LAWA *Napapaligiran ng lupa.

14BUKAL *Nanggagaling sa ilalim ng lupa.

15The EndTHANKS FOR WATCHING, MABUHAY!!!!16