15

Click here to load reader

Legile care guverneaza mintea

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legile care guverneaza mintea

Citation preview

Page 1: Legile care guverneaza mintea

Mehran Karimi Nasseri

Page 2: Legile care guverneaza mintea

Shoichi Yokoi

Page 3: Legile care guverneaza mintea

Shoichi Yokoi

Page 4: Legile care guverneaza mintea
Page 5: Legile care guverneaza mintea

Faptele Apostolilor 5:4

..Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta?...

Page 6: Legile care guverneaza mintea

Legile care guvernează Legile care guvernează mintea mintea (Cele 8 legi ale minții)(Cele 8 legi ale minții)

Page 7: Legile care guverneaza mintea

În virtutea legilor stabilite de Dumnezeu în natură, efectul urmează cauzei, cu o certitudine invariabilă. Secerişul dovedeşte calitatea semănatului. În acest domeniu, nici o contrafacere nu poate fi reuşită. Oamenii îşi pot înşela semenii şi pot primi laude şi premii pentru un serviciu pe care nu l-au îndeplinit. Dar, în natură, nu pot exista contrafaceri. Pentru gospodarul necredincios, secerişul aduce cu sine sentinţa de condamnare. Iar acest adevăr este valabil şi în domeniul spiritual. Răul are succes numai în aparenţă, nu şi în realitate. Copilul care lipseşte de la şcoală, tânărul care este superficial în studiile sale, contabilul care îşi înşală patronul, oameni, din orice domeniu de activitate şi de orice profesie, care sunt necinstiţi faţă de responsabilităţile ce le-au fost încredinţate se pot lăuda cu faptul că, atâta timp cât greşelile lor sunt ascunse, ei reuşesc să profite. Dar nu este aşa; ei se înşală singuri. Secerişul vieţii este caracterul, iar acesta decide viitorul, atât al vieţii de acum, cât şi al vieţii veşnice. – Ed 108, 109 (1903)

Legea 1

Page 8: Legile care guverneaza mintea

Există o lege a minţii, şi anume că aceasta se adaptează treptat la subiectele asupra cărora este obişnuită să mediteze. Dacă este preocupată numai cu lucruri lipsite de valoare, ea va deveni slabă şi incapabilă. Dacă nu este niciodată solicitată să se ocupe de probleme serioase, după un timp, îşi va pierde aproape în întregime orice capacitate de dezvoltare. PP 596-599 (1890)

Legea 2

Page 9: Legile care guverneaza mintea

Romani 8:5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.

Greacă: Cei ce sunt pământești se gândesc la cele pământești.Cei ce sunt duhovnicești se gândesc la cele duhovnicești

Page 10: Legile care guverneaza mintea

Există o lege a minţii, şi anume că aceasta se dezvoltă sau se limitează în raport cu dimensiunea preocupărilor cu care se familiarizează. Dacă nu sunt angajate într-o activitate perseverentă şi serioasă de cercetare a adevărului, capacităţile intelectuale se vor diminua în mod sigur şi îşi vor pierde abilitatea de a înţelege semnificaţiile profunde ale Cuvântului lui Dumnezeu. – RH, 17 iulie 1888. (FE 127) 

Legea 3

Page 11: Legile care guverneaza mintea

Legea 4

Privind, suntem schimbaţi. Aceasta este o lege care funcţionează atât în domeniul intelectual, cât şi în domeniul moral. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să mediteze. Ea devine asemenea lucrurilor pe care este obişnuită să le iubească şi să le respecte. Omul nu se va ridica niciodată mai presus de propriul său statut al curăţiei, sfinţeniei sau adevărului. Dacă idealul său derivă din propriul lui sine, nu va ajunge niciodată mai sus, ci mai degrabă se va degrada încetul cu încetul, ajungând din ce în ce mai decăzut. Numai harul lui Dumnezeu are puterea de a înălţa omul. Dacă este lăsat singur, cursul vieţii omului va coborî în mod inevitabil pe treptele decăderii. – GC 555 (1888)

Page 12: Legile care guverneaza mintea

Legea 5

Există o lege stabilită de Dumnezeu, şi anume că oricine crede adevărul aşa cum este el în Isus îl va face cunoscut. Ideile şi convingerile unei persoane caută exprimare. Oricine împărtăşeşte necredinţa şi spiritul de critică, oricine se consideră capabil să  judece lucrarea Duhului Sfânt va răspândi în jurul său acest spirit. Dorinţa criticilor de a se face auziţi şi simţiţi stă în firea necredinţei şi a împotrivirii faţă de harul lui Dumnezeu. Mintea care este motivată de asemenea idei se va lupta întotdeauna să se remarce şi să câştige adepţi. Toţi cei care se află de partea unui apostaziat se vor molipsi de spiritul lui şi de dorinţa de a le împărtăşi altora opiniile şi rezultatele cercetărilor lor personale, precum şi simţămintele care îi determină să acţioneze. Din acest motiv, reprimarea principiilor care ne motivează la acţiune nu este un lucru uşor. – SpT Seria A, Nr. 6, p 39, 6 iulie 1896. (TM 290, 291)

Page 13: Legile care guverneaza mintea

Legea 6

Ideile şi simţămintele noastre sunt încurajate şi intensificate pe măsură ce le exprimăm. Aceasta este o lege naturală. Cuvintele transmit idei, dar la fel de adevărat este şi faptul că ideile se nasc din cuvinte. Cu cât ne mărturisim mai mult credinţa, cu cât ne bucurăm mai mult de binecuvântările pe care ştim că le avem – marea iubire şi harul din partea lui Dumnezeu –, cu atât vom avea mai multă credinţă şi o bucurie mai mare. Nici o limbă nu poate exprima şi nici o minte limitată nu poate concepe binecuvântarea care rezultă din aprecierea bunătăţii şi a iubirii lui Dumnezeu. Chiar şi aici, pe pământ, bucuria noastră poate ajunge asemenea unei fântâni care nu seacă niciodată, deoarece este alimentată de izvorul ce se revarsă de la tronul lui Dumnezeu. – MH 251-253 (1905)

Page 14: Legile care guverneaza mintea

Există o lege a minţii şi anume că, dacă un obiect dorit este refuzat atât de ferm, încât dispare orice speranţă de a-l obţine, mintea va înceta să-şi dorească şi se va ocupa de alte obiective. Dar, atâta timp cât încă mai există o speranţă de a obţine obiectul dorit, se vor face toate eforturile pentru a-l dobândi. ST, 9 februarie 1882. (CG 283, 284)

Legea 7

Page 15: Legile care guverneaza mintea

Capacităţile trebuie dezvoltate la maximum; ele trebuie să fie fortificate şi înnobilate prin cugetare asupra adevărurilor spirituale. Dacă minţii i se permite să vagabondeze, oprindu-se asupra lucrurilor lipsite de valoare, ea devine slabă, frivolă şi lipsită de putere spirituală. Aceasta este o lege naturală invariabilă. – 5T 272

Legea 8

www.gandurisintrebari.tk