Kim był Jezus?

  • Published on
    01-Dec-2014

  • View
    2.786

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Kim by Jezus?Dochodzenie w sprawie Chrystusa </li> <li> 2. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaPosta historyczna:Atoli ani pod wpywem zabiegw ludzkich, anidarowizn, albo ofiar bagalnych na rzecz bogwnie ustpowaa habica pogoska, lecz wierzono,e poar [Rzymu] by nakazany. Aby wic jusun, podstawi Neron winowajcw i dotknnajbardziej wyszukanymi kaniami tych, ktrychznienawidzono dla ich sromot, a ktrych gminchrzecijanami nazywa. Pocztek tej nazwie daChrystus, ktry za panowania Tyberiusza skazanyby na mier przez prokuratora Poncjusza Piata;a przytumiony na razie zgubny zabobon znowuwybuchn, nie tylko w Judei, gdzie si to zowylgo, lecz take w stolicy, dokd wszystko, copotworne albo sromotne, zewszd napywai licznych znajduje zwolennikwTacyt, Roczniki 115 r.O Jezusie i chrzecijastwie wspominaj te: Swetoniusz (120 r.), Pliniusz Modszy (97-109 r.),Lukian z Samosat (120-190 r.), </li> <li> 3. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi Popkultura? </li> <li> 4. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi Muzumanie? </li> <li> 5. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi Buddyci? </li> <li> 6. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi Hindusi? </li> <li> 7. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi wiadkowie Jehowy?Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo uBoga, a Bogiem byo Sowo.Ewangelia wg w. Jana 1:1Na pocztku by Sowo, a Sowo byu Boga i Sowo by bogiem.Przekad Nowego wiata </li> <li> 8. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie Chrystusa Co mwi Jezus?Rzek mu Filip: Panie, poka nam Ojca,a wystarczy nam. Odpowiedzia mu Jezus: Takdugo jestem z wami i nie poznae mnie,Filipie? Kto mnie widzia, widzia Ojca; jakmoesz mwi: Poka nam Ojca? Czy niewierzysz, e jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?Sowa, ktre do was mwi, nie od siebiemwi, ale Ojciec, ktry jest we mnie,wykonuje dziea swoje.Ewangelia wg w. Jana 14:8-10Odpowiedzia im Jezus: Zaprawd, zaprawd,powiadam wam, pierwej ni Abraham by, Jamjest.Ewangelia wg w. Jana 8:58 </li> <li> 9. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie Chrystusa Co mwi ydzi?A gdy one szy, oto niektrzy ze stray przyszlido miasta i powiadomili arcykapanwo wszystkim, co zaszo. Ci za zebrali si wraz zestarszymi i po naradzie dali sporo pienidzyonierzom, mwic: Powiedzcie, e uczniowiejego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spalimy.A jeliby o tym usysza namiestnik, my goprzekonamy i wam bezpieczestwo zapewnimy.Wzili wic pienidze i postpili tak, jak ichpouczono. I rozniosa si ta wie wrd ydwa po dzie dzisiejszy.Ewangelia wg w. Mateusza 28:11-15 </li> <li> 10. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi ydzi?W tym czasie y pewien mdrzec zwanyJezusem. By to czowiek dobry i sprawiedliwy.Wielu ydw i ludzi innych narodowoci staosi jego uczniami. Piat skaza go naukrzyowanie i mier. Lecz jego uczniowie nieprzestali w niego wierzy. Mwili, e yjei ukaza im si trzy dni po ukrzyowaniu. On bymoe by tym Mesjaszem odnonie ktregoprorocy przepowiadali wielkie, cudowne rzeczyJzef Flawiusz Dawne dzieje Izraela 67-94 r. </li> <li> 11. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaCo mwi ydzi?Mowie izraelscy! Posuchajcie tych sw:Jezusa Nazareskiego, ma, ktrego Bgwrd was uwierzytelni przez czyny niezwyke,cuda i znaki, jakie Bg przez niego midzy wamiuczyni, jak to sami wiecie, gdy wedugpowzitego z gry Boego postanowienia iplanu zosta wydany, tego wycie rkamibezbonych ukrzyowali i zabili;Dzieje Apostolskie 2:22-23potem ukaza si wicej ni piciuset braciomnaraz, z ktrych wikszo dotychczas yje,niektrzy za zasnli;1 List do Koryntian 15:6 </li> <li> 12. Kim by Jezus?Dochodzenie w sprawie Chrystusa Wprowadzam nieprzyja midzy ciebie a niewiast, pomidzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiady ci gow, a ty zmiadysz mu pit. Ksiga Rodzaju 3:15 (BT) </li> <li> 13. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie Chrystusa(1) Kto uwierzy wieci naszej, a rami Pana komu si objawio? (2) Wyrs bowiem przed nimjako latorol i jako korze z suchej ziemi. Nie mia postawy ani urody, ktre by pocigay naszeoczy i nie by to wygld, ktry by nam si mg podoba. (3) Wzgardzony by i opuszczony przezludzi, m boleci, dowiadczony w cierpieniu jak ten, przed ktrym zakrywa si twarz,wzgardzony tak, e nie zwaalimy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosi, nasze cierpieniawzi na siebie. A my mniemalimy, e jest zraniony, przez Boga zbity i umczony. (5) Lecz onzraniony jest za wystpki nasze, starty za winy nasze. Ukarany zosta dla naszego zbawienia,a jego ranami jestemy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbdzilimy, kady z nas na wasndrog zboczy, a Pan jego dotkn kar za win nas wszystkich. (7) Zncano si nad nim, lecz onznosi to w pokorze i nie otworzy swoich ust, jak jagni na rze prowadzone i jak owca przedtymi, ktrzy j strzyg, zamilk i nie otworzy swoich ust. (8) Z wizienia i sdu zabrano go,a kt o jego losie pomyla? Wyrwano go bowiem z krainy yjcych, za wystpek mojego ludumiertelnie zosta zraniony. (9) I wyznaczono mu grb wrd bezbonych i wrd zoczycwjego mogi, chocia bezprawia nie popeni ani nie byo faszu na jego ustach. (10) Ale to Panuupodobao si utrapi go cierpieniem. Gdy zoy swoje ycie w ofierze, ujrzy potomstwo,bdzie y dugo i przez niego wola Pana si speni. (11) Za mk swojej duszy ujrzy wiatoi jego poznaniem si nasyci. Sprawiedliwy mj suga wielu usprawiedliwi i sam ich winyponiesie. (12) Dlatego dam mu dzia wrd wielkich i z mocarzami bdzie dzieli upy za to, eofiarowa na mier swoj dusz i do przestpcw by zaliczony. On to ponis grzech wielui wstawi si za przestpcami. Ksiga Izajasza 53:1-12 </li> <li> 14. Kim by Jezus? Dochodzenie w sprawie ChrystusaDalsze poszlaki:a) pusty grbb) nawracanie si sceptykwc) eksplozja kocioad) naoczni wiadkowiee) hipnotyzer?f) kamca? g) szaleniec? </li> <li> 15. g) szaleniec?Sprawa Chrystusa Lee Strobel Czy Jezus by chory psychicznie, gdytwierdzi, e jest Synem Boga? odpowiada Gary Collins, doktorpsychologii klinicznej na Purdue UniversityTo prawda, e ludzie majcy trudnoci w sferze psychiki czsto podaj si za kogo kim nie s. Czasamitwierdz, e s Jezusem, albo prezydentem Stanw Zjednoczonych [..] Psycholodzy nie patrz jednak jedyniena to, co czowiek mwi. Ida gbiej. Patrz na emocje, poniewa chorzy ludzie czsto popadaj wnieuzasadnion depresj, maj silne napady gniewu lub s pogreni w niepokoju. Spjrz jednak na Jezusa:on nigdy nie przejawia niewaciwych emocji. Na przykad, paka po mierci swojego przyjaciela azarza. Tojest naturalna reakcja zdrowej emocjonalnie jednostki. [..] Dowiadcza gniewu, ale by to zdrowy gniewwobec ludzi wykorzystujcych ubogich przez oprnianie ich kieszeni w wityni. Nie by irracjonalnierozdraniony przez kogo, kto mu dziaa na nerwy. Bya to sprawiedliwa reakcja przeciwniesprawiedliwoci i krzywdzie ludzkiej. [...] Inni ludzie cierpic na urojenia bdnie postrzegajrzeczywisto. Uwaaj, e kto ich ledzi lub prbuje si ich pozby, cho nic takiego si nie dzieje. Nie majkontaktu z rzeczywistoci. Bdnie postrzegaj dziaania innych i oskaraj ich o rzeczy, ktrych oni niezamierzaj robi. Ponownie, nie widzimy tego u Jezusa. Mia on wyrany kontakt z rzeczywistoci. Nie byparanoikiem, chocia dobrze rozumia, e grozi mu bardzo powane niebezpieczestwo. Ludzie zzaburzeniami psychiki maj trudnoci z myleniem. Nie potrafi w logiczny sposb prowadzi rozmowy,popiesznie wycigaj bdne wnioski, s irracjonalni. Nie zauwaamy tego u Jezusa. Wypowiada si jasno, zmoc i dobitnie. Jego umys pracowa doskonale, posiada te absolutnie zdumiewajce zrozumienie ludzkiejnatury. [...] Zachowywa rwnowag pomimo trudnego stylu ycia; zawsze wiedzia co robi i dokd zmierza;troszczy si gboko o ludzi, zwaszcza kobiety i dzieci, do ktrych wtedy nie przywizywano duegoznaczenia; [...] Biorc wszystko pod uwag, po prostu nie widz oznak, eby Jezus cierpia na jakkolwiekznan chorob umysow. [...] By duo zdrowszy, ni ktokolwiek, kogo znam, wczajc w to mnie samego! </li> <li> 16. h) Argument medycznySprawa Chrystusa Lee Strobel analiza medyczna mierci Jezusadokonana przez naukowca Alexandra MetherellaI w miertelnym boju jeszcze gorliwiej si modli; i by pot jego jak krople krwi, spywajce na ziemi.Ewangelia wg w. ukasza 22:44Jest to stan medyczny zwany hematidrosis, czyli krwawy pot. Nie jest bardzo czsty, ale jest zwizany zsilnym stresem psychicznym. Mocny niepokj powoduje wydzielanie substancji chemicznych, ktre powodujpkanie naczy woskowatych w gruczoach potnych. W rezultacie tego w gruczoach tych ma miejscekrwawienie, a na zewntrz wydostaje si pot zmieszany z krwi.W trakcie ukrzyowania: Jego rce zostay natychmiast rozcignite, prawdopodobnie o okoo pitnaciecentymetrw, a stawy ulegy zwichniciu mona to ustali przy pomocy prostego rwnaniamatematycznego. To byo wypenienie proroctwa z Psalmu 22, ktry zapowiada ukrzyowanie setki latzanim ono nastpio: rozczyy si wszystkie koci moje. (Psalm 22:15) </li> <li> 17. h) dowd medycznySprawa Chrystusa Lee Strobel analiza medyczna mierci Jezusadokonana przez naukowca Alexandra Metherellalecz jeden z onierzy wczni przebi bok jego i zaraz wysza krew i woda.Ewangelia wg w. Jana 19:34Gdy Jego serce zaczo uderza nieregularnie, Jezus wiedzia, e chwila mierci jest bliska. Wtedy waniezawoa: Ojcze, w Twoje rce oddaj ducha mego. Potem umar w wyniku zatrzymania akcji serca.[...]Zanim jeszcze umar, co jest wane, szok hypovolemiczny spowodowa dugotrwae przyspieszenie akcjiserca, co przyczynio si ostatecznie do jego niewydolnoci, ktrej rezultatem byo zbieranie si pynu wbonie dookoa serca, zwane wysikiemosierdziowym, a take dookoa puc, zwanewysikiem opucnym. [...] Rzymski onierz, chccpotwierdzi mier Jezusa, wbi wczni w Jegoprawy bok. Prawdopodobnie by to prawy bok. Niejest to pewne, ale na podstawie opisu moemypowiedzie, ze by to prawdopodobnie prawy bok,midzy ebrami. Wcznia musiaa przej przezprawe puco i doj do serca, kiedy wic zostaawycignita, wypyn pyn z wysiku osierdziowegoi opucnowego. Musiao to wyglda jak pojawieniesi czystego pynu, jak woda, a potem duej ilocikrwi, jak opisa to naoczny wiadek Jan w swojejewangelii </li> <li> 18. Kim JEST Jezus? </li> <li> 19. Kim JEST Jezus?ktry chocia by w postaci Boej, nieupiera si zachannie przy tym, aby byrwnym Bogu, lecz wypar si samegosiebie, przyj posta sugi i sta sipodobny ludziom; a okazawszy siz postawy czowiekiem, uniy samegosiebie i by posuszny a do mierci, i todo mierci krzyowej. Dlatego te Bgwielce go wywyszy i obdarzy goimieniem, ktre jest ponad wszelkie imi,aby na imi Jezusa zginao si wszelkiekolano na niebie i na ziemi, i pod ziemii aby wszelki jzyk wyznawa, e JezusChrystus jest Panem, ku chwale BogaOjca.List do Filipian 2:6-11 </li> <li> 20. Kim JEST Jezus?a gdy si obrciem, ujrzaem siedem zotychwiecznikw, a pord tych wiecznikw kogopodobnego do Syna Czowieczego, odzianegow szat do stp dug i przepasanego przezpier zotym pasem; gowa za jego i wosybyy lnice jak nienobiaa wena, a oczy jegojak pomie ognisty, a nogi jego podobne domosidzu w piecu rozarzonego, gos za jegojakby szum wielu wd. W prawej doni swejtrzyma siedem gwiazd, a z ust jego wychodziobosieczny ostry miecz, a oblicze jego janiaojak soce w penym swoim blasku. Tote gdygo ujrzaem, padem do ng jego jakby umary.On za pooy na mnie swoj prawic i rzek:Nie lkaj si, Jam jest pierwszy i ostatni, iyjcy. Byem umary, lecz oto yj na wiekiwiekw i mam klucze mierci i pieka.Objawienie w. Jana 1:12-18 </li> <li> 21. Co to oznacza dla Ciebie?Znam uczynki twoje, e ani zimny, ani gorcy. Oby by zimny albo gorcy! A tak, e letni, a niegorcy ani zimny, wypluj ci z ust moich. Poniewa mwisz: Bogaty jestem i wzbogaciem si, iniczego nie potrzebuj, a nie wiesz, e poaowania godzien ndzarz i biedak, lepy i goy, radzci, aby naby u mnie zota w ogniu wyprbowanego, aby si wzbogaci i aby przyodzia szatybiae, aby nie wystpia na jaw haniebna nago twoja, oraz maci, by ni namaci oczy twoje,aby przejrza. Wszystkich, ktrych miuj, karc i smagam; bd tedy gorliwy i upamitaj si. Otostoj u drzwi i koacz; jeli kto usyszy gos mj i otworzy drzwi, wstpi do niego i bd z nimwieczerza, a on ze mn. Zwycizcy pozwol zasi ze mn na moim tronie, jak i Ja zwyciyemi zasiadem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Objawienie w. Jana 3:15-21 </li> </ul>