of 22 /22

Defectul Femeii

Embed Size (px)

Text of Defectul Femeii

Page 1: Defectul Femeii
Page 2: Defectul Femeii

CCâând Dumnezeu a nd Dumnezeu a creat femeia, era deja creat femeia, era deja îîn n a a şşasea zi de lucru peste asea zi de lucru peste programprogram, pregătind încă , pregătind încă detaliile. Un înger a detaliile. Un înger a apărut şi a spus:apărut şi a spus:

Page 3: Defectul Femeii

««De ce îţi ia aşa De ce îţi ia aşa de mult timp de mult timp să creezi aşa să creezi aşa ceva?ceva?»»

Page 4: Defectul Femeii

««Ai văzut planul Ai văzut planul pentru ea? pentru ea? »»

Dumnezeu a răspuns:Dumnezeu a răspuns:

Page 5: Defectul Femeii

«Trebuie să fie rezistentă la «Trebuie să fie rezistentă la apă, dar nu din plastic, să aibă apă, dar nu din plastic, să aibă

peste 200 părţi care să se peste 200 părţi care să se mişte, toate care să se poată mişte, toate care să se poată

înlocui, să fie în stare să înlocui, să fie în stare să funcţioneze cu diet coke şi funcţioneze cu diet coke şi

resturi de mâncare, să poată resturi de mâncare, să poată ţine 4 copii deodată în braţe, ţine 4 copii deodată în braţe,

Page 6: Defectul Femeii

să aibă un sărut cu să aibă un sărut cu care să vindece de care să vindece de la un genunchi la un genunchi zgâriat la o inimă zgâriat la o inimă zdrobită - şi să facă zdrobită - şi să facă totul doar cu două totul doar cu două mâini.mâini.»»

Page 7: Defectul Femeii

Îngerul a fost Îngerul a fost uimit de aceste uimit de aceste cerinţe.cerinţe.

««Doar cu două Doar cu două mâini? Nici o mâini? Nici o şansă. Şi astea şansă. Şi astea sunt cerinţe doar sunt cerinţe doar pentru modelul pentru modelul standard? E prea standard? E prea multă muncă multă muncă pentru o zi. pentru o zi. Aşteaptă până Aşteaptă până mâine să termini!mâine să termini!»»

Page 8: Defectul Femeii

««Dar nu o să aşteptDar nu o să aştept»» a protestat a protestat Dumnezeu.Dumnezeu.

Sunt aproape gata să termin Sunt aproape gata să termin această această

creaţie atât de aproape de inima creaţie atât de aproape de inima mea.mea.Deja se vindecă pe ea însăşi Deja se vindecă pe ea însăşi când e bolnavă. când e bolnavă.

Şi poate lucra 18 ore pe zi.Şi poate lucra 18 ore pe zi.»»

Page 9: Defectul Femeii

Îngerul s-a Îngerul s-a apropiat şi a atins apropiat şi a atins femeia.femeia.

««Dar e atât Dar e atât de delicată, de delicată, Doamne!Doamne!»»

Page 10: Defectul Femeii

««Este Este delicată, e delicată, e adevărat, adevărat, dar am dar am făcut-o şi făcut-o şi puternică. puternică. Nici nu ai Nici nu ai idee ce idee ce poate îndura poate îndura sau realiza.sau realiza.»»

Page 11: Defectul Femeii

««Va fi în stare Va fi în stare să să gândească?gândească?»»  a   a întrebat întrebat îngerul.îngerul.

Page 12: Defectul Femeii

Dumnezeu a Dumnezeu a răspuns:răspuns:««Nu numai că va Nu numai că va fi în stare să fi în stare să gândească, dar gândească, dar şi să comunice şi şi să comunice şi să înfăptuiască.să înfăptuiască.»»

Page 13: Defectul Femeii

Apoi îngerul a Apoi îngerul a observat ceva, a observat ceva, a întins mâna şi a întins mâna şi a atins obrazul femeii.atins obrazul femeii.««Se pare ca ai o Se pare ca ai o eroare în modelul eroare în modelul asta. asta. Ţi-am spus ca ai Ţi-am spus ca ai încercat să pui prea încercat să pui prea mult în modelul mult în modelul acesta."acesta."

Page 14: Defectul Femeii

««Nu-i o eroareNu-i o eroare..»» l-a l-a corectatcorectat DomnulDomnul .. «« EE o lacrim o lacrimăă! ! »»««Dar la ce Dar la ce foloseşte lacrima?foloseşte lacrima?»» a a îîntrebat ntrebat îngerul.îngerul.

Domnul a răspuns: Domnul a răspuns:

Page 15: Defectul Femeii

««Lacrima e felul Lacrima e felul ei de a-şi exprima ei de a-şi exprima bucuria, tristeţea, bucuria, tristeţea, durerea, durerea, dezamăgirea, dezamăgirea, dragostea, dragostea, singurătatea, singurătatea, supărarea şi supărarea şi mândria ei.mândria ei.»»

Page 16: Defectul Femeii

Femeile au puteri care îi Femeile au puteri care îi uimesc uimesc pe bărbaţi. Ele trec prin pe bărbaţi. Ele trec prin dificultăţi şi poartă poveri, dar dificultăţi şi poartă poveri, dar îşi păstrează bucuria, îşi păstrează bucuria, dragostea, amabilitatea. dragostea, amabilitatea.

Page 17: Defectul Femeii

Zâmbesc când Zâmbesc când ar vrea să ţipe.ar vrea să ţipe. Cântă când ar Cântă când ar vrea să plângă, vrea să plângă, plâng când plâng când sunt fericite sunt fericite şi râd când şi râd când sunt nervoase;sunt nervoase;

Page 18: Defectul Femeii

se luptă pentru se luptă pentru lucrurile în care cred, lucrurile în care cred, se împotrivesc se împotrivesc nedreptăţii,nedreptăţii, nu acceptă pe "nu"  nu acceptă pe "nu"  ca răspuns când ca răspuns când cred că exista o soluţie cred că exista o soluţie mai bună, mai bună, se sacrifică pe ele se sacrifică pe ele pentru ca familiile pentru ca familiile lor sa aibă de lor sa aibă de ajuns. ajuns.

Page 19: Defectul Femeii

Merg la doctor cu un Merg la doctor cu un prieten speriat, iubesc prieten speriat, iubesc necondiţionat, plâng necondiţionat, plâng când copii lor au când copii lor au succes şi se bucură succes şi se bucură când prietenii lor când prietenii lor primesc recompense, primesc recompense, sunt fericite când aud sunt fericite când aud de un nou născut sau de un nou născut sau o nuntă, inima lor se o nuntă, inima lor se frânge când un frânge când un prieten moare, jelesc prieten moare, jelesc la moartea unui la moartea unui membru din familie, membru din familie,

Page 20: Defectul Femeii

……totuşi sunt totuşi sunt puternice şi când puternice şi când crezi că nu mai crezi că nu mai au nici o putere, au nici o putere, pot, cu o pot, cu o îmbrăţişare şi un îmbrăţişare şi un sărut, să vindece sărut, să vindece o inima frântă.o inima frântă.

Page 21: Defectul Femeii

Fără îndoială, Fără îndoială, femeia nu are femeia nu are decât un singur decât un singur defect:defect:

Page 22: Defectul Femeii

Acela că uită cât de mult valorează!Acela că uită cât de mult valorează!