Bán, cho thuê bộ cắt băng khánh thành, khai trương giá rẻ nhất tại tp.hcm

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bán, cho thuê bộ cắt băng khánh thành, khai trương giá rẻ nhất tại tp.hcm

1. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 2. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 3. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 4. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 5. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 6. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 7. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 8. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 9. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 10. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 11. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 12. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM 13. XNG MAY TRANG PHC S KIN CHUYN MAY, BN, CHO THU B CT BNG KHNH THNH GI R NHT TI TP.HCM Ngoi Ra, Cng ty chng ti cn cung cp dch v: - Cho thu Trang Phc PG - Cung cp PG cho cc s kin l khi cng, khnh thnh HOTLINE: 0903 96 74 77 0932 68 74 77 AD: 14 Nguyn Vn Vnh, Phng 4, Qun Tn Bnh, Tp.HCM