HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 20.3. 2017 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 211

  ENERGIE DN Tden od 20.3. 2017

  bydlen: RODINA V INTERIRU

  MUSTE VDT, KDO JSTE PRO JSTE

  PILI NA TENTO

  SVT?KNIHA:

  ODHALTE

  SV PRAV

  J

  SEMIN

  ODHALTE SV

  PRAV J

  &

  IJTE SVJ IVOT

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vce na tato tmata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy

  1. Poznn sebe sama2. ivotn cesta karira, povoln3. Vztahy4. Rodina5. Vae minulost a koeny6. Bohatstv7. Zdrav8. Pravidla9. Npomocn ptel10. Budoucnost11. Zzem a domov12. Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  Audio pednky si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  12

  POSLOUCHEJTE V KLIDU

  A UTE SE

  http://www.akademiestesti.webs.com/kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PRO JSTE

  PILI NA TENTO SVT

  Ve, co proda stvo, m svj el, svj jasn cl.

  Ve je stvoeno k tomu, aby to slouilo celku. A

  protoe ve celku slou, celek je stle siln a me

  pet. Ve je udrovno v dokonal rovnovze.

  Jakmile se nkter st celku vce vychl z

  rovnovhy, ostatn sti se aktivuj, aby rovnovhu

  opt nastolily. Protoe jen v rovnovze je mon

  kontinuln ivot.

  To, co plat o prod, plat samozejm i o lovku. I ten

  pichz na svt s jasnm poslnm a clem. Kad z vs

  tedy m svj jasn a dan el. Pili jste na tento svt

  proto, abyste tento svj el naplnili a doshli toho, eho

  doshnout mte. V ivot m tak pispt celku ivotu

  jako takovmu.

  Pokud ijete svj ivot na zklad svho posln, pak ijete

  ivot spokojen a astn. Pocity naplnn a tst jsou

  jasn signly prody, e ijete sprvn. Proda vs tak ke

  sprvnmu ivotu motivuje. Jakmile ale sv posln

  neplnte, v ivot se zmn v nepjemn it, kter se

  podob nekonenmu bloudn. Pokud toti nekrte

  ivotem po sv cest, tak jen bloudte. A m dle bloudte,

  tm vce ztraceni jste. Narte na lidi a vci, kter do

  vaeho ivota nepat. A proto vm ani nemohou

  vyhovovat. Jen vs vyerpvaj a vy stle mte pocit, e je

  ve patn.

  A tak hledte dl. Ale nekonen hledn je jen ztrta asu

  a hlavn energie. Lid tak kon svj ivot nenaplnn,

  neastn a s pocitem naprostho zmaru. Mon maj velk

  majetky, spousty ptel a maj pocit velk moci. Ale tam

  uvnit, tam, kde se projevuje skuten ivot, tam ct

  przdnotu a asto i velkou bolest. Dokud budete ivotem

  bloudit a kret po cizch cestch, neproijete pocity

  naplnn a tst. Budete t jinm ivotem, ne pro jak

  vs proda (nebo Bh, chcete-li) stvoila.

  Kad bytost stvoen v prod pesn v, co a jak m

  dlat. Kad vela v, e m pravideln odltat z lu a

  opylovat kvtiny. Kad ptk v, e m ltat a lovit hmyz.

  Kad dravec v, e si m vyhldnout slabou koist a tu

  ulovit, aby jej slab energie neohrozila siln jedince. Kad

  jablo v, e m rodit jablka, aby poskytla energii svmu

  okol, kad kvtina v, e m rozkvst a vont, aby

  pilkala hmyz, kter ji opyluje. Cel proda je jeden velk

  kolobh, kdy ve m pispvat k tomu, aby ve dolo

  dnho konce, aby mohlo ve opt ve zdrav a v pln sle

  zat.

  I vy jste soust tohoto kolobhu. Pili jste na tento svt

  proto, abyste pispli k dnmu prbhu cyklu ivota. A

  pokud pispjete tm, m vs proda obdarovala, pak

  budete t ivot naplnn a astn. Tak jako kad jin

  stvoen.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  MUSTE VDT,

  KDO JSTE

  Pokud chcete t opravdu naplnn, astn a spn ivot, muste nejprve velmi dobe vdt, kdo

  vlastn jste. Cel ivot je jen a jen o vs. A pokud tedy nevte, kdo jste, o kom ten v ivot m bt?

  Abyste mohli ve svm ivot vbec neho

  doshnout, muste si vit. Muste vit v sebe.

  Abyste ale mohli v sebe vit, pak muste znt sami

  sebe. Jak byste jinak mohli vit nkomu, koho

  vbec neznte? Jak vte, e se mete spolehnout

  na nkterou vlastnost, slu i talent, kdy ani nevte,

  zda je mte? Jak mete dvovat sv sle, kdy

  ani nevte, v em spov?

  Poznn sebe sama je klem k vaemu ivotu. Bu

  znte sv J a pak mete t SVJ ivot, nebo sv

  J neznte a pak ijete ivot nkoho jinho. Problm

  ale je v tom, e vekerou energii, talent a potencil

  jste dostali pouze pro SVJ ivot, ne pro ten ciz.

  Take budete-li t ivot nkoho jinho, nemte na to

  dnou vbavu. Budete na to zcela sami a bez

  prostedk. Takov ivot je jen a jen tk a

  namhav vtejte v klubu 90% obyvatel na

  planety.

  Ano, podle odhad 80% - 90% lid na svt neije

  svj ivot. Proto je tak velk masa lid stle

  nespokojen a hled sv uspokojen tam venku.

  Ale tam nen. Sna se dvat vinu za svj

  nespokojen ivot tm druhm. Jedin a skuten

  uspokojen mete hledat jen a jen sami v sob.

  Jinde nen. Nen v novm aut, v novm pteli, ani v

  novm dom, kter jste si podili ani v novm

  prezidentovi, kterho jste zvolili. Sv uspokojen, sv

  naplnn budete mt vdy jen a jen v sob. A pokud

  ho tam nectte, pak nejste naplnni ani astni.

  Abyste tedy mohli provat naplnn a tst, muste

  vdt, co vs napluje, co vs dl astnmi. A to

  mete vdt pouze v ppad, kdy znte sv prav

  J.

  Matka Tereza se pt svho uitele: Jak vm, e

  dlm to, k emu m Bh povolal. Uitel: bude to

  vdt podle svho tst. Kdy bude astn, dl

  to, k emu t Bh povolal.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHAODHALTE SV PRAV J

  Nov kniha nsk horoskopy ODHALTE

  SV PRAV J je urena vem, kte chtj

  prot naplnn, spn a astn ivot. Dky

  tto knize nejene poznte sv prav J, ale

  tak sv siln strnky, kter mte v ivot

  nejvce vyuvat a rozvjet. Poznte svj

  pirozen talent. Dozvte se, ale tak, jak jsou

  vae slab strnky, kter vm ivot zbyten

  komplikuj a emu se tedy radji vyhbat. Navc

  se dozvte, jak si nastavit sv vztahy, kariru,

  bohatstv

  Kniha je napsna tak, aby byla vam

  celoivotnm prvodcem. Mete s n pracovat

  kad den. Porad vm, jak nakldat s rznmi

  situacemi, jak eit problmy i vyuvat

  pleitosti, jak jednat s lidmi ve vaem okol.

  Charakter knihy vm navc pome poznat

  prav J svch blzkch, partner, dt, koleg,

  nadzench atd. Pome vm pochopit jejich

  jednn a chovn. Budete umt s nimi jednat

  tak, aby vae vztahy byly pro vs pzniv.

  Budete vdt, co je motivuje, m je potit a

  naopak, m si je mete zbyten zneptelit.

  Kniha ODHALTE SV PRAV J vm

  rozhodn usnadn ivot, kter vm tak zane

  pinet naplnn a radost. Velmi rychle

  pochopte mnoh souvislosti ve svm ivot a

  ve vztazch s druhmi lidmi.

  Knihu mete koupit ve vech velkch knihkupectvch, e-shopech

  nebo nap. zde: http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/

  http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Fakt je to, e jste se narodili. To je fakt. Ale

  otzkou me stle bt: PRO? Kad lovk se

  narodil s pedem danm pirozenm talentem,

  potencilem pro ivot. I vy mte tento talent. A

  ne nhodou. Proto jste se narodili.

  JAK JE

  SMYSL

  VAEHO

  IVOTA

  Svj pirozen talent jste opravdu neobdreli jen

  nhodou. Je v nm jasn dan el: mte ho v

  ivot vyuvat a rozvjet pro blaho ostatnch.

  Odpov na otzku: pro jsem se narodil/a

  najdete ve svm pirozenm talentu. Protoe ta

  odpov je jednoduch: abyste ho pouvali.

  Pokud tedy odhalte svj pirozen talent,

  odhalte tm i sv prav J. Abyste sv prav J

  odhalili co nejjednodueji, napsali jsme pro vs

  novou knihu NSK HOROSKOPY

  ODHALTE SV PRAV J. Tato knka vm

  uke velmi dobe, jak zkladn pirozen

  talenty mte, k emu je mte vyuvat a KM

  tak v ivot mte bt.

  Aby se v talent mohl pln rozvjet, nabjet vs

  energi a nikterak vs nevyerpvat, mli byste si

  vytvoit kolem sebe sprvn ivotn prosted

  (podmnky). Pokud si tyto podmnky nastavte ve

  svm ivot sprvn, pak se v talent bude

  rozvjet pirozen bez vaeho velk sil. Oteve

  se vm tak cesta tzv. nejmen odporu. Ve vm

  pjde snadno, hladce, bez pekek a vyerpn.

  Naopak, ve se ve vaem ivot zane formovat

  tak, abyste ke svm clm doli vdy jednodue a

  mli spousty vhodnch pleitost.

  Kdy znte svj talent, znte tak el svho

  ivota a tm se dostvte automaticky do volnho

  plynut ivota, tzv. Flow. Ve se bez nmahy da,

  ctte sv naplnn a astn. Flow je energie, kdy

  se ve, co mte rdi, co vm dl dobe propoj s

  vam talentem a ve jde hladce a bez vyerpn.

  Poznejte konen svj prav pirozen talent.

  Naleznete ho dky na knize a novmu semini,

  na kterm se dozvte o svm talentu vechny

  detaily a kde vm pomeme nastavit sprvn

  prosted, ve kterm se v talent bude rozvjet a

  pomeme vm nauit se vyuvat energie Flow.

  Semin se kon 13. 14. 5. viz dle.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Zskte svj osobn Astrotyp a zkladn nastaven sv

  iv