HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06

 • View
  71

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 6.2. 2017 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 205

  ENERGIE

  DN Tden od 6.2. 2017

  NOV KNIHA

  ODHALTE SV

  PRAV J

  bydlen: VSTVEJTE! JE JARO!

  TEN KOHOUT TO ROZJEL

  I ING

  PRO ROK 2017

  JAK ZSKAT

  SPRVNHO

  PARTNERA

  CHCETE

  DOJT

  DO CLE?

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  I ING

  PRO ROK

  2017

  NASTAVTE SI SPRVNOU CESTU PRO DOSAEN

  SVCH LETONCH CL

  Plnujete pro leton rok vraznou zmnu? Chystte se pustit do aktivit, kter v ivot vrazn

  ovlivn?

  I ing vm uke tu sprvnou cestu. Odhal vm skutenou podstatu va situace a navrhne, jak

  ji co nejlpe eit. Budete si tak schopni vytvoit velmi dobr a funkn pln, kter zajist cestu k

  spnmu dosaen vaeho cle. Budete-li se tmto plnem dit, nedojde k dnmu vyerpn

  a ve se odehraje tak, aby to bylo v souladu s vmi a vaimi zjmy.

  Objednejte si konzultaci s pomoc Knihy promn I ing. Jsou v n obsaeny vechny

  monosti, jak eit rzn aktivity a jak dleit zmny v ivot i karie zvldnout.

  Konzultaci si mete objednat na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479. Konzultace

  trv 2 3 hodiny (podle sloitosti een situace).

  Cena konzultace je 3,000 K.

  Sleva pro leny Feng Shui klubu 10 %

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHAODHALTE SV PRAV J

  Nov kniha nsk horoskopy ODHALTE

  SV PRAV J je urena vem, kte chtj

  prot naplnn, spn a astn ivot. Dky

  tto knize nejene poznte sv prav J, ale

  tak sv siln strnky, kter mte v ivot

  nejvce vyuvat a rozvjet. Poznte svj

  pirozen talent. Dozvte se, ale tak, jak jsou

  vae slab strnky, kter vm ivot zbyten

  komplikuj a emu se tedy radji vyhbat. Navc

  se dozvte, jak si nastavit sv vztahy, kariru,

  bohatstv

  Kniha je napsna tak, aby byla vam

  celoivotnm prvodcem. Mete s n pracovat

  kad den. Porad vm, jak nakldat s rznmi

  situacemi, jak eit problmy i vyuvat

  pleitosti, jak jednat s lidmi ve vaem okol.

  Charakter knihy vm navc pome poznat

  prav J svch blzkch, partner, dt, koleg,

  nadzench atd. Pome vm pochopit jejich

  jednn a chovn. Budete umt s nimi jednat

  tak, aby vae vztahy byly pro vs pzniv.

  Budete vdt, co je motivuje, m je potit a

  naopak, m si je mete zbyten zneptelit.

  Kniha ODHALTE SV PRAV J vm

  rozhodn usnadn ivot, kter vm tak zane

  pinet naplnn a radost. Velmi rychle

  pochopte mnoh souvislosti ve svm ivot a

  ve vztazch s druhmi lidmi.

  Knihu mete zakoupit nap. zde:

  http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/

  http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  POSLEDN

  NOV

  PEDNKY

  Vce na tato tmata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy

  1. Poznn sebe sama2. ivotn cesta karira, povoln3. Vztahy4. Rodina5. Vae minulost a koeny6. Bohatstv7. Zdrav8. Pravidla9. Npomocn ptel10. Budoucnost11. Zzem a domov12. Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  Audio pednku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  12

  ZZEM a DOMOV

  VECHNY

  PEDNKY

  JSOU JI K

  DISPOZICI A

  METE SI JE

  OBJEDNAT

  dasa@byu.cz

  VIZE A SNY

  http://www.akademiestesti.webs.com/kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK

  DOSHNOUT

  SV VIZE

  Jak ji vte (nebo to zdrazujeme

  dlouhodob) vize od slova vidt pat k

  elementu Ohe. Tato fze pat k

  nejaktivnj energii Jang. Nic aktivnjho

  tedy ji neexistuje. Pokud tedy chcete

  dodat svmu cli opravdu silnou aktivn

  energii, pak si vytvote velmi silnou a

  jasnou vizi. V pedchozch slech

  HAPPYWEEKu jsme ukazovali nkolik

  zpsob, jak si takovou vizi vytvoit a

  zdraznit. Mezi zkladn pravidla pat:

  Vytvoen visionboardu

  Umstn obrzku vize nebo celho

  visionboardu do tzv. Gua 9 a fnixu

  To jsou msta, kam nejastji

  smuje n pohled, a tm ns

  tato msta velmi siln ovlivuj

  K dosaen vize vm pomohou jet dal

  kroky, kter velmi hezky vystihl Tony

  Robbins v jednom ze svch lnk.

  Tony hovo o tchto dleitch krocch:

  Vytvote si jasn obrzek sv vize -

  Ohe

  Pijmte pedsevzet a rozhodnut vize

  doshnout a zante Gua 3, zatek,

  Tygr

  Podpote slu sv vize dvody, pro ji

  chcete doshnout Gua 8,

  kontemplace a pemlen o tom, co,

  jak a pro udlat

  Vae vize mus bt soust kadho

  vaeho dne plynut, flow Gua 1

  Vytvote si takovou vizi, kter vs

  posune o level v z naeho

  pohledu se jedn prv o Gua 9

  Pizpsobte sv rituly vizi, nebo

  vytvote nov Gua 6, pravidla, jasn

  pln, energie pomoci rituly nm

  pomhaj dosthnout cl a posouvat se

  smrem k nim

  Tony Robbins je jednm z nejvyhledvanjch poradc a kou mnoha lid po celm

  svt. Rad a kouuje prezidenty, fy velkch korporac, ale i bn lidi, kte se na

  svj spch teprve pipravuj. I on vid zklad spchu v siln vizi.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TEN KOHOUT TO

  ROZJEL

  Jen za leden jsme mli tyi

  velk pednky v Mstsk

  knihovn, ti velk vkendov

  semine, destky konzultac,

  dv setkn Feng Shui klubu,

  napsali jsme asi ticet lnk,

  prodali jsme vce jak sto knih,

  pomhali jsme s rozjezdem

  jedn velk spolenosti a

  udlali jsme Feng Shui projekt

  pro jeden velk byt. U jen ten

  vet je dosti vyerpvajc. Ale

  svte div se, vyerpn vbec

  nectme. Naopak, jsme jakoby

  nastartovan do dalch

  aktivit. A to ve dky pracovitm

  energim Ohnivho Kohouta.

  Mon i vy mte pocit, jako

  byste se od zatku roku

  nezastavili. Kdy se ohldnete,

  uvdomte si, co ve jste ji

  letos stihli. Ale co je na tom to

  nejkrsnj, nectte ani

  navu, ani vyerpanost. A

  prv to jsou energie Kohouta.

  Svoj pl, pracovitost a snaze

  ve dothnout do konce nm

  dv tm bezbeh mnostv

  energie. Kdy ji takto

  vyuvte, nemuste vyuvat

  svoji vlastn energii a tm se

  vbec nevyerpvte.

  Pro tento rok by klidn mohlo

  platit jedno star heslo: Kdo

  jen chvli stl, ji stoj opodl.

  Ti co vystartovali hned, jsou

  dnes dl ne ti, kte vykvaj.

  Podvejte se nap. na postup

  Donalda Trumpa (kter Feng

  Shui vyuv a m svho

  Mistra), kter hned prvn dny

  po inauguraci podepsal mnoho

  novch nazen, aby prokzal

  svoji razanci a to, e ve mysl

  vn. Ano, Kohout se do

  veho vrhnul s vekerou svoj

  energi a chce udlat toho co

  nejvce. A hlavn ve

  dothnout do konce. m

  razantnji tento rok vyrazte

  kupedu, tm rychleji i

  jednodueji se dostanete ke

  svmu cli. Te v noru navc

  vldne Tygr, kter je pipraven

  vm pomoci se vemi zatky.

  erpejte energii Kohouta co

  nejvce. Je tu pro vs a dod

  vm dostatek energie na

  vekerou prci, kterou

  potebujete udlat.

  Dvejte si pozor jen na jednu

  vc: Kohout nem tzv.

  zklopku a doke pracovat

  a do moru. Proto si muste

  krom sv innosti plnovat i

  as na odpoinek.

  Nepodceujte to. V prbhu

  prce nemuste navu vbec

  ctit. Ale po njak dob

  mete zjistit, e jste totln

  vyerpan. Kohout vs na to

  neupozorn. Proto se muste

  hldat sami.

  Ohniv Kohout se jet ani podn neusadil na svm trnu a mnoz z ns maj pocit, e toho

  udlali za leden vce, ne za cel losk rok dohromady. Pracovitost Kohouta se prost nezape.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK ZSKAT SPRVNHO

  PARTNERA

  videohttps://www.youtube.com/watch?v=R5Ci09lHmd0&feature=youtu.be&inf_contact_key=76368d4afa27872298f5cd3b9410a9

  804cb28a06739efe531eb48914d272909c

  Vtina lid v partnerskm vztahu hled hlavn

  lsku, zamilovanost. Ta je sice pro lidsk ivot

  dleit, ale je tak velmi zrdn. Podvme-li

  se na tuto zvltn energii lsky z pohledu Feng

  Shui a pti fz, pak vme, e pat k energii

  Ohn. Ten m jednu velmi nepjemnou

  vlastnost, kter lsku a zamilovanost provz

  oslepen/zaslepen. Vte, e se bn pouv

  vraz zaslepen lskou. Prost a jasn: pro

  lsku nevidme. A tak vstupujeme do ivota

  oslepeni a vbec nevidme, jak dsledky nm

  dan vztah me pinst do ivota.

  elem vztahu vak nen lska samotn. Kdy

  se podvte na tverec rovnovhy, tak zjistte,

  e zan na cestou (Gua 1). Z cesty pak

  tverec pokrauje do oblasti vztahu (Gua 2). To

  nm jasn k, e ne my, ale nae cesta

  uruje, jakho partnera si mme zvolit. A prv

  tato cesta (Gua 1) nm dv odpov na otzku

  pro si mm danho partnera zvolit. Partnera si

  volme pro to, abychom na svoji ivotn cestu

  nebyli sami, ale naopak, abychom po n kreli

  spolen se svm partnerem. Jak se k: Ve

  dvou se to lpe thne. Pok