HAPPYWEEK 200 - 2017.01.02

 • View
  182

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 200 - 2017.01.02

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 2.1.2017 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 200

  ENERGIE DN Tden od 2.1.2017

  LEDEN

  MSC BUVOLA

  bydlen: VYNVAT I NEVYNVAT

  ASTN

  NOV ROK

  aneb JAK

  SE NA NJ

  PIPRAVIT

  NOV KNIHA

  ODHALTE SV

  PRAV J

  KURZ

  LIFE COACH

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHAODHALTE SV PRAV J

  Nov kniha nsk horoskopy ODHALTE

  SV PRAV J je urena vem, kte chtj

  prot naplnn, spn a astn ivot. Dky

  tto knize nejene poznte sv prav J, ale

  tak sv siln strnky, kter mte v ivot

  nejvce vyuvat a rozvjet. Poznte svj

  pirozen talent. Dozvte se ale tak, jak jsou

  vae slab strnky, kter vm ivot zbyten

  komplikuj a emu se tedy radji vyhbat. Navc

  se dozvte, jak si nastavit sv vztahy, kariru,

  bohatstv

  Kniha je napsna tak, aby byla vam

  celoivotnm prvodcem. Mete s n pracovat

  kad den. Porad vm, jak nakldat s rznmi

  situacemi, jak eit problmy i vyuvat

  pleitosti, jak jednat s lidmi ve vaem okol.

  Charakter knihy vm navc pome poznat

  prav J svch blzkch, partner, dt, koleg,

  nadzench atd. Pome vm pochopit jejich

  jednn a chovn. Budete umt s nimi jednat

  tak, aby vae vztahy byly pro vs pzniv.

  Budete vdt, co je motivuje, m je potit a

  naopak, m si je mete zbyten zneptelit.

  Kniha ODHALTE SV PRAV J vm

  rozhodn usnadn ivot, kter vm tak zane

  pinet naplnn a radost. Velmi rychle

  pochopte mnoh souvislosti ve svm ivot a

  ve vztazch s druhmi lidmi. Kniha je k dostn

  u vech velkch knihkupc.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  ASTN NOV ROK

  aneb

  JAK SE NA NJ PIPRAVITA je to opt tady. Rok se s rokem seel a my jsme opt na prahu vstupu do novho roku.

  Tentokrt do roku 2017. Tomuto roku bude vldnout Ohniv Kohout, kter tak pebr vldu po

  Ohniv Opici.

  Ve nov m podle zkona

  energi navazovat na to

  star. Proto by i v nov rok

  ml zat ohldnutm za rokem

  starm. Jak byl? Co se vm

  podailo? eho jste doshli?

  m byl pro vs vznamn?

  Muste se ale tak ptt opan.

  Co se nepovedlo? Co jste

  ztratili? Udlejte si

  jednoduchou pomcku pro

  hodnocen roku 2016. Vezmte

  si kousek papru, nebo pota

  a rozdlte jej na ti sloupce.

  Mezi levm sloupcem a

  prostednm sloupcem udlejte

  opravdu tlustou ru. Do

  levho sloupce pak napite

  vechny sv nezdary,

  nespchy. Napite seznam

  vech vc, lid i aktivit, o

  kter jste v minulm roce pili.

  Do prostednho sloupce si

  napite vechny sv spchy,

  ve pozitivn, co se vm v roce

  2016 povedlo. Tlust ra mezi

  levm a prostednm sloupcem

  je tlustou arou, kterou muste

  udlat mezi rokem 2016 a

  rokem 2017. Vechny sv

  nezdary, prohry a ztrty nechte

  bt. Nechte je v roce 2016. S

  tmito energiemi ji dle

  nepracujte, nechte je v

  minulosti. Soustete se nyn

  jen na prostedn sloupec, na

  vae vhry a spchy. Jejich

  energii budete dle vyuvat v

  novm roce.

  Do pravho sloupce pak

  udlejte nov pln na rok 2017.

  Sem napite seznam vech

  vc a aktivit, kter budou

  navazovat na vae spchy z

  prostednho sloupce.

  Pemlejte o tom, jak spch

  z prostednho sloupce mete

  penst do novho roku. Jak

  tuto energii dle rozvjet a

  posilovat. Jak ji mete vyut

  k nemu novmu. Pokud se

  vm v roce 2016 povedl

  spn start njak nov

  aktivity (nap. kariry, narozen

  dtte, nov vztah apod.), bude

  v roce 2017 dleit, abyste

  tuto novou energii posilovali a

  dle rozvjeli. Ze zkona

  energi plat, e ve nov je

  ureno k rozmachu a k rozvoji

  (pro nae studenty: nov je

  Gua 3, na kter navazuje Gua

  4 rozvoj, expanze, bohatost,

  bohatstv). Proto mte velkou

  anci na to, abyste sv

  spchy z roku 2016 dle

  poslili.

  A dokonte seznam aktivit a

  vc, kter chcete dle rozvjet,

  udlejte pod tmto seznamem v

  pravm sloupci ru a pod tuto

  ru si pak napite seznam

  vc, kter pro vs budou v

  roce 2017 pln nov. U tchto

  vc ale tak pemlejte, na

  em tyto nov vci budete

  stavt, z eho budete

  vychzet, co vechno mete

  vyut pro spn start.

  Jak vyut energie Ohnivho

  Kohouta pro realizaci vaeho

  plnu se dozvte na na

  pednce 9.1. v Mstsk

  knihovn v Praze viz zde:

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e1

  9012-rok-2017-ve-znameni-

  ohniveho-kohouta/. S

  kompletn ppravou na cel rok

  2017 pro vechny oblasti

  vaeho ivota (poslen svho

  J, karira, vztahy, rodina,

  bohatstv, pravidla a hodnoty,

  budoucnost a ve nov, domov

  a zzem, vize a cle) vm

  pomeme na naem semini

  14.1. v Praze. Na semin se

  mete pihlsit na

  dasa@byu.cz nebo telefonicky

  602 556 479.

  Ve o naich akcch k pprav

  na rok 2017 rok Ohnivho

  Kohouta zde:

  https://akademiestesti.wordpre

  ss.com/2016/12/08/priprava-

  na-rok-2017-rok-ohniveho-

  kohouta/

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e19012-rok-2017-ve-znameni-ohniveho-kohouta/mailto:dasa@byu.czhttps://akademiestesti.wordpress.com/2016/12/08/priprava-na-rok-2017-rok-ohniveho-kohouta/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  POSLEDN

  NOV

  PEDNKY

  Vce na tato tmata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy

  1. Poznn sebe sama2. ivotn cesta karira, povoln3. Vztahy4. Rodina5. Vae minulost a koeny6. Bohatstv7. Zdrav8. Pravidla9. Npomocn ptel10. Budoucnost11. Zzem a domov12. Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  Audio pednku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  12

  ZZEM a DOMOV

  VECHNY

  PEDNKY

  JSOU JI K

  DISPOZICI A

  METE SI JE

  OBJEDNAT

  dasa@byu.cz

  VIZE A SNY

  http://www.akademiestesti.webs.com/kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN MSC BUVOLA

  Leden je prvnm mscem v roce. Je to as, kdy se rozjd kola novho roku. Kad rozjezd je

  tk a pomal. Proto je k nmu zapoteb opravdu siln a mohutn energie. To je tak dvod,

  pro lednu vldne siln Buvol.

  Na nic v ivot byste nemli bt sami. Proto vm

  zkony vesmru a prody vdy dvaj zdroje

  energi, kter mte ve svm ivot vyuvat. Je to

  z toho dvodu, abyste se zbyten nevyerpvali

  a neztrceli tak svoji vlastn ivotn energii. Jak

  vte, oslaben jedinec to nikdy nikam nedothne.

  A proto, abyste to v novm roce dothli co nejdl,

  mte k dispozici mohutn a siln energie Buvola.

  Ten navazuje na energie hbit a rychl Krysy,

  kter vldla v prosinci. Jej energie jste mli

  vyut k tomu, abyste si utdili sv mylenky,

  zskali potebn informace a podklady k tomu,

  abyste si udlali dobr pln do novho roku. Tyto

  podklady te m Buvol dn zpracovat a

  pomalu vs pipravit na rozjezd novch energi,

  kter se pln projev v noru. V tu dobu ji

  muste bt pipraven na rychl a razantn start.

  Buvol m velmi siln a vytrval energie. Pokud je

  mu znm cl a mysl, doke se k cli vdy

  dostat. Potebuje k tomu dv zkladn podmnky:

  svj as a svj prostor. Proto byste mli v lednu

  tto energie co nejvce vyut. Udlejte si

  dostatek asu na to, abyste si dn promysleli,

  eho chcete v novm roce doshnout. Sepite si

  svj vlastn pln viz pedchoz lnek

  ASTN NOV ROK aneb JAK SE NA NJ

  PIPRAVIT. Do sestavovn svho plnu si

  nenechte mluvit. Je to v pln. Sestavte si ho

  podle sebe, svch priorit a poteb. Vnujte tto

  pprav dostatek asu. Nemuste mt pln

  sestaven za jeden den. Mte na to cel msc.

  m vce asu svmu plnu vnujete, tm lpe.

  Vracejte se k nmu teba i kad den. Dleit

  ale je, abyste mohli nad svm plnem trvit as v

  klidu a bez vyruovn. A protoe Buvol m rd

  nejen svj as, ale tak prostor, mli byste si pro

  prci nad plnem vybrat i urit msto, kde si

  pln v klidu budete pipravovat.

  Svj pln si pak pomalu ale jist vtpujte do sv

  mysli. Zante si na nj zvykat. Mus se stt

  soust vaeho ivota. Tm se sla Buvola me

  pozvolna projevit a s rozjezdem vaich

  novoronch aktivit vm pomoci. Tento rozjezd

  mus bt pozvoln, pomal a mus vm bt

  pjemn. Nenechte se od nikoho do nieho tlait.

  Je to v rok.

  Poznejte sv prav J jet ped vstupem do roku

  2017. Poznn vaeho J vm pome se na rok

  Ohnivho Kohouta dobe pipravit. Objednejte si

  vklad Astrotypu na dasa@byu.cz nebo telefonicky

  na 602 556 479.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nejrychleji rostouc profese na svt.

  Nyn na dynamickm vzestupu i u ns.Napluje vs pomhat druhm? Je pro vs kvalita ivota dleit? Jste v prci rdi svmi pny?

  Rdi si sami urujete tempo a styl va prce? Nechcete ji bt svazovni velkou firmou, pracovat

  od do ve velkm open-space prostoru se stovkami dalch lid? Unavuje vs pr