HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 1.8. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 179

  ENERGIE DNTden od 1.8. 2016KONZULTACE

  BOHATSTV

  PRODN

  ZKON

  Srpen VLDNE

  DVOJIT OPICE

  3 KURZY

  AKADEMIE TST

  BYZNYS V

  MSCI OPICEZPRACUJTE

  SVOJI RODUDECOR V MSCI OPICE

  LIFE COACH VIDEO III

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JE AS VRTIT

  MOUDROST DO IVOTA

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  BOHATSTV JE PRODN ZKONV nedvnm przkumu dlanm v esk republice uvedli lid rodinu jako to, co je pro n v ivot nejdleitj. Na

  druhm mst bylo zdrav a na tetm domov. Sla rodiny pro lidsk ivot je opravdu nenahraditeln psali jsme o n v

  minulm sle HAPPYWEEKu. V minulosti byla rodina zkladem majetku a bohatstv. Rodinn jmn se pedvalo z

  generace na generaci jako poklad. I v dnen dob je rodina nejlepm zdrojem bohatstv, ale stle mn lid si to

  uvdomuje a hled sv vlastn bohatstv nkde tam venku.

  KURZ IVOTN

  ROVNOVHA

  V.seril lnk

  Chcete poznat sami sebe, nauit se, jak si vytvoit rovnovhu pro zkvalitnn svho

  ivota? Ve vs naume na naem novm kurzu IVOTN ROVNOVHA. Ve o

  kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu, nebo na

  www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo na

  602 556 479

  Kdy se podvte na tverec

  rovnovhy, jasn uvidte, e bohatstv

  stoj prv na oblasti Rodina. Tm nm

  tento tverec jasn ukazuje logickou

  nvaznost, kdy bohatstv vychz z

  rodiny. Funkn rodina je tak nejlepm

  a nejpirozenjm zkladem bohatho

  ivota. Nemuste bt ani rodina

  Rothschild i anglick krlovsk

  rodina, abyste doshli dostatenho

  bohatstv pro zabezpeen a pjemn

  ivot. Kad len takov rodiny je pak

  ve svm ivot zajitn, m veho

  hojnost a me se tak v klidu zamit

  na roziovn hojnosti rodiny i svho

  ivota. Nikdo se tak nemus v ivot

  pachtit a tvrd pracovat na svm

  vlastnm bohatstv.

  Na bohatstv je krsn to, e vychz z

  prody. Ve v nmi znmm svt je

  nastaveno na prosperitu. dn strom,

  dn rostlina ani zve nepichz na

  tento svt trpt, vadnout a hnt.

  Naopak, ve je nastaveno tak, aby

  rostliny vydvaly hojnost avnatch

  plod plnch vitamn a zvata

  roziuj sv stda a smeky o nov

  zdrav mlata. Z jedn pecky ten

  tak vyroste strom, kter kad rok rod

  stovky ten. Jedna pecka tak m v

  sob tolik energie, aby z n byly kad

  rok dal stovky novch pecek.

  Kolobh prosperity je tak zaruen. Jen

  kad ta pecka mus zapadnout ve

  sprvn as na sprvnou pdu. Prodn

  procesy pak ve ji samy zajist.

  Podobn pecka je v kadm lovku.

  Nikdo se nerod s tm, e m v ivot

  strdat a trpt. Kad lovk m v sob

  siln potencil, kter m rozvjet a ten

  mu pak kad rok pinese novou

  hojnost. Stejn jako u ten i lovk je

  prosperita a hojnost pirozen. Muste

  jen pesn vdt, jak pecka ve vs

  dm a podle toho ji sprvn zasadit a

  starat se o ni, aby vm kad rok

  dvala bohatou rodu.

  Muste si ale uvdomit, e kad

  lovk m jin potencil. Proto i

  sprvn nastaven svho bohatstv je

  dleit pro naplujc ivot. Pokud se

  budete snait budovat bohatstv na

  kter nemte potencil, nejen e se

  hodn natrpte, ale hlavn se velmi

  vyerpte a mete oslabit sv zdrav.

  Muste tedy dobe znt svj potencil a

  podle nj bohatost svho ivota

  nastavit.

  Bohatstv je asto zamovno s

  majetkem a penzi. V ivot vak

  hovome o celkov bohatosti, tj. o

  vem, co lovk v ivot zaije,

  vyzkou, uije si a vyuije k lep

  budoucnosti sv i lid kolem sebe,

  hlavn rodiny. Bohatost je tak hlavn o

  rozvoji, rstu a celkov ivotn

  prosperit. Nezamujte se proto v

  ivot jen na penze. Bohatost ivota je

  mnohem ir a hlub. V ivot si toho

  mte ut daleko vce, ne jen tun

  bankovn konto.

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  3

  KURZY

  AKADEMIE TST

  podzim 2016

  Ve o kurzech

  na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy

  Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Chcete se t nauit pracovat s energiemi a vyuvat je pro zkvalitnn

  svho ivota? Ve vs naume na naem novm kurzu IVOTN

  ROVNOVHA. Ve o kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu,

  nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Pihlaste se na

  dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  SRPEN

  MSC

  OPICE

  V HAPPYWEEKu 151 jsme psali

  o tom, jak bude roku 2016

  vldnout Ohniv Opice.

  Upozorovali jsme na to, e to

  bude hlavn rok pleitost, ale

  tak ztrt. Ve, co jsme vm o

  leton Opici napsali a ekli na

  naich pednkch a seminch

  bude v srpnu platit dvojnsob.

  Take pokud se vm podailo

  vytit z leton Opice co nejvce

  pleitost, mete svj triumf

  korunovat jet v srpnu. Jestli ale

  Opici v tomto roce pli

  nezvldte a dv vm zabrat,

  pak si v srpnu dvejte dvakrt

  pozor.

  Srpen muste vnovat hlavn

  hravm a zbavnm aktivitm. Je

  to msc, kdy se maximalizuje

  sklize veho, co jste letos

  zaseli. Pokud jste se o svoji

  rodu starali dobe a vyuili

  pleitost i chytrosti Opice, pak

  byste se ze svch spch a

  vsledk mli radovat nejvce

  prv v srpnu. Tuto radost ped

  nikm neskrvejte. Uvejte si

  svch spch, oslavujte a bute

  astn. O svoji radost se podlte

  i s ostatnmi.

  V srpnu se tak mohou ukzat

  dal pleitosti. Nebudou asi ji

  tak vznamn, jako mohly bt v

  prvn polovin tohoto roku, ale i

  tak by mohly nm zpjemnit

  v ivot. Bute tedy pozorn,

  rozhlejte se kolem sebe a

  pokud budete mt ten sprvn

  pocit, e jde o nco pnosnho

  pro v ivot, jdte do toho. Jak

  se k: apnte pleitost za

  paesy. Opice si s n ji rda

  sama porad. Proto dlouze

  nepemlejte. Mohli byste tak o

  tuto pleitost rychle pijt.

  Jak jsme se ji zmnili, Opice je o

  pleitostech, ale tak o ztrtch.

  Me jt o promarnn, ztracen

  pleitosti, ale tak o jakoukoliv

  jinou ztrtu. Pokud mte pocit, e

  byste mohli o nkoho i o nco v

  ivot pijt a nechcete tuto ztrtu

  prot, pak se ujistte, e je ve

  dn zajitno.

  Na co bude nutn si dvat v

  srpnu pozor je een problm.

  Jak vte, Opice nem problmy

  rda a asto od nich utk, ani

  by je eila. Proto se snate

  problmm pedchzet, nebo je

  eit hned v zrodku. Pokud je

  nebudete eit, budou postupn

  narstat a o to vce od nich bude

  Opice utkat. Radji se do jejich

  een vrhnte hned a vyuijte

  chytrosti Opice. Ta si um poradit

  rychle s kadou situac.

  V srpnu nm budou vldnout dv Opice. Jedna jako vldce celho

  roku (rok 2016 je rokem Opice) a druh jako garant msce. A

  zvldnout dv opice najednou me bt ji opravdu mazec. Take se

  mme na co tit.

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LETN

  KONZULTACE

  COACHING

  KONZULTACE A COACHING PES SKYPE SI OBJEDNEJTE NA

  dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  NOV KNIHANa leden 2017 pro vs

  pipravujeme ve spoluprci s

  vydavatelstvm Euromedia novou

  knihu

  POZNEJ SV PRAV J

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SRPEN MSC

  ZPRACOVN RODY

  Kad msc pin energie dleit pro danou etapu ronho

  cyklu. V srpnu zanaj vldnout tzv. kovov energie, kter pin

  garant msce Opice. Kov je jeden z pti promnnch fz (tzv.

  element), kter jsou dleit pro cel ivotn cyklus veho v

  prod, tedy i lovka. Tento element dv prod schopnost dn

  zpracovat ve, co se j podailo v pedchozm obdob vytvoit tedy

  rodu. A stejn tak se m chovat i lovk. Proto se v srpnu vnujte

  hlavn sklizni sv rody a jejmu dnmu zpracovn. Srpen (a

  poslze i z) jsou msce nejlep na rzn zpsoby uchovn

  bohatstv, kter se vm podailo vypstovat. Vnujte se dnmu

  uchovn sv rody. Mete zavait rzn kompoty, vyrobit vborn

  demy a marmeldy nebo siln plenky tak dleit pro podporu

  ohniv energie v zim. Ne vechnu rodu je dobr ale takto

  zpracovat. Mli byste si tak st sv rody uchovat v syrovm

  stavu. Aby vm ovoce a zelenina vydrela co nejdle (nejlpe a do

  dalho jara a lta, ne bude opt nov a erstv), muste si k tomu

  vytvoit dn podmnky. Jinak vm roda zane hnt a plesnivt.

  Tm zbyten pijdete o sv bohatstv. Kov ale nen jen o

  zpracovn, ale je tak o kontrole. Proto od srpna muste zat

  pravideln sv plody prce kontrolovat, aby se nekazily.

  Nezapomete, e jen jedno nahnil jablko me zniit celou

  uskladnnou rodu. Proto muste napaden plody vas oddlit od

  tch zdravch a tm je ochrnte. Vnujte se vsledkm sv prce

  opravdu peliv a dbejte na kad detail. Kov vm s tm pome.

  V ervenci, v tzv. mezidob Zem, se vytv mohutnost a hojnost

  sklizn. V tomto msci bychom mli co nejlpe odhadnout, jak se

  nm letos dailo a bude dait. Srpen pak pichz s dvma

  dleitmi koly: sklidit a ve dn zpracovat, abychom hojnost

  uchovali na co nejdel dobu.

  Chcete se t nauit pracovat s energiemi a vyuvat je pro zkvalitnn

  svho ivota? Ve vs naume na naem novm kurzu IVOTN

  ROVNOVHA. Ve o kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu,

  nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy.