HAPPYWEEK 165 - 2016.04.11

 • View
  317

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 11.4. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 165

  ENERGIE DN

  Tden od 11.4. 2016KONZULTACE

  byznys:

  MN SE SMYSL

  BYZNYSU

  JAK M VYPADAT

  V DOMOV

  V ROCE OPICE

  Duben

  Mezidob Zem:

  ZHODNOTE PRVN

  TVRTLET A PLNUJTE

  DAL

  bydlen:MTE SPRVN

  NASTAVEN

  INTERIR?

  PPRAVA NA

  MATURITU

  Pednka pdf: 2016 ROK

  OHNIV OPICE

  ZDRAV- Nov audio

  pednka

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om Jak se k: Ve m svj as i msto. Ano, je tomu pesn tak. Proto i kad msc v roce m

  specifick energie, kter se hod jen k uritm innostem. Proto byste mli tyto energie co nejvcevyut podle hlesla: Ber, kdy dvaj.

  Duben mezidob zem

  Zhodnote prvn

  tvrtlet a plnujte dal

  Krom toho, e duben je podvldou mocnho a silnhoDraka, pat tento msc tak ktzv. elementu Zem. Proto seduben t nazv MezidobZem. Energie mezidob vezkliduje a dv do rovnovhy.Je to obdob mezi dvmaseznami: jarem a ltem. Podleslunenho cyklu lto zane ji5.5. Proto je dleit, abyste vdubnu zhodnotili vsledky svchinnost v pedchoz sezon.Mli byste si realisticky a hlavnna zklad fakt uvdomit, cojste udlali, eho jste doshli,kam jste se posunuli. Muste svjarn innosti zkontrolovat nazklad svho celoronho

  plnu. Nezapomete, e celrok vldne Opice, kter je velminron. Proto kontrolu nijaknepodceujte. Kdy zjistte, ejde ve podle plnu, pak budeOpice spokojen. Jakmile aledolo k njakm nedodlkm,vtmu odchlen od ronhoplnu, nebo jste se do realizaceplnu jet vbec nepustili, pakse pipravte na velminepjemn energie, kter vmOpice utd. Nedej boe,abyste si svoji neinnost iliknavost pivodili njakproblm. To Opici opravdurozzu. A ji jaro dopadlojakkoliv, mli byste duben vyutk tomu, abyste ve dali do

  podku a aby se ve optmohlo odehrvat dle vaehoceloronho plnu. Proto sezastavte a v klidu si veprojdte, zhodnote. Na ve sedvejte realisticky a objektivn.Hodnocen se vnujte v klidu.Dopejte si dostatek asu anikam nepospchejte. EnergieZem chce stabilitu arovnovhu. Podle vsledk jarasi pak upravte pln na letnobdob, tj. kvten, erven,ervenec. Ve si nastavte tak,aby to smovalo ke splnnvaeho ronho plnu. Zatkemkvtna pak opt vykrote nasvoji cestu k cli.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK M VYPADAT

  V DOMOV V ROCE

  OPICE

  Jak vte, Opice m rda hravost a lehkost. Nesn

  komplikace a problmy. Proto si muste nastavit sv

  bydlen tak, aby se tam Opice ctila dobe. A protoe

  Opice je kovov zve, muste svj domov tak

  pizpsobit jejmu zkladnmu elementu. Ale ani to jet

  nen vechno. V tomto roce je Opice pohnna energi

  Ohn. Take i jeho energie by mla bt podpoena. Co

  to z hlediska bydlen tedy znamen? V domov muste

  v tomto roce co nejvce odlehit. Jestli mte doma

  njak vci, kter vm ji del dobu lezou na nervy,

  pak byste je mli odstranit, nebo opravit. To se t tk

  vech vc, kter nefunguj. Jde-li o nco, co byste i dle

  rdi pouvali, pak to nechte opravit. Bezproblmov

  fungovn veho je letos dleit. Jedn-li se vak o

  nco, co ji v budoucnu pouvat nechcete, pak se toho

  jednou pro vdy zbavte. Udlejte jakousi funkn

  istku. Prostor tak co nejvce uvolnte, abyste nemli

  pocit, e stle do neho vrte, nemu se muste

  vyhbat apod. Interir si uzpsobte tak, abyste se tam

  ctili pjemn a pohodln. A se ji doma vnujete

  emukoli, mus vm to jt jednodue, hrav. Jakkoliv

  komplikace i pekky vs letos budou velmi

  vyerpvat a znervzovat. To pak pinese do ivota

  neklid a nervozitu. Ta me vystit v neustl hdky a

  konflikty mezi jednotlivmi leny rodiny. Take se

  ujistte, e ve doma funguje v pohod. Dle byste si

  mli svj byt nebo dm troku rozveselit. Mete

  vyut vce rznch barev. K tomu pouijte rzn

  vesel doplky. Ve smutn a ponur mus pry. Letos

  hodn vyuvejte erstv, rozkvetl kvtiny. Kvty

  pinen pjemnou energii elementu Ohn. Prostor

  zbyten moc neuzavrejte. Muste mt pocit volnosti a

  volnho pohybu.

  Opice bude v roce 2016 ovlivovat vechny oblasti vaeho ivota tedy i bydlen. Proto byste svj dm nebo byt

  mli energim Opice co nejvce pizpsobit. Pak se budete doma ctit dobe a ve vm v ivot pjde daleko lpe.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  A je to tu zas! Jedno z nejdramatitjch a velmi stresovch obdob v ivot stedokolka: MATURITA. Jak se zpv vjedn psnice: Matura se bl, trnct dn do n, v m hlav je przdno, a to v n dun. Ano, asi tak se ct vtinamaturant. Ale i pro tento dleit ivotn milnk existuj een, kter pomohou studentm ve zvldnout hrav abez zbytench stres. I uen je jen energie.

  Pprava na maturitu

  Kdy se podvte na uen jako na energii, pak vte, jak s n pracovat. Uen m nkolik rznch forem: rozvoj energie Deva, zpracovn vuky a jej pochopen energie Zem. Pprava na maturitu je tou druhou formou. Zdejde o to, aby student dokzal vechny informace pijmout, zpracovat a udret (alespo do doby maturity samotn). Zde tedy pome energie Zem. Co ve k podpoe Zem mete vyut:lut barva

  Pouvejte lut papry na poznmky. Pouvejte lut zvrazovae na texty, kter si potebujete zapamatovat. Do msta, kde se ute si dejte co nejvce lutch doplk.

  Mkkost Polstrovan idle. Mkk sedaka.

  Pevnost a stabilita idle, na kter pi uen sedte, mus bt stabiln, nesm se viklat apod. Na uen si udlejte pevn asov bloky od uen nesmte stle nkam odbhat i se nechat nm vyruovat (vypnut mobil, na

  potai si vypnte vechny sociln st prost ve, co by vs pi uen mohlo vyruit).

  Uzaven Ute se v mstnosti, kter se d uzavt. m men prostor pro uen, tm lpe se budete umt soustedit a uen vm pjde rychleji. Nesete u okna to otevr prostor a exterir vs bude vyruovat.

  Dal triky a tipyMte-li na uen mlo asu, rozdlte si uebn ltku na men sti a ute se jednu po druh. Soustedn se najednu st je jednodu, ne se snait vnmat celek.asov si uen rozdlte na krtk asov seky vytvote si sti, kter se zvldnete nauit nap. za 20 min. Pak siudlejte krtkou pestvku (nap. 5 min) a dejte se do dal sti.Zem m rda energii elementu Ohn vyuijte ervenou barvu, svky, hodn svtla.Ped uenm moc nejezte mnoho jdla vyaduje hodn energie na trven a vy se budete ctit velmi unaven.V dob ppravy jezte hodn zemitou stravu nejlpe kaovitou, mrn nasldlou.V pestvkch si udlejte jednoduch fyzick cviky prothnte tlo a uvolnte svaly (rozhodn neposilujte).

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nedostali jste se na nae vyprodan pednky ani semine na tma 2016 Rok

  Ohniv Opice?

  Nevad. Pipravili jsem pro vs e-Book

  2016 Rok Ohniv OpiceNa 206 strnkch se dozvte, co vs tento rok ek, na co se mte pipravit, eho

  vyut a eho se naopak radji vyvarovat. Tento rok byste mli bt opravdu

  pipraveni.

  E- Bood si mete objednat na dasa@byu.cz nebo 602 556 479.

  Cena 206-ti strnkovho e-Booku je 250 K.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN NOR BEZEN DUBEN KVTEN ERVEN

  Rok Opice

  Vyut

  mezidob

  Zem v

  lednu a

  detailn si

  projt pln

  na cel rok

  2016

  Msc Buvola

  Orgny

  jtra, detox,

  dieta

  Byznys:

  Zatek

  realizace

  celoronho

  plnu

  Interir:

  Mezidob

  zem v

  interiru

  Zahjen prce

  Rodinnho

  Kruhu

  Semin Rok

  Opice

  Zan jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Tygra

  Naplno

  rozjet

  vechny

  plnovan

  aktivity

  Orgny:

  Plce,

  pokrauje

  oista

  organismu,

  dieta

  Byznys:

  Naplno

  rozjet

  vechny

  projekty,

  generovn

  novch

  npad,

  kreativita

  Interir:

  Pivtejte

  jaro doma

  Semin Rok

  Opice

  Semin

  Karira

  Pokrauje jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Zajce

  Vytvet

  vnitn

  podporu

  svm

  aktivitm

  Orgny:

  Tlust

  stevo,

  posilovn

  imunity a

  aktivn

  energie,

  vylouen

  veho, co

  nen poteba

  pro leton

  aktivity

  Byznys:

  Vytvoit

  pevn

  zzem pro

  vechny

  projekty

  kancele,

  pracovn

  msta, tmy

  Interir:

  Jarn klid

  Zbavte se

  veho, co

  nen poteba

  Semin

  Vztahy a rodina

  Mezidob

  Zem

  vldne Zem,

  kon obdob

  jara

  Msc Draka

  Ve

  zamit na

  sv plny a

  vize

  Podpoit

  expanzi a

  rozvoj

  Orgny:

  aludek,

  posilovn

  zzem, jet

  na jistotu,

  zajistit

  stabilitu

  dalho

  rozvoje

  aktivit

  Byznys:

  Expanze

  na zklad

  silnho

  zzem.

  Vize

  zpracovat

  objektivn

  Interir:

  Poslit

  energie

  domova

  kola

  Pprava na

  maturity a

  sttnice

  Zan letn

  sezona

  vldne Ohe

  Msc Hada

  Ve dn

  promyslet.

  Zamit se

  na

  vdn, tj.

  vme, co,

  jak a pro

  vci

  dlme.

  Ve

  dothnout k

  dokonalosti

  Orgny:

  Slezina,

  ve dn

  a sprvn

  zpracovat.

  Dlat

  sprvn

  vci

  sprvn.

  Byznys:

  Ve muste

  dothnout k

  dokonalosti

  a k

  nejvy

  kvalit.

  Interir:

  Mus zde

  vldnout

  krsa

  kvalita -

  harmonie

  Pokrauje

  letn sezona

  vldne Ohe

  Msc Kon

  Vechny

  aktivity,

  kter jste

  dothli k