HAPPYWEEK 158 2016.02.22

 • View
  543

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 22.2. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 158

  ENERGIE DN

  Tden od 22.2. 2016

  KONZULTACE

  PROVIHLI

  JSTE

  ENERGIE

  TYGRA?

  byznys:

  PODNIKN SE ZAJCEM

  JAK OPICE

  2016

  OVLIVN

  VAE

  TST?

  JAK

  PROBUDTE

  SVJ

  SKUTEN

  POTENCIL

  bydlen:

  KULAT

  JDELNA

  ZAN

  VLDNOUT

  ZAJC

  IVOTN

  NAPLNN

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Rostou dosti o nae dal pednky na tma roku 2016 Rok Ohniv Opice.

  Vytvoili jsme proto pednku jako e-book ve formtu pdf, kterou si mete i vy

  objednat na dasa@byu.cz nebo na tel. 602 556 479.

  Na 206 strnkch se dozvte detailn informace o tom, jak energie budou v roce

  2016 vldnout (Opice, Ohe a Zem). Jak tyto energie budou psobit na v

  ivot. Kde vm mohou pomoci a kde naopak ukodit. Dozvte se tak, jak rok

  2016 ovlivn vech 9 zkladnch oblast vaeho ivota (vae J,

  kariru/podnikn, vztahy, rodinu, bohatstv, pravidla, budoucnost, domov a

  dosaen cl).

  Dky tmto informacm si mete ve v ivot nastavit tak, abyste co nejvce

  vyuili pleitosti, kter pro vs Opice v roce 2016 pipravila a jak se naopak

  brnit proti ppadnm ztrtm.

  Cena pednky je 250 K.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK OPIKA ROKU

  2016 OVLIVN VAE

  IVOTN TST?

  Prvn zkladn oblast vaeho ivota je vae J. Tj. vae

  osobnost, kdo jste. Tuto osobnost uruje v osobn

  Astrotyp (jeho zpracovn si objednejte na dasa@byu.cz

  nebo na 602 556 479). Astrotyp uruje vai zkladn

  typologii lovka pasivn typ, aktivn typ. Dle uruje

  v pirozen talent a charakter osobnosti. Ta je ovldna

  zvaty z tzv. zvrokruhu. Tato zvata uruj vai

  osobnost: co mte rdi, co vm dl dobe, jak se chovte

  v rznch situacch apod. Dky znalosti charakteru

  rznch zvat tak mete urit, jak bude vypadat

  vzjemn vztah. Nap. jinak bude vypadat vztah Tygra s

  Hadem a jinak Kon s Buvolem atd. No a letos se vemi

  zvaty z vaeho Astrotypu bude navazovat vztah vldce

  roku 2016 OPICE. Podvejme se strun, jak jednotliv

  zvata Astrotypu budou s Opic vychzet:

  1.Tygr Opice mu me chtt vldnout, co Tygr bude

  patn rozdchvat

  2.Zajc me spojit svoji ptelskost s hravost Opice

  muste si hrt

  3.Drak super tm s Opic Drak vid CO, Opice v JAK

  vyuijte toho

  4.Had podobn jako Drak, ale pozor na velk problmy:

  budou-li, nebude se vm je chtt eit a mete je eit ve

  svm nitru a to je depresivn

  5.K letos to s Opic mete klidn rozjet problmy

  a e nkdo jin

  6.Koza lehkost a hravost Opice vm me dlat dobe,

  ale nepostar se o vs

  7.Opice je to v rok, tak jete na plno a vyuijte vech

  pleitost

  8.Kohout bute pracovit, vyuijte kad detail, kter

  vm Opice uke, mete toho letos doshnout hodn

  9.Pes plin hravost Opice me Psa rozilovat

  10.Vep pozor, abyste pleitosti Opice nevidli jen u

  druhch a aby jste nezapomnli sami na sebe

  11.Krysa podobn jako Kohout, jete na maximum,

  dokete vyut vechny pleitosti, se ktermi Opice

  pijde

  12.Buvol pokud bude mnoho rozmanitch pleitost,

  bude to Buvola unavovat

  V ptm sle HAPPYWEEKu si ukeme, jak Opice

  ovlivn vai kariru a podnikn.

  Jak vte, je tzv. 9 zkladnch oblast ivota. Tyto oblasti

  mus bt ve vzjemn rovnovze a tm vytv va

  celkovou ivotn rovnovhu. A vy tak vte, e prv

  rovnovha je zkladnm pilem astnho ivota. Take

  jak leton vldce roku Opice ovlivn vae tst?

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  OBJEVTE SVJ PIROZEN TALENT

  NASTAVTE SI SVJ IVOT PODLE

  SVCH SILNCH STRNEK A

  SCHOPNOST

  DOSHNETE SPCHU S MENM

  SILM A BUDETE T NAPLNN IVOT

  SVJ IVOT

  OBJEDNEJTE SI ZPRACOVN PROFILU

  A CHARAKTERU SV OSOBNOSTI NA

  dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  KDO

  JSTE

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Kad lovk tedy i vy se rod s tzv. pirozenm talentem. Je to energie, kterou jste zskali v momentvaeho tzv. prvnho ndechu tj. kdy jste se poprv na tomto svt nadechli. V ten okamik vldly uritenergie, na kter jste se okamit naladili a adaptovali, abyste peili. Tyto energie jsou tak vaimizkladnmi energiemi po cel v ivot. Jsou pro vs pirozen, protoe jste je zskali pi rozen.

  JAK PROBUDTE SVJ

  SKUTEN

  POTENCIL

  Kvalita vaeho ivota je tak urena prv tmito energiemi. Ve, co s nimi lad je pro vs pjemn ajednoduch. Naopak ve, co nelad s va pirozenou energi vs ru, oslabuje a vy s tm muste bojovat.Proto je dleit vdt, jak jsou vae pirozen energie, abyste si pak v ivot umli vybrat jen takovsituace, kter lad s va energi. A to se tk veho, s m v ivot pijdete do styku:

  1. Lid ve vaem okol2. Partner3. Prce4. Msto vaeho domova5. Msto va prce6. Barvy7. Tvary8. Materily9. Doba, kdy jste aktivn10. Atd., atd.

  Abyste probudili svj siln potencil, muste v ivot co nejvce vyuvat sv pirozen talenty. Jen v tchmte hodn energie a jen v nich je vae velk sla a moc. Tuto slu zvte tm, e do svho ivota budetepijmat jen takov vci, lidi a situace, kter jsou v souladu s va energi a tm ji posiluj. Pokud je ve, co vivot dlte, v souladu s va energi, pak svj potencil jet vce posilujete. Proto vae prce (zamstnni podnikn) mus odpovdat vaim pirozenm energim, protoe v tom jste nejlep lep ne vichniostatn. Jen tak vyuijete maximum svho potencilu. Ve vm pak jde lehce, snadno. Ve ve vaem ivotvoln plyne k cli a nic vs nevyerpv. Naopak, provte pocity naplnn a ijete svj astn ivot. Stabt sami sebou a t svj Astrotyp.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Cena: 1,500 K/hod, vklad I-ing 2,475 K (2-3 hod)

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  KONZULTACE

  Vklad Astrotypu

  siln/slab strnky

  karira

  charakter osobnosti

  partnersk vztahy

  Feng Shui

  interir

  exterir

  Vklad I-ing

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN NOR BEZEN DUBEN KVTEN ERVEN

  Rok Opice

  Vyut

  mezidob

  Zem v

  lednu a

  detailn si

  projt pln

  na cel rok

  2016

  Msc Buvola

  Orgny

  jtra, detox,

  dieta

  Byznys:

  Zatek

  realizace

  celoronho

  plnu

  Interir:

  Mezidob

  zem v

  interiru

  Zahjen prce

  Rodinnho

  Kruhu

  Semin Rok

  Opice

  Zan jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Tygra

  Naplno

  rozjet

  vechny

  plnovan

  aktivity

  Orgny:

  Plce,

  pokrauje

  oista

  organismu,

  dieta

  Byznys:

  Naplno

  rozjet

  vechny

  projekty,

  generovn

  novch

  npad,

  kreativita

  Interir:

  Pivtejte

  jaro doma

  Semin Rok

  Opice

  Semin

  Karira

  Pokrauje jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Zajce

  Vytvet

  vnitn

  podporu

  svm

  aktivitm

  Orgny:

  Tlust

  stevo,

  posilovn

  imunity a

  aktivn

  energie,

  vylouen

  veho, co

  nen poteba

  pro leton

  aktivity

  Byznys:

  Vytvoit

  pevn

  zzem pro

  vechny

  projekty

  kancele,

  pracovn

  msta, tmy

  Interir:

  Jarn klid

  Zbavte se

  veho, co

  nen poteba

  Semin

  Vztahy a rodina

  Mezidob

  Zem

  vldne Zem,

  kon obdob

  jara

  Msc Draka

  Ve

  zamit na

  sv plny a

  vize

  Podpoit

  expanzi a

  rozvoj

  Orgny:

  aludek,

  posilovn

  zzem, jet

  na jistotu,

  zajistit

  stabilitu

  dalho

  rozvoje

  aktivit

  Byznys:

  Expanze

  na zklad

  silnho

  zzem.

  Vize

  zpracovat

  objektivn

  Interir:

  Poslit

  energie

  domova

  kola

  Pprava na

  maturity a

  sttnice

  Zan letn

  sezona

  vldne Ohe

  Msc Hada

  Ve dn

  promyslet.

  Zamit se

  na

  vdn, tj.

  vme, co,

  jak a pro

  vci

  dlme.

  Ve

  dothnout k

  dokonalosti

  Orgny:

  Slezina,

  ve dn

  a sprvn

  zpracovat.

  Dlat

  sprvn

  vci

  sprvn.

  Byznys:

  Ve muste

  dothnout k

  dokonalosti

  a k

  nejvy

  kvalit.

  Interir:

  Mus zde

  vldnout

  krsa

  kvalita -

  harmonie

  Pokrauje

  letn sezona

  vldne Ohe

  Msc Kon

  Vechny

  aktivity,

  kter jste

  dothli k

  dokonalosti

  rozjete na

  maximum.

  Dostate

  se co

  nejdl, co

  nejv ve

  vem, m

  se

  zabvte.

  Orny:

  Srdce,

  maximln

  aktivita jak

  fyzick tak

  psychick

  Stdat

  aktivitu s

  dostatkem

  odpoinku

  Byznys:

  Dostate

  maximum

  ze svch

  aktivit.

  Zajistte,

  aby jste

  doshli co

  nejlepch

  vsledk

  Interir:

  Ve

  otevete.

  Hodn

  svtla a

  msta

  ROK OHNIV OPICE

  POLOLET JANGOVCH AKTIVNCH ENERGI

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Byla by opravdu koda, kdybyste nevyuili slu a