HAPPYWEEK 151 - 2016.01.04

 • View
  355

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 151 - 2016.01.04

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 4.1. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 151

  V IVOTN PROSTOR

  ENERGIE

  DN

  Tden od

  4.1. 2016KONZULTACE

  V PLN

  PRVN

  POLOVINY

  ROKU 2016

  RODINN

  KRUH aktivity

  v lednu

  PROGRAM

  FINANNCH

  SEMIN

  HLDEJTE SI

  JTRA

  LEDEN

  MSC

  BUVOLA

  byznys:

  VYTVOTE

  PLN NA 2016

  Interir

  v lednu

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN NOR BEZEN DUBEN KVTEN ERVEN

  Rok Opice

  Vyut

  mezidob

  Zem v

  lednu a

  detailn si

  projt pln

  na cel rok

  2016

  Msc Buvola

  Orgny

  jtra, detox,

  dieta

  Byznys:

  Zatek

  realizace

  celoronho

  plnu

  Interir:

  Mezidob

  zem v

  interiru

  Zahjen prce

  Rodinnho

  Kruhu a Klubu

  Feng Shui

  Semin Rok

  Opice 2016

  Zan jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Tygra

  Naplno

  rozjet

  vechny

  plnovan

  aktivity

  Orgny:

  Plce,

  pokrauje

  oista

  organismu,

  dieta

  Byznys:

  Naplno

  rozjet

  vechny

  projekty,

  generovn

  novch

  npad,

  kreativita

  Interir:

  Pivtejte

  jaro doma

  Semin

  Karira

  Pokrauje jarn

  sezona

  vldne Devo

  Msc Zajce

  Vytvet

  vnitn

  podporu

  svm

  aktivitm

  Orgny:

  Tlust

  stevo,

  posilovn

  imunity a

  aktivn

  energie,

  vylouen

  veho, co

  nen poteba

  pro leton

  aktivity

  Byznys:

  Vytvoit

  pevn

  zzem pro

  vechny

  projekty

  kancele,

  pracovn

  msta, tmy

  Interir:

  Jarn klid

  Zbavte se

  veho, co

  nen poteba

  Semin

  Vztahy a rodina

  Mezidob

  Zem

  vldne Zem,

  kon obdob

  jara

  Msc Draka

  Ve

  zamit na

  sv plny a

  vize

  Podpoit

  expanzi a

  rozvoj

  Orgny:

  aludek,

  posilovn

  zzem, jet

  na jistotu,

  zajistit

  stabilitu

  dalho

  rozvoje

  aktivit

  Byznys:

  Expanze

  na zklad

  silnho

  zzem.

  Vize

  zpracovat

  objektivn

  Interir:

  Poslit

  energie

  domova

  Zan letn

  sezona

  vldne Ohe

  Msc Hada

  Ve dn

  promyslet.

  Zamit se

  na

  vdn, tj.

  vme, co,

  jak a pro

  vci

  dlme.

  Ve

  dothnout k

  dokonalosti

  Orgny:

  Slezina,

  ve dn

  a sprvn

  zpracovat.

  Dlat

  sprvn

  vci

  sprvn.

  Byznys:

  Ve muste

  dothnout k

  dokonalosti

  a k

  nejvy

  kvalit.

  Interir:

  Mus zde

  vldnout

  krsa

  kvalita -

  harmonie

  Pokrauje

  letn sezona

  vldne Ohe

  Msc Kon

  Vechny

  aktivity,

  kter jste

  dothli k

  dokonalosti

  rozjete na

  maximum.

  Dostate

  se co

  nejdl, co

  nejv ve

  vem, m

  se

  zabvte.

  Orny:

  Srdce,

  maximln

  aktivita jak

  fyzick tak

  psychick

  Stdat

  aktivitu s

  dostatkem

  odpoinku

  Byznys:

  Dostate

  maximum

  ze svch

  aktivit.

  Zajistte,

  aby jste

  doshli co

  nejlepch

  vsledk

  Interir:

  Ve

  otevete.

  Hodn

  svtla a

  msta

  ROK OHNIV OPICE

  POLOLET JANGOVCH AKTIVNCH ENERGI

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NAUTE SE HO S NMI

  V ROCE 2016 NASTAVIT

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  1 KROK PPRAVY - PEDNKY:

  Pednky jsou ppravou na odborn praktick semine

  Mstsk knihovna v Praze

  Marinsk nm. 1, Praha 1

  Vdy od 19:00, vstupenky v pokladn knihovny

  11.1. 2016

  2016 rok Opice

  Obecn vod do roku 2016

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e16512-rok-2016-rok-opice-/

  18.1. 2016

  Karira povoln, ke ktermu jste pedureni

  Jak zjistm svoji sprvnou kariru-povoln-podnikn

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e16513-kariera-povolani-ke-kteremu-

  jsme-predurceni/

  25.1. 2016

  Rodina zklad pro astn a spn ivot

  Pro je rodina dleit pro astn a spn ivot

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e16514-rodina-zaklad-pro-stastny-a-

  uspesny-zivot/

  2. KROK PPRAVY PRAKTICK SEMINE:

  Vdy od 10:00 do 18:00

  Pihlky na dasa@byu.cz

  23.1. 2016

  2016 rok Opice

  Nastaven osobnho plnu na cel rok 2016 pro vechny

  oblasti ivota

  20.2. 2016

  Karira v roce 2016

  Nastaven osobnho plnu pro kariru a podnikn

  19.3. 2016

  Rodina v roce 2016

  Nastaven rodinnho plnu pro poslen tst a prosperity

  cel rodiny

  Celodenn semine jsou prakticky zameny a ji e

  vae konkrtn energie, v astrotyp a souvislosti s

  danm tmatem. Nastavte si cel rok 2016 tak, abyste

  doshli svho cle a spchu.

  Vtejte v roce 2016, v roce Ohniv Opice. HAPPYWEEK vm v tomto roce bude slouit jako praktickprvodce. Bude vm pomhat vyuvat rzn energie, kter se v prbhu roku budou projevovat. Clem je,abyste v tomto roce doli dle, doshli ve a to ve rychleji s co nejmenm silm. Hlavnm smyslem ttoprce je etit vai ivotn energii a tm posilovat vae psychick i fyzick zdrav a vai dlouhovkost.

  V roce 2016 budou vldnout ti zkladn energie:

  1. Opice (kter pat ke tem kovovm zvatm zvrokruhu Opice, Kohout, Pes)

  2. ElementOhn

  Proto tento rok budeme hovoit o OhnivOpici (pvlastek ohniv zskv prv podle danho elementu roku)

  3. Letc hvzda 2

  Tyto ti energie se budou vzjemn prolnat a psobit jedna na druhou. Je proto dleit znt i vztahy mezi tmitojednotlivmi energiemi. Budou tedy na vs psobit jednotliv, kad zvl, ale tak ve svch rznch kombinacch.HAPPYWEEK vm tak pome tato rzn psoben vyut ve vaem kadodennm praktickm ivot. Od toho tu tytoenergie jsou: aby vm pomhaly dosahovat vaich cl bez toho, ani vy sami byste museli vynakldat pli velk sil atm si oslabovat svoji vlastn ivotn energii. Pedstavte si tyto energie jako rzn mosk vlny, kter se rzn zdvihaj asmuj ke behu. Bu je umte vyut a ke behu (k vaemu cli) se nechte touto vlnou dovst, nebo vs vlna splchne avy budetemt co dlat, abyste se opt vynoili a ke behu doplavali sami.

  Kombinace tchto t silnch energi dv tomuto roku velmi siln potencil. Ohe jemaximln aktivn (jangov) energie,kter vm dod slu a energii k tomu, abyste se mohli poutt i do pomrn nronch aktivit. Dod vm ve, zaujet,slu emoc a naden. Opice pak dod chytrost a rychlou orientaci, jak si s kadou aktivitou poradit. Letc hvzda 2 pakpispje porozumnm, empati, schopnost poznat a vnmat poteby ostatnch, zodpovdnost a rovnovhou.

  Od vs se pak oekv jen jedno jedin: bt pipraveni a ve sprvn as a na sprvnm mst vyut pichzejc vlnu. Pakjen sta se j dret (tj. pizpsobit se jejmu psoben a vyut ji) a vlna vs sama dovede k vaemu cli. Vae cesta paknebude jen jednoduch, ale jzda na vln me bt (amla by bt) i pomrn slun zbava.

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e16512-rok-2016-rok-opice-/https://www.mlp.cz/cz/akce/e16513-kariera-povolani-ke-kteremu-jsme-predurceni/https://www.mlp.cz/cz/akce/e16514-rodina-zaklad-pro-stastny-a-uspesny-zivot/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Leden 2016 je ve znamen Buvola a tzv. mezidob Zem. Je to

  vznamn msc roku. Je to prvn msc tedy jaksi startovn pole. A

  jak se k: start ovlivuje konec zvodu. m lep start, tm lep

  vyhldky na spn cl. Proto je dleit, abyste energie ledna vyuili

  opravdu co nejlpe.

  Buvol vm pin energii sly, vytrvalosti a jist zarputilosti a pevn

  vle. Vyrazte-li za svm clem hned v lednu, mete tuto velkou slu

  Buvola vyuvat pro dosaen svho cle. Buvol ale potebuje ke sv

  prci dostatek asu, msta a hlavn: ve si chce dlat po svm. Proto

  veker pprava mus bt uinna tak, aby vyhovovala hlavn vm.

  Nen zde moc msta na to, abyste sv aktivity v tomto roce

  pizpsobovali jinm. Samozejm berte v vahu vlivy okol, ale ve si

  pipravte tak, aby to co nejvce vyhovovalo prv vm.

  Mezidob Zem pak pin energii elementu Zem. Je to obdob, kter

  se nachz mezi dvma roky star rok a nov rok a dle tak mezi

  obdobm dvou sezon zimou a jarem (pozor, zde se dme prodnmi

  energiemi - kdy jarn energie zanaj puet ji v noru - a ne

  kalendem). Proto je leden velmi dleit jako plnovac obdob. V

  lednu si tak pipravte detailn pln pro cel rok, a pak tak na

  nsledujc sezonu (jaro). Vyuijte k tomu vechny nstroje, kter pro

  plnovn mte (mete si nechat vyloit karty, I-ing, jt za svmi

  rznmi poradci, nebo se prost porate v rodinnm kruhu). Pln vak

  udlejte precizn a myslete na vechno. Nezapomete na dnou

  oblast svho ivota a plnujte je tak, aby se rozvjely ve vzjemn

  rovnovze. m lpe sv aktivity naplnujete, tm leh lohu bude

  Buvol mt, aby je pomalu rozpohyboval. Budete moci tak vyut jeho

  slu a pevnou vli, kterou tak vtisknete do svch aktivit. Rozjezd aktivit

  vak mus bt jet pomal, pozvoln. Jet nemte podporu silnch

  energi jara, kter jsou ureny k rychlm startm. Proto vyuijte leden

  hlavn k pemlen a plnovn co a jak letos udlat.

  9 dleitch

  oblast ivota:1. Poznn svho J

  (Astrotyp)

  2. Karira ivotn

  cesta, mise,

  povoln

  3. Vztahy

  4. Rodina

  5. Bohatstv ivota

  6. Pravidla a hodnoty

  7. Budou