HAPPYWEEK 148 2015.12.14

 • View
  297

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 148 2015.12.14

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 14.12.2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 148

  LID PTI

  ELEMENT

  AUDIO PEDNKA VZTAHY

  ENERGIE

  DN

  Tden od

  14.12. 2015KONZULTACE

  PI JDLE SE NEPIJE

  PROGRAM

  FINANNCH

  SEMIN

  VNON DREK

  DRKOV EK

  VNOCE A

  ZIMA V

  INTERIRU

  byznys:

  CO DODAT

  JSOU VNOCE

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Cena: 990 K/hod, vklad I-ing 2,475 K (2-3 hod)

  KONZULTACE

  Vklad Astrotypu

  siln/slab strnky

  pirozen talent - karira

  charakter osobnosti

  partnersk vztahy

  Feng Shui

  interir

  exterir

  Vklad I-ing

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  V Akademii tst mme 12 video semin kad semin je uren pro jednu ivotnoblast. Je jich dvanct jako hodin dne a hodin noci, jako msc v roce, jakonejdleitjch ivotnch orgn v tle, jako zvat ve zvrokruhu 12 je sloivotnho cyklu, tedy i 12 nejdleitjch oblast vaeho ivota. I ony tvo cyklusvaeho ivota a pokud tento cyklus nenaplnte cel, nikdy nedojdete do astnho cle.1.Poznn sebe sama2.ivotn cesta karira, povoln3.Vztahy4.Rodina5.Vaeminulost a koeny6.Bohatstv7.Zdrav8.Pravidla9.Npomocn ptel10.Budoucnost11.Zzem a domov12.Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  AUDIO PEDNKA mp33. oblast: VZTAH jak ho zskat a udret

  Audio pednku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  Jak se k: vztahy hbou svtem. Kadopdn velmi siln hbou vamivotem. O vztazch toho lidi vd opravdu mlo. kola vs mon um pipravitna vai kariru, ale nen kola, kter by uila sv ky, jak navzat a udret siceloivotn vztah. A pesto jsou vztahy klovou oblast astnho ivota. Co tovlastn vztah je, jak a pro ho navzat a jak ho udret to je tma 3. pednky.

  12

  VZTAHY

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Mnoho lid si dl vrsky, e dky vnonm svtkm pijdou o svoji thlou linii. Mohu vm odtchto zbytench vrsek pomoci: v zimnm obdob a to Vnoce, ne-Vnoce je thl linie nakodu jak vaemu tlu, tak i vaemu zdrav. Take si dn vrsky nedlejte

  Je dobr si stle pipomnat (protoe lid na totovelmi rdi zapomnaj), e lovk je stejnousoust prody, jako vechny ostatn bytosti a tojak z e fauny nebo flry. A tak a u se vm tolb nebo ne, vae tlo nastupuje na podzim natzv. zimn md jako cel proda. Toto zimnnastaven m zkladn kol: zajistit, abyste zimuve zdrav peili a s dostatenou silou se mohlivrhnout do novch aktivit na jae dalho roku.Zima s sebou pin toti dv velmi nebezpenokolnosti:

  1. Chlad

  2. Velmi slab energie

  Chlad je velice nebezpen z hlediska zdrav. Mtendenci prostupovat do tla a tm oslabovat jehodleit orgny. Velmi asto oslabuje ledviny,kter jsou zdrojem tzv. ivotn energie, tj.energie, kter je vm dna do vnku s vamnarozenm a uruje de facto dlku vaeho ivota.Pokud je tato energie oslabena, projev se tonemoc a nebo rychlm vyerpnm tto energie,co vede ke zkrcen ivota. Tlo bojuje protichladu tm, e vytv teplo, kter chlad oslabuje.m vtmu chladu je tlo vystaveno, tm vcemus tepla vyrobit a o to vce tak spotebovv

  zbyten svoji energii. A to m souvislost sdruhou nepjemnou skutenost zimy a to jenedostatek energie. V zim jsou energie siln tzv.jinov, tj. pasivn. Proto tlo, kdy potebujevytvet energii tepla proti chladu, nemeerpat energii zven a spotebovv jen energiivlastn. A protoe je proda chytej ne myvichni dohromady, chrn lovka pedvyerpvnm tto energie tm, e tlo na zimuobaluje tukem. A aby tlo mohlo bt tukemobaleno, mus dostvat pomrn velk porce tsprvn potravy. Proto jsou Vnoce a cel zimnobdob asem, kdy se m hodovat, jst hodnmasa i sladkho. Pokud tedy v zimnm obdobpiberete njak to kilo navc, pak se meteradovat, protoe jste tak udlali nco nejen prosv zdrav, ale tak pro svoji dlouhovkost.Uchrnili jste svoji ivotn energii. Po zimnmobdob pecpvn pichz sprvn tzv.Masopust, tedy obdob pstu, kdy se ve optsrovn. Tlo se proist, zbav se pebytenchtuk, aby se mohlo zdrav a vesele pustit donovch aktivit s pichzejcm jarem. Takepokud myslte nyn na dietu, tak na ni rychlezapomete.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  VNON DREK

  Stle nevte , jakm drkem

  obdarujete sv blzk ?

  Objednejte si u ns netradin drek v podob Drkovho

  eku

  Vklad astrotypu

  Partnersk korelt

  Konzultaci Feng Shui

  Semin

  Vce info na dasa@byu.cz nebo 602 556 479.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Asi znte heslo: Dont drink and drive nepijte ped jzdou. Meme toto heslo posunout na Dont

  drink and eat nepijte ped (ani pi) jdle. Jdlo a pit jdou ruku v ruce. Nevm, kde se tento zvyk

  vytvoil, ale zd se e trv ji mnoho let. K jdlu je servrovno zrove i pit. V dvnch dobch se k

  jdlu servrovalo pevn vno nebo pivo podle toho, v jakm kraji jste se nachzeli. Dnes se vak

  k jdlu servruj rzn limondy, koly a jin pitn nesmysly. A to je u hor.

  Pamatuji si na sv dtstv, kdy

  jsem kad sousto zapjel

  njakou sladkou vou. Nebyl

  jsem schopen nic snst, ani

  bych to hned nezapil njakou

  tou tekutinou. A to se tkalo

  kadho jdla od sndan,

  pes obd a po veei. V t

  dob jsem ml nkolik let

  podvhu a lid asto kali, e

  jsem dt z koncentrku (kdo by

  to ekl, kdy se na m podvte

  dnes, e? ). Dky tto

  kombinaci sousto a pit jsem

  samozejm jedl velmi mlo.

  Mj aludek tak byl naplnn

  vce vodou, ne jdlem

  samotnm. Mlo to ale jet

  dal efekt, kter jsem dlouho

  neznal a to ten, e plin pit

  pln rozedilo m aluden

  vy a aludek tak nebyl

  schopen tm vbec jdlo

  strvit a pipravit pro dal

  zpracovn v mm tle. Tuto

  skutenost jsem se dozvdl a

  pomrn nedvno, pi mm

  studiu nsk medicny a Feng

  Shui. Ale k tomu, abyste

  pochopili, e s tekutinou si

  edte aluden vy, kter

  jsou dleit pro trven,

  nemuste studovat vbec nic. Je

  to peci jasn jako facka. I kdy

  se jedn o velmi triviln vc,

  vtina lid si ji vbec

  neuvdomuje. A tak se s jdlem

  vesele servruj litry tekutin.

  Pokud ale chcete dobe trvit a

  zskat z pokrmu maximum ivin,

  vitamn i minerl, pak muste

  nechat aludek pracovat tak, jak

  m. Muste mu dt monost,

  aby vytvoil dostatek silnch

  aludench v, aby mohl jdlo

  zpracovat. Proto byste nemli

  pt ani ped jdlem, ani pi jdle,

  ani po jdle. Uritou vjimkou

  jsou alkoholick npoje jako

  vno a pivo. Alkohol m tzv.

  energii Ohn, kter aludek

  zahv a tm podporuje jeho

  trven. Ale ani pemra piva i

  vna nen dobr. Sprvn byste

  k jdlu a npojm mli

  pistupovat takto:

  1. Aperitiv ped jdlem

  zaheje aludek a podnt

  tvorbu v

  2. Vno i pivo pi jdle jen v

  malm mnostv, podpo

  trven

  3. Digestiv po jdle ideln

  hok, podpo trven

  Jin npoje byste cca 30 min

  ped jdlem a 30 min po jdle

  nemli konzumovat.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Akademie tst balek 12 video kurz (cca 30

  hodin)

  6,490 K

  Ceny kurz, kdy je objednte samostatn:

  VODN KURZ

  POZNEJ SM SEBE, IJ SVJ IVOT

  1,000 K

  POVOLN MOJE IVOTN CESTA 700 K

  VIZE jak si zvolit sprvnou vizi 700 K

  VZTAHY vytvote si astn stav 700 K

  RODINA jak vyut slu astn rodiny 700 K

  MINULOST/KOENY naute se navazovat na ji

  vytvoen

  700 K

  DOMOV vytvote si astn domov 700 K

  ROZMANITOST - jak vyut bohatstv 700 K

  ZDRAV naute se udrovat sv zdrav 700 K

  BUDOUCNOST naute se vytvet astnou

  budoucnost

  700 K

  POMOC OKOL nebute na nic sami, naute se

  delegovat

  700 K

  PRAVIDLA nastavte si pravidla pro astn ivot 700 K

  AKADEMIE TST

  VIDEO KURZY

  Poznmka: Samostatn kurzy je nutno objednat vdy s vodnm kurzem, na

  kter dal kurzy navazuj

  Popis kurz najdete na www.akademiestesti.webs.com

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  ROK OPICE Jak vyut chytr energie Opice pro sv cle v 2016 prakticksemin

  23.1. 2016 10:00 18:00 cena 1,800 K

  KARIRA Jak si nastavit svoji kariru (povoln, podnikn) na zklad svchpirozench talent a silnch strnek

  20.2. 2016 10:00 18:00 cena 1,800 K

  RODINA-VZTAHY Jak hledat sprvnho partnera na cel ivot a jak zpartnerskho vztahu vytvoit silnou a prosperujc rodinu

  19.3. 2016 10:00 18:00 cena 1,800 K

  Na semine se hlaste ji nyn. Poet mst je omezen na 20 lid. Hlsit se mete nadasa@byu.cz nebo na 602 556 479 nejpozdji do 20.12.2015.

  PLN SEMIN

  AKADEMIE TST 2016

  zapite si do svch di

  ROK

  OPICE

  23.1.

  KARIRA

  20.2.

  RODINA

  VZTAHY

  19.3.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  ROK OPICE Jak vyut chytr energie Opice pro sv cle v 2016

  11.1. 2016 19 hod

  KARIRA Jak si nastavit svoji kariru (povoln, podnikn) na zklad svchpirozench talent a silnch strnek

  18.1. 2016 19 hod

  RODINA-VZTAHY Jak hledat sprvnho partnera na cel ivot a jak zpartnerskho vztahu vytvoit silnou a prosperujc rodinu

  25.1. 2016 19 hod

  Vstupenky jsou k dispozici pouze v pokladn Mstsk knihovny v Praze.

  Tme se na vs.

  PEDNKY

  V MSTSK

  KNIHOVN V PRAZE

  LEDEN 2016

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  FIN NCEPOD PALCEM

  1. 2.12.2015 spn probhlo2. 13.1.20163. 10.2.20164. 9.3.2016