2015 01 26 happyweek 103

 • View
  182

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 26.1. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 103

  www.akademiestesti.webs.com

  Zima kon, zan jaro. Prvnm jarozvzcem je

  Tygr. Ten se ujal vldy po Buvolovi, kter vldnul v

  lednu. Tygr jako prvn pin opravdu siln a aktivn

  energie. Jeho kolem je zabezpeit nejen zatek

  nov sezny jara, ale tak siln rst jangovch

  energi tohoto roku.

  Pokud jste se sprvn dili energiemi asu v zim a

  vnovali jste se pevn odpoinku, pak byste mli

  energie Tygra vyut naplno. Jestli jste se ale v zim

  vnovali plin aktivit, neodpovali jste a byli jste

  ve stresu, pak razantn a a agresivn energie Tygra

  vm mohou v pln sle i ukodit.

  Vy, kte jste v zim sprvn odpovali, mte nyn

  pleitost se svzt na prudk a vysok vln Tygra.

  Mte-li hotov sv plny na tento rok, pak se s

  Tygrem mete smle pustit do jejich naplovn. Na

  nic neekejte, dle ji o niem nepemlejte a prost

  se puste do prce. Tygr vs povede, bude vm razit

  cestu a dky jeho rychlm energim vs zatek

  posune velmi hodn dopedu. m dle se hned na

  zatku dostanete, tm lpe pro dal kroky.

  Tygr navazuje na energie Buvola. Toho jste mli

  vyut k tomu, abyste si co nejlpe promysleli a

  pipravili sv plny na tento rok. Buvol vm ml

  pomoci vytvoit co nejir a nejhlub brzdu,

  kter vs povede k cli. kol Tygra je pohybovat se v

  pipraven brzd co nejrychleji kupedu.

  Je dleit si uvdomit, e energie Tygra pat k

  mladmu, jangovmu devu. Jsou to tedy energie

  zcela neuspodan, chaotick a prudk. Pokud jste

  dobe pracovali s Buvolem, pak se tyto energie budou

  dret jen v pipraven brzd a budou smovat

  pouze kupedu. Pokud jste si ale neudlali jasn pln,

  pak se me stt, e v zatek bude velmi

  chaotick a me vs v mnohm mst. Pokud nevte

  pesn, co chcete, nev ani Tygr, kam sv energie m

  smovat. A protoe jsou to energie neuspodan,

  me bt v zatek i krkolomn. Jestli je v cl

  jasn a brzda od Buvola dobe pipraven, pak jen

  sta pustit Tygra a posunout se co nejdle bez

  dalho uvaovn.

  Pro vs, kte jste nevyuili zimn as k poslen sebe

  a svch energi, plat, e rychl a nron energie

  Tygra budou pro vs velmi vyerpvajc. Povedou k

  tzv. jarnm navm. Je velmi dleit, abyste si

  chrnili jtra, lunk, oi a hlavn ledviny. I kdy tento

  as ji nen uren k odpoinku, i pesto odpovejte pi

  jakkoli nav. Plin nava me bt pro vs a v

  organismus velmi nebezpen. Oslaben imunita

  navc me bt pinou rznch onemocnn.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK SI VYTVOIT

  A UDRET DLOUHODOB

  VZTAH Energie vztahu

  Podpoen energi vztahu pomoc Feng Shui

  Poznn partnera pomoc Astrotypu

  Sladn energi partner pomoc Astrotyp vytvoen

  Koreltu

  Svatba navky spolu

  To ve se dozvte na na pednce 26.1. 2015 v Mstsk

  knihovn v Praze, Marinsk nm. 1., Praha 1 od 19:00.

  Vstupenky jsou k dostn v pokladn knihovny nebo zde

  http://www.mlp.cz/cz/akce/e13846-feng-shui-pro-stastny-

  partnersky-zivot/ .

  PEDNKAMSTSK KNIHOVNA V

  PRAZE

  Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com

  http://www.mlp.cz/cz/akce/e13846-feng-shui-pro-stastny-partnersky-zivot/http://www.akademiestesti.webs.com/http://www.akademiestesti.wordpress.com/
 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  OISTA ORGANISMUPomalu ale jist kon obdob mezidob

  zem a pichz obdob jara. To pin siln a

  agresivn energie jangovho deva. Je to tedy

  razantn zmna pro cel organismus. Aby vae

  tlo i psychika tuto zmnu zvldlo bez

  zbytenho vyerpn, mus bt dostaten

  siln.

  Proto bylo velmi dleit, abyste se v zim

  vnovali hlavn odpoinku a posilovn jak tla,

  tak psychiky. V prod se ne nadarmo ve

  ukld ke spnku. Ve, co nenaerp sly v

  prbhu zimy, pak bude znieno agresivn

  energi deva. A stejn tak se chov i vae tlo

  a psychika.

  Dleit je tak si uvdomit, e dky odpoinku

  v zimnm obdob a t stravy, bylo tlo

  zaneseno spousty toxin a rznch dalch

  ltek. To je z toho dvodu, e tlo bylo velmi

  pasivn a tyto ltky tolik neistilo. Dal dvod je

  ten, e v prbhu zimy jste mli jst vce tun a

  t potraviny, kter se he zpracovvaj. K

  hromadn toxin tak pispv to, e se lovk

  mlo hbe. Take v zim jsou splnny vechny

  pedpoklady k tomu, aby tlo bylo pkn

  zanedno .

  M-li vak vae tlo v sob hodn toxin,

  znamen to dv vci:

  1. Zvit svoji aktivitu a toxin se zbavit

  2. Toxiny blokuj psun nov zdrav energie

  Vyitn zamoenho tla je velmi nron a

  pro tlo vyerpvajc. Navc tm, e je tlo

  ucpan toxiny, neme pijmat nov aktivn

  energie. Take nem jejich podporu.

  Vsledkem toho je velk zaten organismu. To

  vede k vyerpn a velkm navm. Pokud jste

  navc nevyuili zimu k odpoinku, pak vae

  vyerpn v nsledujcm obdob me bt

  opravdu velik. U vs pak je pomrn velk

  hrozba onemocnn, oslaben imunity apod.

  Aby tlo na tyto velk zte nebylo samo, je

  dleit mu s detoxikac pomoci. Tm odlehte

  jeho prci a tlo se nebude tolik vyerpvat. S

  orgn jsou nejvce zatena jtra a pak tak

  lunk a oi. Jejich vyerpn dle me vst k

  vyerpn ledvin, co u je pomrn

  nebezpen zt pro celkov zdrav

  organismu a pro vai dlouhovkost (v ledvinch

  je tzv. zkladn energie, kter uruje dlku

  ivota).

  Zkladn oista organismu se skld ze t

  krok:

  1. Pouze lehk strava nenron na trven a

  s velmi nzkm obsahem tuk (ne nadarmo

  je v tomto obdob slavn Masopust)

  2. Bylinky a aje na podporu jater a lunku

  3. Hodn a hodn pt aby se vyluovan

  ltky opravdu vylouily a nezablokovaly se

  nkde v organismu

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PSYCHICK HYGIENA

  Modern civilizace byla zamena na energii

  hmoty. Proto byl kladen velk draz na

  majetky, penze, hrubou slu apod. Stejn tak

  byla pozornost vnovna tlu a krse tla.

  Krom rznch posiloven, aerobnch cvien

  apod. vznikaly posupn dal a dal procedury

  zamen na tlo. Na nejvym stupni tohoto

  vvoje je plastick chirurgie.

  Velk draz na tlo a hmotu tm zcela

  pehluil vznam psychick strnky lovka.

  Vsledkem tohoto trendu je spousty krsnch a

  tlesn dokonalch lid s tkmi psychickmi

  problmy. Navc vte, e psychick problmy se

  vdy projev i na tle, take tito krsn lid

  mus podstupovat dal a dal procedury, aby

  sv tlesn nedostatky zpsoben slabou

  psychikou odstranili. Zde je pravidlo jak

  nahoe, tak dole neprosn.

  Pokud se nectte dobe na dui, nemete se

  ctit dobe ani na tle a naopak. Zde je vak

  dleit si uvdomit, e psychika je tm

  spoutem, ne tlo (krom ppadu razu).

  Proto je dleit se nejprve vnovat svmu

  psychickmu zdrav, psychick pohod. Teprve

  potom je eln se starat i o pohodu tla. K

  tomuto procesu slou tzv. psychick hygiena.

  Jsou to innosti, kter slou k tomu, aby se

  lovk lpe ctil na dui. K duevn hygien pat

  nap.:

  1. Nboenstv pro vc lidi

  2. Modlen

  3. ten duchovn literatury

  4. Meditace

  5. Dchac cvien

  6. Projeven dk a vdnosti

  7. Nvtva duchovn silnch mst

  8. Solidarita a charita

  9. Lska

  No a v neposledn ad tak ten

  HAPPYWEEKu . Stejn tak, jako se tlesn

  hygien vnujete kad den, mli byste tu

  samou energii vnovat i sv psychick hygien.

  HNV A VZTEK

  Pichz obdob, kdy budou vldnout velmi

  progresivn, nesmlouvav a agresivn

  energie. Z tohoto pohledu je to pro produ i

  lovka velmi namhav a vysilujc obdob.

  Mlo lid si toto uvdomuje. Jaro si pedstavuje

  a nkdy v kvtnu, kdy je ji ve krsn a

  roztomil. Ale uvedu jedno srovnn, na kterm

  hned zjistte, e je vechno jinak:

  Energie brzkho jara jsou energie porodu. Je to

  as, kdy se rod nov. Kdy si uvdomte, jak

  tk porod me bt, provzen silnmi a

  nepjemnmi bolestmi, kdy se ve sousted jen

  na jednu vc a to, aby mohlo dt pijt na svt.

  Proces porodu je velmi vyerpvajc. Toto

  vechno jsou stejn energie, jako energie

  zanajcho jara. To, e si jaro pedstavujete

  jako krsn kvten, je stejn, jako kdy si pi

  pedstav porodu pedstavte ji krsn,

  vymydlen a voav dtko zabalen v

  zavinovace.

  Nyn ji asi tute, jak siln a mocn jsou

  energie jara. Nepsob jen na vae tlo, ale

  tak velmi siln ovlivuj va psychiku.

  Vzhledem k tomu, e je to energie jangov, tak

  asi tute, e se bude zamovat na vae pocity

  a emoce.

  Jaro pat k devn energii. Devo m tzv.

  odstediv pohyb, tj. chce ze stedu ven (stejn

  jako u porodu). Proto je dleit, abyste energie

  deva vdy ze sebe dostali ven. asto se

  projevuj formou vzteku a hnvu. A to hlavn v

  tom ppad, kdy je jejich uvolnn blokovno.

  Veker emoce, kter vs v tomto obdob

  pepadnou muste nechat vyjt ven. Nedrte

  nic v sob, protoe ta sla deva se pak obrt

  proti vm a bude vm velmi niit psychiku i tlo.

  Pokud tedy mte potebu kiet, tak kite.

  Chcete-li bouchat do stolu, tak bouchejte.

  Pokud tyto projevy nejsou v danou chvli

  vhodn, pak mete nahromadnou energii

  vypustit chz. Nejlep je prochzka ve volnm

  prostranstv, v prod a pln nejlep je

  prochzka kolem tekouc vody.

  Neduste nic v sob. Ve ventilujte.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  st