2015 01 26 happyweek 103

  • Published on
    21-Jul-2015

  • View
    182

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>TDEN OD 26.1. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 103</p><p>www.akademiestesti.webs.com</p><p>Zima kon, zan jaro. Prvnm jarozvzcem je </p><p>Tygr. Ten se ujal vldy po Buvolovi, kter vldnul v </p><p>lednu. Tygr jako prvn pin opravdu siln a aktivn </p><p>energie. Jeho kolem je zabezpeit nejen zatek </p><p>nov sezny jara, ale tak siln rst jangovch</p><p>energi tohoto roku. </p><p>Pokud jste se sprvn dili energiemi asu v zim a </p><p>vnovali jste se pevn odpoinku, pak byste mli </p><p>energie Tygra vyut naplno. Jestli jste se ale v zim </p><p>vnovali plin aktivit, neodpovali jste a byli jste </p><p>ve stresu, pak razantn a a agresivn energie Tygra </p><p>vm mohou v pln sle i ukodit.</p><p>Vy, kte jste v zim sprvn odpovali, mte nyn </p><p>pleitost se svzt na prudk a vysok vln Tygra. </p><p>Mte-li hotov sv plny na tento rok, pak se s </p><p>Tygrem mete smle pustit do jejich naplovn. Na </p><p>nic neekejte, dle ji o niem nepemlejte a prost </p><p>se puste do prce. Tygr vs povede, bude vm razit </p><p>cestu a dky jeho rychlm energim vs zatek </p><p>posune velmi hodn dopedu. m dle se hned na </p><p>zatku dostanete, tm lpe pro dal kroky. </p><p>Tygr navazuje na energie Buvola. Toho jste mli </p><p>vyut k tomu, abyste si co nejlpe promysleli a </p><p>pipravili sv plny na tento rok. Buvol vm ml </p><p>pomoci vytvoit co nejir a nejhlub brzdu, </p><p>kter vs povede k cli. kol Tygra je pohybovat se v </p><p>pipraven brzd co nejrychleji kupedu.</p><p>Je dleit si uvdomit, e energie Tygra pat k </p><p>mladmu, jangovmu devu. Jsou to tedy energie </p><p>zcela neuspodan, chaotick a prudk. Pokud jste </p><p>dobe pracovali s Buvolem, pak se tyto energie budou </p><p>dret jen v pipraven brzd a budou smovat </p><p>pouze kupedu. Pokud jste si ale neudlali jasn pln, </p><p>pak se me stt, e v zatek bude velmi </p><p>chaotick a me vs v mnohm mst. Pokud nevte </p><p>pesn, co chcete, nev ani Tygr, kam sv energie m </p><p>smovat. A protoe jsou to energie neuspodan, </p><p>me bt v zatek i krkolomn. Jestli je v cl </p><p>jasn a brzda od Buvola dobe pipraven, pak jen </p><p>sta pustit Tygra a posunout se co nejdle bez </p><p>dalho uvaovn.</p><p>Pro vs, kte jste nevyuili zimn as k poslen sebe </p><p>a svch energi, plat, e rychl a nron energie </p><p>Tygra budou pro vs velmi vyerpvajc. Povedou k </p><p>tzv. jarnm navm. Je velmi dleit, abyste si </p><p>chrnili jtra, lunk, oi a hlavn ledviny. I kdy tento </p><p>as ji nen uren k odpoinku, i pesto odpovejte pi </p><p>jakkoli nav. Plin nava me bt pro vs a v </p><p>organismus velmi nebezpen. Oslaben imunita </p><p>navc me bt pinou rznch onemocnn. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>JAK SI VYTVOIT </p><p>A UDRET DLOUHODOB </p><p>VZTAH Energie vztahu</p><p> Podpoen energi vztahu pomoc Feng Shui</p><p> Poznn partnera pomoc Astrotypu</p><p> Sladn energi partner pomoc Astrotyp vytvoen </p><p>Koreltu</p><p> Svatba navky spolu</p><p>To ve se dozvte na na pednce 26.1. 2015 v Mstsk </p><p>knihovn v Praze, Marinsk nm. 1., Praha 1 od 19:00.</p><p>Vstupenky jsou k dostn v pokladn knihovny nebo zde </p><p>http://www.mlp.cz/cz/akce/e13846-feng-shui-pro-stastny-</p><p>partnersky-zivot/ .</p><p>PEDNKAMSTSK KNIHOVNA V </p><p>PRAZE</p><p>Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com</p>http://www.mlp.cz/cz/akce/e13846-feng-shui-pro-stastny-partnersky-zivot/http://www.akademiestesti.webs.com/http://www.akademiestesti.wordpress.com/</li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>OISTA ORGANISMUPomalu ale jist kon obdob mezidob </p><p>zem a pichz obdob jara. To pin siln a </p><p>agresivn energie jangovho deva. Je to tedy </p><p>razantn zmna pro cel organismus. Aby vae </p><p>tlo i psychika tuto zmnu zvldlo bez </p><p>zbytenho vyerpn, mus bt dostaten </p><p>siln. </p><p>Proto bylo velmi dleit, abyste se v zim </p><p>vnovali hlavn odpoinku a posilovn jak tla, </p><p>tak psychiky. V prod se ne nadarmo ve </p><p>ukld ke spnku. Ve, co nenaerp sly v </p><p>prbhu zimy, pak bude znieno agresivn </p><p>energi deva. A stejn tak se chov i vae tlo </p><p>a psychika.</p><p>Dleit je tak si uvdomit, e dky odpoinku </p><p>v zimnm obdob a t stravy, bylo tlo </p><p>zaneseno spousty toxin a rznch dalch </p><p>ltek. To je z toho dvodu, e tlo bylo velmi </p><p>pasivn a tyto ltky tolik neistilo. Dal dvod je </p><p>ten, e v prbhu zimy jste mli jst vce tun a </p><p>t potraviny, kter se he zpracovvaj. K </p><p>hromadn toxin tak pispv to, e se lovk </p><p>mlo hbe. Take v zim jsou splnny vechny </p><p>pedpoklady k tomu, aby tlo bylo pkn </p><p>zanedno . </p><p>M-li vak vae tlo v sob hodn toxin, </p><p>znamen to dv vci: </p><p>1. Zvit svoji aktivitu a toxin se zbavit</p><p>2. Toxiny blokuj psun nov zdrav energie</p><p>Vyitn zamoenho tla je velmi nron a </p><p>pro tlo vyerpvajc. Navc tm, e je tlo </p><p>ucpan toxiny, neme pijmat nov aktivn </p><p>energie. Take nem jejich podporu. </p><p>Vsledkem toho je velk zaten organismu. To </p><p>vede k vyerpn a velkm navm. Pokud jste </p><p>navc nevyuili zimu k odpoinku, pak vae </p><p>vyerpn v nsledujcm obdob me bt </p><p>opravdu velik. U vs pak je pomrn velk </p><p>hrozba onemocnn, oslaben imunity apod. </p><p>Aby tlo na tyto velk zte nebylo samo, je </p><p>dleit mu s detoxikac pomoci. Tm odlehte </p><p>jeho prci a tlo se nebude tolik vyerpvat. S </p><p>orgn jsou nejvce zatena jtra a pak tak </p><p>lunk a oi. Jejich vyerpn dle me vst k </p><p>vyerpn ledvin, co u je pomrn </p><p>nebezpen zt pro celkov zdrav </p><p>organismu a pro vai dlouhovkost (v ledvinch </p><p>je tzv. zkladn energie, kter uruje dlku </p><p>ivota).</p><p>Zkladn oista organismu se skld ze t </p><p>krok:</p><p>1. Pouze lehk strava nenron na trven a </p><p>s velmi nzkm obsahem tuk (ne nadarmo </p><p>je v tomto obdob slavn Masopust)</p><p>2. Bylinky a aje na podporu jater a lunku</p><p>3. Hodn a hodn pt aby se vyluovan </p><p>ltky opravdu vylouily a nezablokovaly se </p><p>nkde v organismu</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>PSYCHICK HYGIENA</p><p>Modern civilizace byla zamena na energii </p><p>hmoty. Proto byl kladen velk draz na </p><p>majetky, penze, hrubou slu apod. Stejn tak </p><p>byla pozornost vnovna tlu a krse tla. </p><p>Krom rznch posiloven, aerobnch cvien </p><p>apod. vznikaly posupn dal a dal procedury </p><p>zamen na tlo. Na nejvym stupni tohoto </p><p>vvoje je plastick chirurgie. </p><p>Velk draz na tlo a hmotu tm zcela </p><p>pehluil vznam psychick strnky lovka. </p><p>Vsledkem tohoto trendu je spousty krsnch a </p><p>tlesn dokonalch lid s tkmi psychickmi </p><p>problmy. Navc vte, e psychick problmy se </p><p>vdy projev i na tle, take tito krsn lid </p><p>mus podstupovat dal a dal procedury, aby </p><p>sv tlesn nedostatky zpsoben slabou </p><p>psychikou odstranili. Zde je pravidlo jak </p><p>nahoe, tak dole neprosn. </p><p>Pokud se nectte dobe na dui, nemete se </p><p>ctit dobe ani na tle a naopak. Zde je vak </p><p>dleit si uvdomit, e psychika je tm </p><p>spoutem, ne tlo (krom ppadu razu). </p><p>Proto je dleit se nejprve vnovat svmu </p><p>psychickmu zdrav, psychick pohod. Teprve </p><p>potom je eln se starat i o pohodu tla. K </p><p>tomuto procesu slou tzv. psychick hygiena. </p><p>Jsou to innosti, kter slou k tomu, aby se </p><p>lovk lpe ctil na dui. K duevn hygien pat </p><p>nap.:</p><p>1. Nboenstv pro vc lidi</p><p>2. Modlen </p><p>3. ten duchovn literatury</p><p>4. Meditace </p><p>5. Dchac cvien </p><p>6. Projeven dk a vdnosti</p><p>7. Nvtva duchovn silnch mst</p><p>8. Solidarita a charita </p><p>9. Lska </p><p>No a v neposledn ad tak ten </p><p>HAPPYWEEKu . Stejn tak, jako se tlesn </p><p>hygien vnujete kad den, mli byste tu </p><p>samou energii vnovat i sv psychick hygien. </p><p>HNV A VZTEK</p><p>Pichz obdob, kdy budou vldnout velmi </p><p>progresivn, nesmlouvav a agresivn </p><p>energie. Z tohoto pohledu je to pro produ i </p><p>lovka velmi namhav a vysilujc obdob. </p><p>Mlo lid si toto uvdomuje. Jaro si pedstavuje </p><p>a nkdy v kvtnu, kdy je ji ve krsn a </p><p>roztomil. Ale uvedu jedno srovnn, na kterm </p><p>hned zjistte, e je vechno jinak:</p><p>Energie brzkho jara jsou energie porodu. Je to </p><p>as, kdy se rod nov. Kdy si uvdomte, jak </p><p>tk porod me bt, provzen silnmi a </p><p>nepjemnmi bolestmi, kdy se ve sousted jen </p><p>na jednu vc a to, aby mohlo dt pijt na svt. </p><p>Proces porodu je velmi vyerpvajc. Toto </p><p>vechno jsou stejn energie, jako energie </p><p>zanajcho jara. To, e si jaro pedstavujete </p><p>jako krsn kvten, je stejn, jako kdy si pi </p><p>pedstav porodu pedstavte ji krsn, </p><p>vymydlen a voav dtko zabalen v </p><p>zavinovace. </p><p>Nyn ji asi tute, jak siln a mocn jsou </p><p>energie jara. Nepsob jen na vae tlo, ale </p><p>tak velmi siln ovlivuj va psychiku. </p><p>Vzhledem k tomu, e je to energie jangov, tak </p><p>asi tute, e se bude zamovat na vae pocity </p><p>a emoce. </p><p>Jaro pat k devn energii. Devo m tzv. </p><p>odstediv pohyb, tj. chce ze stedu ven (stejn </p><p>jako u porodu). Proto je dleit, abyste energie </p><p>deva vdy ze sebe dostali ven. asto se </p><p>projevuj formou vzteku a hnvu. A to hlavn v </p><p>tom ppad, kdy je jejich uvolnn blokovno. </p><p>Veker emoce, kter vs v tomto obdob </p><p>pepadnou muste nechat vyjt ven. Nedrte </p><p>nic v sob, protoe ta sla deva se pak obrt </p><p>proti vm a bude vm velmi niit psychiku i tlo. </p><p>Pokud tedy mte potebu kiet, tak kite. </p><p>Chcete-li bouchat do stolu, tak bouchejte. </p><p>Pokud tyto projevy nejsou v danou chvli </p><p>vhodn, pak mete nahromadnou energii </p><p>vypustit chz. Nejlep je prochzka ve volnm </p><p>prostranstv, v prod a pln nejlep je </p><p>prochzka kolem tekouc vody. </p><p>Neduste nic v sob. Ve ventilujte. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>krok. Protoe jakmile tam bude, pak vae </p><p>psychika tuto negativn energii v prostoru </p><p>vdy aktivuje. Ale i kdyby se vm podailo </p><p>tuto negativn energii ze sebe dostat, i tak </p><p>bude pomrn tk ji zcela odstranit z </p><p>prostoru. </p><p>Pokud vs tato energie velmi trp a </p><p>vyerpv, pak je rozumn prostor opustit </p><p>a pesthovat se jinam. Dleit je si </p><p>uvdomit, e prostor psob pomalu, ale </p><p>neustle. Tj. tato energie se bude stle a </p><p>stle zvtovat a jednoho dne to ji </p><p>nemuste zvldat. </p><p>Dobr den, pan Do,</p><p>obracm se na vs tentokrt s malm </p><p>dotazem do va poradny Happyweeku. </p><p>Rda bych podila zvsy a nov </p><p>povleen do na lonice, kter je </p><p>umstna ve stedn sti bytu vzadu </p><p>(zna 9), postel zabr velkou st </p><p>mstnosti a zvsy s francouzskm </p><p>oknem na terasu jsou na lev stran </p><p>uprosted zdi. Pestoe jde o lonici, </p><p>rda bych tam vytvoila pocit klidu, </p><p>spokojenosti a pohody, k doplnn </p><p>energie, vc ne k vnivm orgim :) </p><p>Astrotypy m i manela u mte (j </p><p>7.5.1982 cca v 7h rno, manel </p><p>10.9.1979), clem je te zklidnn vztahu </p><p>po nkolika letech thnouc se krize, </p><p>piem vtinou tam spm sama </p><p>(manel pracuje v Praze), ale obas se </p><p>tam sejdeme oba. Poradte mi, prosm, </p><p>jakou barvu zvs a povleen bych </p><p>mla vybrat?</p><p>Dkuji a zdravm, Tereza</p><p>Dobr den Terezo,</p><p>Pokud mte lonici v Gua 9, kde je siln </p><p>ohniv energie, je dleit ji snit pro </p><p>klidn spnek jemnou zemitou energi </p><p>(lut vanilka, hnd, bov, jemn </p><p>krmov barva apod.). Zvsy mus bt z </p><p>lehk a jemn ltky. Povleen v lt me </p><p>bt i v modrobl kombinaci. </p><p>PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu.</p><p>Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnu</p><p>Dobr den,</p><p>mm pro m velmi vznamn a pro Vs </p><p>jist ne bn dotaz. Prosm o pomoc a </p><p>radu.</p><p>iju v rodinnm dom, moji rodie v </p><p>pzem, j s manelem v 1. pate. </p><p>Dlouhodob se v dom nectm dobe. A </p><p>v posledn dob se mi podailo rozkrt </p><p>piiny, postupn pomoc terapi, kterm </p><p>se vnuji adu let. Pracuji na sob </p><p>dlouhodob. Objevila jsem vytsnn </p><p>zitky z dtstv asi z doby ty let, kdy </p><p>jsem v dom - v naem </p><p>nynjm obvacm pokoji, byla </p><p>znsilnna vagrem, kter tu kdysi s moj </p><p>sestrou bydlel. Bydlel tady v 1. pate, co </p><p>dnes bydlm a iju j s manelem. Pak se </p><p>odsthovali. Pi znsilnn m pikrtil a j </p><p>prola klinickou smrt. asto jsem zcela </p><p>trefn kvala, kdy jsem jet netuila, </p><p>co se zde stalo, e se tu ctm jako iv </p><p>mrtvola! Vstn pojmenovn. A tento </p><p>stav stle trv. Nyn, co jsem tma pln </p><p>otevela, je mi tu asto zle, nemm </p><p>energii, slu, chu nco dlat, nejde to, </p><p>ctm tu velkou thu, kterou tma nese.....</p><p>Jsou monosti, jak tento prostor efektivn </p><p>vyistit? Bn postupy nepomohly. Co s </p><p>tm lze dlat?</p><p>Moc dkuji za odpov.</p><p>rka 6.12.1975, 15:25h</p><p>Mil rko,</p><p>dkujeme za velmi zajmav dotaz. Prostory, </p><p>kter jsou zaten njakou silnou negativn </p><p>energi a navc k tomu s vlastn zkuenost, </p><p>se velmi patn harmonizuj. V takovm </p><p>ppad je jakkoliv oista a zmna velmi </p><p>mlo inn. Kdyby se jednalo o zt, </p><p>kterou zde zail nkdo jin a vy byste jen </p><p>ctila pozstatky tto energie, pak se to d </p><p>eit. Ale protoe jste Vy pmo soust tto </p><p>energie, tak se pln oista velmi mlokdy </p><p>zda. </p><p>Tady je dleit, aby se tato energie vyistila </p><p>hlavn z va psychiky. To mus bt prvn</p>mailto:dasa@byu.cz</li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>INFORMACE, INFORMACE, INFORMACE</p><p>HAPPILLIONAIRE</p><p>Mte ped sebou dva msce silnch energi </p><p>elementu deva. Ty jsou navc posleny </p><p>devnmi energiemi roku 2015. Take je </p><p>opravdu na co se tit. Jak toho mete vyut </p><p>ve svm podnikn a karie? </p><p>Jarn devn energie jsou vhodn pedevm k </p><p>novm zatkm. S tmi vm navc pome </p><p>velmi siln Tygr, kter se ujal sv vldy minul </p><p>tden. Mte tak ped sebou dva msce vhodn </p><p>na zatky novch aktivit, projekt. Mete je </p><p>tak vyut pro zskn novho byznysu, novch </p><p>klient.</p><p>Devn energie navc pinej kreativitu. Proto </p><p>je to nejlep obdob pro nov npady. </p><p>Vyuvejte hodn brainstorming. Generujte </p><p>npady. Pokud nov npady sed s vam </p><p>plnem, puste se do jejich realizace. </p><p>Kreativn energie jsou navc posleny vldcem </p><p>letonho roku Kozou. Ta m pomrn siln </p><p>umleck sklony, kterch mete vyuvat cel </p><p>tento rok.</p><p>Kad nov zatek m v sob chaos. Jak se </p><p>k: ve se rod v chaosu. Je proto dleit, </p><p>abyste tuto skutenost pijali a nesnaili se </p><p>zbyten zabvat podkem a pravidly. </p><p>Nenechte se proto na zatku pli svazovat </p><p>pravidly a systmy. Nechte svm npadm </p><p>volnost. Rozvjejte je. Zpotku se nestarejte o </p><p>to, jestli to jde, nebo nejde. To v prvn fzi </p><p>kreativnho procesu nen dleit.</p><p>Dleitou soust novch zatk a kreativn </p><p>tvorby jsou informace. Ty pat k energii </p><p>elementu Voda. Tato energie prv podporuje </p><p>energii Deva, tj. tvoen, novch npad a </p><p>zatk. </p><p>Proto jet ped tm, ne se pustte do </p><p>vymlen novho, seete si vechny mon </p><p>dostupn informace. V dob internetu nen snad </p><p>nic jednoduho. Informace tak slou ke </p><p>komunikaci. Proto o svch npadech hodn </p><p>diskutujte. A nejen s tmi, kterch se nov </p><p>npad konkrtn tk. Hovote o tom i s lidmi, </p><p>kte s va innost nemaj nic spolenho. </p><p>Mete se dozvdt mnoho zajmavho zven </p><p> tzv. out of the box nzory.</p><p>Ve nov m tak navazovat na nco, co tu ji </p><p>bylo. Pokuste se proto najt nco, co dl ji </p><p>nkdo jin a vyut jejich zkuenosti a znalosti </p><p>pro svj projekt. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>JDELN STLJdeln stl pat k nejdleitjm soustem vaeho domova. Jeho dleitost je asto podceovna. </p><p>Kdy si ale uvdomte, jak je jeho funkce, pak zjistte, e sprvn jdeln stl je opravdu dleit.</p><p>Jdeln stl m dv zkladn funkce nezbytn pro astn ivot. Prvn funkce souvis s pijmnm potravy. </p><p>Energie stolu se pen do energi stravy a velmi siln me zvit jej kvalitu. Protoe potraviny jsou </p><p>jednm ze dvou zdroj energie lovka, je jejich kvalita velmi dleit nejen pro vae zdrav, ale tak pro </p><p>dlku ivota.</p><p>Druhou zkladn funkc jdelnho stolu je soudrnost rodiny. Proto je dleit, aby se cel rodina schzela u </p><p>jdelnho stolu minimln dvakrt za den: rno pi sndani a veer u veee. Spolen stolovn je velmi </p><p>dleit pro soudrnost a slu rodiny. m kvalitnj stl, tm je tato sla rodiny silnj. Navc kvalita </p><p>jdelnho stolu m moc pitahovat rodinu a jej leny k sob. Proto se pak rodina u tohoto stolu rda schz.</p><p>Jdeln stl by ml bt hlavn pevn, stabiln a byteln. Nesm bt z nekvalitnho materilu. Materil by ml </p><p>bt prodn. Zde je nejlepm materilem devo.</p><p>Tvar stolu by ml bt ideln kulat i ovln. Me bt i obdlnkov, ale v tomto ppad dbejte na to, aby </p><p>ml zaoblen rohy. Neml by mt tak ostr hrany. Na jdelnm stole by ml bt ubrus. Jeho barva by mla </p><p>souviset s energi danho ronho obdob. Pi jdle pouvejte prostrn, kter ale po jdle opt uklidte. </p><p>Uprosted stolu mus vdy nco bt. Ideln je msa pln ovoce nebo jinho jdla. Nhradou msy s jdlem </p><p>mohou bt svcny. Poet svek by ml bt ti nebo pt. Pi jdle by mly bt rozsvcen. </p><p>ERNK INTERIOR DESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE</p><p>Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na da...</p></li></ul>