TOP RESULTS

Your search: Periodni sistem elemenata sistem elemenata Periodni sistem elemenata je hemijska tablica u kojoj su po odreenoj zakonitosti sistematizovani (poredani) hemijski elementi