TOP RESULTS

Your search: MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN Ang Kirtland ug ang ... · PDF fileHulyo 2017 75 MGA BATA Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod