TOP RESULTS

Your search: MAKT OG VERDIGHET - akt og verdighet ser p£¥ hvordan perspektiver og teorier innen ledelse kommer og