TOP RESULTS

Your search: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI ... eksplodert, sosiale medier har gjort «alle» til journalister og redaktører, og den enkelte innbyggers mulighet for innsyn og deltakelse, har økt formidabelt