Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: SME, 23.11.2011 Vysok školy, ktor prijm uchdzačov na ... b 11-11...Fakulta prrodnch vied bez prijmacch skšok UNIVERZITA KONŠTANTNA FILOZOFA v Nitre Fakulta prrodnch vied na asť študijnch programov zoberie ...