Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: SADR AJ - mata.fon. resenih zadataka iz Matematike 3.pdf10 1 Diferencijalne jednaqine prvog reda Rexea y = 2k€ ne mogu da se dobiju iz opxteg rexea ni za jednu vrednost konstante