Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: OBSAH - Pavol Jozef Šafárik Stupeň štúdia: II., III. Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Ústna skúška. Výsledky vzdelávania: Priblížiť problematiku