Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Mga Pagkaing Carb · PDF file• Ang carbs na tulad ng mga butil, prutas, at gatas ay nakalulusog. Ang pagkain ng tamang dami ng carbs ay makakatulong na kontrolahin ang pagtaas ng