Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Makabayan - ed112-BEEDENGed112- .Naituturo sa globo ang lokasyon ng Pilipinas 3. Nasasabi na Pilipinas ang kanyang bansa at bansa ng mga Pilipino 4.1 Natutukoy ang mga likas na anyong