Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: 30-pilipino4 - · PDF file(タ)Kapag ang tiyan ng babae ay patulis ang hugis, ang kanyang magiging anak ay lalaki. (英)If a pregnant woman's abdomen is pointed, her baby will