Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: 2 · Web view Nanimuyo sila sa mga lungsod sa mga pari aron mabahinbahin nila ang mga gasa sa mga kabanay sa mga pari, dagko siya o gagmay, sumala sa tagsa-tagsa ka han-ay. 16 Gawas