Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: VIŠEDIMENZIONALNI PRISTUP U BRENDIRANJU TURISTIČKE ... · 4 1.UVOD 1.1. Problem istraživanja Brendiranje (engl. branding) destinacije doprinosi jačanju dojma identiteta i imidža