Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: ...Genesis 1 -3 Ang Unang mga Magpapanaw KAVUYOAN A) Sa pagpaila sa Kahulogan niining mga nagasunodsunod nga mga pagtuion-an; B) Sa pagpakita nga si Cristo [amang ang makahatag sa