Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Elektronički Elementi i Sklopovi · Energije elektronskih ljuski su kvantizirane (kvantna teorija). Elektronske ljuske ne mogu imati bilo kakav energetski nivo, tj. energetski nivoi