Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: A. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN … noi/informatii publice... · A. CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ Ind Denumire indicator Punctaj