WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) ??  yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun ( Melayu, Pengaruh Tamadun Islam di asia dan
/ 68