Uke 34 - Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp
/ 21