TERMODYNAMIKA ciowym opisem efekt³w .1 TERMODYNAMIKA Termodynamika chemiczna ilo ›ciowym opisem
/ 39