Studieordning for logistik£¸konom 2015-06-29¢  Cphbusiness udsteder eksamensbevis for logistik£¸konomuddannelsen,
/ 22