Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen - Studieordningen...  de faglige milj¸er og de praksisomr¥der,
/ 49