POSLOVNE FINANCIJE - e) U 2012. godini se obujam poslovne aktivnosti pove¤â€ao 15%. Izra¤†unajte zarade
/ 19