PANG-URI 2021. 3. 8.¢  4. Palansak nagsasaad ng pagpapang-pangkat ng mga tao o bagay. Itinutukoy nito
/ 21