O STANIE CZYSTOCI POWIETRZA I ... - .2 – bardzo zanieczyszczone (bardzo du¼e zapylenie,
/ 17