mahkamah atasan. Untuk itu, kajian perbandingan proses dan prosedur pelantikan hakim- hakim mahkamah
/ 15