HOMEWORK PACKET ... Uri ng Pang-abay Pang-abay na pamaraan ¢â‚¬â€œnagsasabi kung paano ginawa, ginagawa,
/ 12