Der er penge i KommuniKation ... for eksempel spansk, fransk, russisk og rum£¦nsk. endvidere har virksomhedens
/ 14