BAGONG BUHAY KAY CRISTO - hanggang bunga. 2. Hayaang ang Biblia ang mamahalang sumagot sa mga katanungan
/ 39