Ang inyong naranasan sa kasalukuyang paglaho ng maraming ... mga kaluluwa ay kay Jesus. Sa aklat ng
/ 26