Sprawy Polityczne

  • View
    992

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprawy polityczne, polityka.

Text of Sprawy Polityczne

  • 1. Spl rAwny { g l o b a l n a p o l i t y k a i d e e k a p i t a l i z m } po itycz e Indeks: 265195 N u m e r 2 ( 4 1 ) l a t o 2 0 1 0 I S S N 2 0 8 0 - 8 2 3 2 C e n a 2 8 z ( w t y m 0 % VA T ) 41 B ro m y ka p i ta l i z m u Yuv al L e v in u S a p ow i n ny ja k najszy b ci e j w yc of a si z Nato Andre w J. B ace v i ch W d a l s z y m c i g u rosja c zy n n i k st a y L ech Ma e w ski C z as konse rwat ystw? C am eron : kon s er w atyst a probl em atyc zny Toma sz Pi chr ty l k o p or a k a mo e ur atowa k on s er w aty zm Pe te r Hitche n s D ro g a G ol d w ater a c zy re ag an a? Pi otr Woy ke Ponadto w nume r z e : O l sz e wski o Buckle y'u, Jw icki o D alr y mple'u, Mondr y o nowej architekturz e bezpiecz estwa europejskiego, G ralczyk o Chinach, Nowak o G eorge'u F. Will'u, Cheda staw ia py tania o rosy jsk moder niz acj nr 2
  • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na ktrym mona naby niniejszy tytu w penej wersji. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej od-sprzeday, zgodnie z regulaminem serwisu. Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Kiosk za rogiem - nie tylko darmowe ebooki, ksiazki do sluchania, e-gazety i e-czasopisma.
  • 3. Pobierz katalog SPraw Politycznych na wioSn/lato 2010: www.sprawypolityczne.pl KoLos wsPoMnienia chisKi FeniKs rosja na rozdrou CENA AMERYKASKIEGO IMPERIUM TOM I PARAdOKSY WSCHOdzCEGO MOCARSTWA POLITYKA zAGRANICzNA WAdIMIRA PUTINA niall Ferguson raymond aron bogdan Gralczyk Marcin Kaczmarski Sednem tej ksiki jest teza, e Stany Zjednoczone s i zawsze byy swego rodzaju 2010 Wspomnienia s znakomitym rdem dla czytelnikw zainteresowanych intelektu- 2007 Jedni widz w obecnych Chinach rozkoszn pand, drudzy podziwiaj wyniosego 2010 Kady z rozdziaw Rosji na rozdrou zasuguje na rozwinicie w odrbnej publika- 2006 imperium. Mimo e wikszo Amerykanw zaprzecza temu prostemu faktowi, ich 498 s. aln biografi czowieka, ktry potrafi mie racj przeciwko wszystkim. 324 + XXs. feniksa, a jeszcze inni s przestraszeni, bo traktuj je niczym gronego, krwioerczego 368 s. cji, a kompetencje autora budz nadziej, e tak si stanie. 124 s. zachowania s znajome historykowi badajcemu imperia. Przykadem moe by to, 230 x 150 mm 235 x 150 mm smoka (...). 230 x 150 mm 195 x 125 mm e wysyaj onierzy na podbj miast yznej Mezopotamii, czy nawet odlegych gr- ISBN 978-83-929317-2-0 ISBN 8392190653 ISBN 9788392931713 Tadeusz A. Kisielewski ISBN 8392190637 skich kryjwek plemion pasztuskich. Ich wytwrcy, kupcy i bankierzy odgrywaj do- Oprawa mikka ze skrzydekami ISBN 9788392190653 Bogdan Gralczyk Oprawa twarda z obwolut ISBN 9788392190639 minujc rol w globalnej gospodarce. Ich misjonarze usiuj zdobywa wyznawcw Po majowej rewolcie roku 1968 ukute zostao obraajce zdrowy rozsdek, ale mod- Oprawa mikka Wydanie z nierozcitymi arkuszami Oprawa mikka od Afryki po Azj. W tym samym czasie wikszo obywateli amerykaskich dobrze ne w rodowiskach lewicy francuskiej powiedzenie. e lepiej myli si z Sartrem Wstp J. Kurski si bawi przy chlebie i igrzyskach, jakie oferuje im rozlega, kontynentalna metropo- ni mie racj z Aronem. Pod koniec ycia wielkiego myliciela, szeregi tych ktrzy Punktem wyjcia rozwaa Marcina Kaczmarskiego jest dokonany przez Kreml lia. Takie funkcjonowanie wspczesnej Ameryki nie byoby niczym zagadkowym dla woleli myli si z Sartrem topniay, a rosa w si i ronie do dzi grupa tych, ktrzy Ksika powicona opisowi wspczesnych Chin, publikacja bardzo osobista, opar- strategiczny zwrot od mocarstwa globalnego do regionalnego. Konsekwencj cha- staroytnego Rzymianina lub Anglika z czasw pnej epoki wiktoriaskiej. Cena: 59.99 z chc mie racj z Aronem. Ta ksika jest intelektualn histori Francji, niezbdna Cena: 59 z ta na wasnym dowiadczeniu autora. Gralczyk pierwszy raz wyjecha do Chin Cena: 59.99 z rakteru wspczesnego pastwa rosyjskiego oraz jego potencjau i ambicji jest jego Cena: 35 z dla kadego polskiego inteligenta pragncego zrozumie dlaczego totalitarna ideo- w roku 1976, w momencie, kiedy do historii odchodzi Mao i jego epoka. Potem tam polityka wobec gwnych graczy globalnej polityki. Kaczmarski kolejno przedsta- Niall Ferguson logia, tak nazistowska jak i komunistyczna, zdobya wadz nad umysami ludzi studiowa, podrowa po rnych regionach i prowincjach tego pastwaolbrzy- wia chwiejn polityk Moskwy wobec Stanw Zjednoczonych, Europy, bliskiej za-