28
Kukuriku koalicija Plan 21: Vanjska politika i članstvo u Europskoj uniji Zagreb, 22. 10. 2011. Saturday, October 22, 11

Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U Zagrebu se danas održava prezetacija Plan 21: Vanjska politika i Europska unija. Više: http://www.kukuriku.org/aktualno/zagreb-vanjska-politika-i-eu-integracije/

Citation preview

Page 1: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

Kukuriku koalicijaPlan 21: Vanjska politika i članstvo u Europskoj uniji

Zagreb, 22. 10. 2011.

Saturday, October 22, 11

Page 2: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

Plan 21

Vanjska politika

Saturday, October 22, 11

Page 3: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• uska povezanost vanjske i unutarnje politike

• članstvo u EU – temelj za utjecaj u regiji

• ključna uloga u regiji – temelj utjecaja u EU

Temeljne pretpostavke

Saturday, October 22, 11

Page 4: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• politika prema susjedima

• politika unutar EU i prema Uniji

• migracije

• NATO

• ekonomska diplomacija

• multilateralna suradnja

Temeljne politike

Saturday, October 22, 11

Page 5: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• suradnja vezana uz EU

• gospodarska suradnja

• prekogranični projekti EU

• task-force za BiH

1. Politike prema susjedima

Saturday, October 22, 11

Page 6: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

članstvo u EU naša je velika prednost i iznimno važno:

• zbog opstojnosti, trajnosti i stabilnosti države i institucija

• zbog razvojnih mogućnosti i usmjerenja – fondovi EU

• zbog gospodarstva – konkurentnost, tržište, kreditni rejting

• zbog iskustva EU u gradnji i reformi institucija i procedura

• zbog definiranja uloge Hrvatske u regiji

2. Politika unutar EU i prema Uniji

Saturday, October 22, 11

Page 7: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• sukreator vanjske i sigurnosne politike Unije• politika EU prema susjednim zemljama• Jadranska strategija EU• sudjelovanje u Uniji za Mediteran• strateško partnerstvo sa susjednim i zemljopisno bliskim

zemljama članicama• radne grupe za politiku EU • referendum EU • fondovi EU

2. Politika unutar EU i prema Uniji

Saturday, October 22, 11

Page 8: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

• sredstva iz fondova EU na raspolaganju za:• promet• okoliš• energetiku• regionalni razvoj• razvoj ljudskih resursa• fondovi EU putokaz razvoja i konkurentnosti• sinergija razvojne strategije i fondova EU • glavna zadaća – administrativna i kadrovska

pripremljenost• Program 100+100

2. Politika unutar EU i prema Uniji

Saturday, October 22, 11

Page 9: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• kvalitetna priprema – potrebe tržišta rada

• prilika za hrvatsko gospodarstvo

3. Migracije

Saturday, October 22, 11

Page 10: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• kanal suradnje sa zemljama članicama, posebno sa SAD-om

4. NATO

Saturday, October 22, 11

Page 11: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• dominantan naglasak vanjske politike na gospodarskim odnosima (izuzev susjednih zemalja, EU i SAD-a)

5. Gospodarska diplomacija

Saturday, October 22, 11

Page 12: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• članstvo kao instrument za osiguranje hrvatskih interesa

• postavljanje ciljeva

6. Multilateralna suradnja

Saturday, October 22, 11

Page 13: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• Zaklada Mažuranić

• HRT program za regiju jugoistočne Europe

• hrvatska Provansa

• vanjska politika putem visokog obrazovanja

7. Posebni projekti

Saturday, October 22, 11

Page 14: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

Plan 21

Članstvo u Europskoj uniji

Saturday, October 22, 11

Page 15: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• europska politika Kukuriku koalicije nije sama sebi svrha• ta će politika biti onoliko uspješna koliko pridonese

uspjehu provedbe naših ostalih politika za dobrobit hrvatskih građana - gospodarske, pravosudne, obrazovne, zdravstvene, mirovinske, ekološke i dr.

• i obrnuto - svaka će naša nacionalna politika biti uspješna tek ako u konačnici i zajedničkom djelovanju pridonese uspješnoj i zadovoljnoj Hrvatskoj kao novoj članici Europske unije

Europska politika za europsku Hrvatsku

Saturday, October 22, 11

Page 16: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• kriterij uspjeha nije ulazak u članstvo, nego kvaliteta korištenja prednosti koje to članstvo donosi

• naš je naglasak na unutarnjem osposobljavanju Hrvatske

• ne želimo u Uniji djelovati nepripremljeni i uz gospodarske i društvene troškove i gubitke

Nije svejedno kakva će Hrvatska ući u EU

Saturday, October 22, 11

Page 17: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• Hrvatska kao društvo zasnovano:

• na tradicijama socijalne pravde kao jedne od temeljnih vrijednosti EU

• na ravnoteži države i tržišta, konkurencije i solidarnosti, rada i kapitala, zaštite radnih prava i profita

Kakva Hrvatska u kakvoj EU?

Saturday, October 22, 11

Page 18: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• odabir između dvije Europe – “Europe neobuzdanog kapitala” i “Europe društvene solidarnosti”

• naša koalicija je protiv nove pretvorbe u kojoj bi se inozemni kapital pretvorio u upravitelja Hrvatske

• u Hrvatskoj želimo graditi Europu građana - socijalno osjetljivu Europu zasnovanu na ravnoteži između rada i kapitala

Nije svejedno kakva će Hrvatska ući u EU

Saturday, October 22, 11

Page 19: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• dugoročna politička i demokratska stabilnost države i institucija

• održiva gospodarska konkurentnost i povećanje razvojnih mogućnosti

• društvena i pravna uređenost i sigurnost

• društvena solidarnost i jednake mogućnosti

• redefiniranje uloge Hrvatske u regiji i široj međunarodnoj zajednici

Zašto članstvo u EU?

Saturday, October 22, 11

Page 20: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• zaključili smo pregovore, uskladili pravni okvir i čekamo potpisivanje Pristupnog ugovora

• to je dobro, ali to je samo zaokruživanje ciklusa koji je još prije 10 godina započela Vlada Ivice Račana

• to je početak velikog reformskog posla gradnje i razvoja vlastite države unutar Europske unije

• to postaje pitanje usklađenog djelovanja svih unutarnjih politika te vanjske politike

Gdje smo danas?

Saturday, October 22, 11

Page 21: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• do 1. srpnja 2013. – provođenje nužnih reformi i ispunjavanje preuzetih obveza pod nadzorom institucija EU

• provesti referendum o članstvu u EU – Kukuriku koalicija želi pretvoriti Savez za Europu u savez s građanima za Europu

• nedvosmisleno pozivamo građane da izađu na referendum i izjasne se za članstvo u EU

Što nas čeka?

Saturday, October 22, 11

Page 22: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• nakon 1. srpnja 2013. - političko, gospodarsko i socijalno funkcioniranje Hrvatske kao punopravne članice Europske unije

• korist od članstva moraju osjetiti svi građani

• članstvo se mora odraziti na način života, gradnju i afirmaciju pozitivnih društvenih vrijednosti i funkcioniranje institucija u zemlji

Što nas čeka?

Saturday, October 22, 11

Page 23: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• u suradnji s udrugama civilnog društva otvorit ćemo dijalog i razgovarati s građanima o prednostima i nedostacima članstva

• građani moraju sudjelovati u procesu oblikovanja i odlučivanja o ključnim društvenim pitanjima

• tražimo savezništvo samo s političkim strankama, ali ponajprije s hrvatskim građanima u osposobljavanju Hrvatske za Europsku uniju

• važno je da Hrvatska uđe u Europsku uniju, ali je nama još važnije da Europa uđe u Hrvatsku, da naši građani prigrle njezine vrijednosti

Savez za Europu građana

Saturday, October 22, 11

Page 24: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• članstvo u EU samo po sebi nije rješenje svih gospodarskih i drugih problema Hrvatske

• njime se uspostavlja povoljan i poticajan okvir, ali se konkurentnost nacionalnoga gospodarstva gradi kući, ne u Bruxellesu

• dobra nacionalna vlada mora znati kako najbolje iskoristiti prednosti zajedničkih europskih politika i financijskih

sredstava za rast vlastitog gospodarstva

Kakva europska politika Hrvatske?

Saturday, October 22, 11

Page 25: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• kompetentna, kvalitetna i provediva

hrvatska Vlada mora dati odgovore na pitanja:

• što s brodogradnjom?

• kakvu poljoprivredu i ribarstvo?

• što s postojećim, a što se potencijalnim novim industrijama i ulaganjima?

• kako zaposliti hrvatske građane i poboljšati njihov životni standard?

Kakva europska politika Hrvatske?

Saturday, October 22, 11

Page 26: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• dosljednom provedbom svih politika iz Plana 21, posebno:

• svim mjerama gospodarske politike usmjerenim na jačanje konkurentnosti

• nacionalnom regionalnom politikom decentralizacije te sinergijom nacionalne razvojne strategije s učinkovitim korištenjem fondova EU

• zaštitom i učinkovitim korištenjem prirodnih resursa i očuvanjem prostora kao integralnog resursa

• obnovom povjerenja u institucije sustava

Kojim ključnim mjerama?

Saturday, October 22, 11

Page 27: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

• u europskoj Hrvatskoj ćemo braniti klasične nacionalne interese, ali i nacionalne interese novog doba – očuvanje socijalne osjetljivosti, solidarnosti, društvene odgovornosti i općeg dobra

• nećemo rasprodavati nacionalne interese i vrijednosti za račun partikularnih interesa

• naša europska Hrvatska - gospodarski razvijena i konkurentna u europskim okvirima

• naša europska Hrvatska – s ravnopravnim i razmjernim utjecajem u institucijama Unije

Europska unija za sve, a ne samo za neke

Saturday, October 22, 11

Page 28: Plan 21: Vanjska politika i Europska unija

2828

Saturday, October 22, 11