Med mål og mening

 • View
  825

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forslag til politisk program for AUF i Troms.Behandles av årsmøtet.

Text of Med mål og mening

 • 1. For Anders, Simon, Gunnar og Johannes Deres drmmer er vr kamp
 • 2. 5. Forord6. Innledning7. Utdanning9. Kultur og idrett11.Samferdsel12. Milj14. Nring og forskning15. Forsvar16. Nordomrdene og Svalbard17. Internasjonalt18. Helse20.Likestilling og integrering22.Fiskeri og havbruk Se oftere mot nord. G mot vinden, du fr rdere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel. G mot vinden. Klyv berg. Se mot nord. Oftere. Det er langt dette landet. Det meste er nord. - Rolf Jacobsen
 • 3. Kjre AUFerUtp sensommeren i 1934 kunne lesere av bladet Nordlys finne flgende leserinnlegg i et litespaltehjrne:Vi vet jo alle at der rundt i fylket er tusenvis av ungdom som er grepet av den sosialistiske ide. Vihar manglet et sterkt centralorgan som kunde ta sig av organiseringen av denne ungdom. Det erderfor en gledelig begivenhet at den sosialistiske ungdom i Troms nu skal samles i sitt egetdistriktslag.Dette var den lille starten p det som senere skulle bli noe stort. Det var da AUF i Troms formelt bleetablert, og ungdommer med tilhrighet til Det norske Arbeiderparti kunne endelig samle seg underett.S har tiden gtt. AUFere har i generasjon etter generasjon satt sin spade i jorda og bygget videre pdet samfunnet vi i dag lever i. Det skal vi alltid vre takknemlig for.N er det opp til oss viderefre arven. skape morgendagens samfunn, og love vre etterflgere atvi ogs tok opp kampen for vre verdier. Og at det er en kamp verdig kjempe.Programkomiten startet sitt arbeid p nyret med utarbeide forslag til politisk program for AUF iTroms. rsmtet 18.-19. februar skal til slutt behandle og vedta et endelig program. Men fr den tidoppfordrer vi alle medlemmer til sette seg inn innholdet. Og vre enig eller uenig!Lykke til!Trond Agnar Eilifsen, leder av programkomiteenProgramkomiteen: Trond Agnar Eilifsen, Marta Hofsy, Mari Siljebrten, Lise Millerjord, August Hansen Tor-Martin Torbergsen, Julie Bremnes og Iril Myrvang Gjrv Inger-Johanne Mrk
 • 4. For AUF i Troms er det viktig vre nyskapende fordi det frer til utvikling og framgang. Vi mener deter viktig at ungdom blir hrt nr store endringer skal gjres i samfunnet, nettopp fordi det er vi somskal leve med det. Klarer man dyrke disse prinsippene, vil man p sikt kunne oppn organisasjonensvisjon:At enkeltmennesker sammen kan skape et fritt og rettferdig samfunn, hvor kologi settes framforkonomi, menneskelige verdier framfor materiell velstand.Kampen for kt rettferdighet og solidaritet flger ikke vre landegrenser. For AUF i Troms ersolidaritetskampen vr viktigste kamp. Klimaendringene er allerede i gang, og det gr ut over de somhar det verst fra fr av. AUF i Troms mener det er viktig jobbe for en rettferdig og brekraftig verdensom kommende generasjoner kan nyte godt av.Troms er nest verst p frafallstatistikken i Norge. Mye m gjres for at elever skal bli motiverte til fullfre sin skolegang. AUF i Troms mener dette er en av vre strste utfordringer som m lses ifellesskap. Norge er det landet i Europa med lavest arbeidsledighet, tiltross for den konomiske krisen,som stadig berrer oss mer. Derfor er det enda viktigere at vi klarer ta med oss hver og en videre slikat vi alle kan bidra til fellesskapet."Alle skal med" er en visjon som strekker seg over hele den politiske dagsorden. S vel som lovfestetrett til lrlingplass, lik rett til utdanning og en offentlig helsetjeneste, nsker AUF i Troms atutviklingen skal fre til at alle individer, samfunnsgrupper og nasjonaliteter har de sammemulighetene, ressursene og den kunnskapen som skal til for skape rettferdighet, likhet og velferd.Nord-Norge er kanskje bare en liten del av resten av verden. Likevel er landsdelen en stor del avfremtiden, og vre nromrder kommer stadig mer i sentrum. Vi kan forvente mye aktivitet fremover,med nordstpassasjen og ytterligere utvinning av olje og gass i landsdelen. Vi m trre tenke stort.
 • 5. Vi har som ml at frafallet i Troms skal vre halvert innen 2015AUF i Troms vil ha en god, offentlig fellesskole der alle elever fr utvikle sine evner. Vi vil sikre at alleelever skal ha lik rett til utdanning, derunder ogs lik rett til fullfre sitt utdanningslp. AUF i Tromsvil srge for at konomiske, sosiale, seksuelle, kulturelle og religise forskjeller ikke skal ha betydningfor kvaliteten p utdanningen. Universitetet i Troms har en viktig betydning for fylket, men det er enstor utfordring at mange studenter ser seg ndt til vre i arbeid i tillegg til studiet for finansierehye boligpriser.AUF i Troms har en kritisk holdning til linjenedleggelse og skolenedleggelse p generell basis. AUF iTroms er prinsipielt mot all linjenedleggelse og skolenedleggelse der hvor lignende tilbud ikke gis inrmiljet.Gymundervisning i skolen er et viktig ledd i arbeid for en bedre folkehelse. AUF i Troms mener dettefaget br styrkes. Mange opplever at innsatsen de legger i faget ikke strekker til og at de fr drligekarakterer uansett hvor hardt de prver. Derfor nsker AUF i Troms at karakteren i gym skal beregnesmest fra innsatsen eleven legger i faget, men selvsagt ogs litt etter ferdigheter.Troms er nest verst nr det gjelder frafallstatistikken, kun sltt av Finmark. AUF i Troms tar denneproblematikken p alvor. Mye m gjres fr vi er i ml. Vi har som ml at frafallet skal vre halvertinnen 2015. Et sted begynne er gjre overgangen fra ungdomsskolen til videregende mer flytende,slik at elever slipper oppleve at det skjer for brtt. Et annet tiltak er opprette fritidstilbud forborteboere og ikke minst opprette ringetjeneste ved skoler for borteboere som har problemer med mte opp p skolen. Dette er tiltak som har vist seg fungere andre steder i landet.
 • 6. I Norge er vi s heldige at vi ikke bare har et, men to offisielle skriftsprk. I Troms har vi i tillegg i storgrad innslag av et tredje sprk; samisk. Sammen utgjr de tre et uvurderlig bidrag til den norskekulturarven og til det norske samfunnet. AUF i Troms mener det er ndvendig styrkesidemlsundervisningen, samtidig som Troms har et spesielt ansvar for ta vare p det samiskesprket. Vi vil ogs jobbe for at sidemlet p sikt skal inn tidligere i grunnskolen.Segregering og diskriminering skal aldri forekomme i skolen og elever med flersprklig bakgrunn skalalltid sikres tilrettelagt sprkundervisning slik at sprket ikke blir til hinder for benytteutdanningslpet. Heller ikke skal drlig konomi p kommune- eller fylkesplan vre til hinder forkvalitet i skolen. Derfor br det iversettes en ordning der statlig tilskudd garanterer for at skolenedrives forskriftsmessig riktig.AUF i Troms er prinsipielt mot rangering av skoler fordi det kun frer til negativ utvikling ogforsterker forskjeller. Konkurranse om karakterer er en grunnleggende gal motivasjonsfaktor og detskal alltid vre frivillig delta i slike konkurranser.AUF i Troms vil: 1. arbeide for en reell pedagogtetthet p 15 elever per lrer i grunnskolen og 20 elever per lrer i videregende opplring 2. arbeide for at studenter ved Universitetet fr bruke PC p skriftlig eksamen 3. arbeide for bygge flere studentboliger 4. sikre alle studenter boplass ved bygge flere studentboliger 5. ke stipendsatsene 6. tilby leksehjelp ved alle skoler i Troms minst n dag i uken 7. tilby kroppsving i bde studiespesialiserende og yrkesrettede utdanningslp for sikre elevenes helse 8. sette karakter mer basert p innsats og mindre p resultater i faget kroppsving 9. revidere skolestruktursituasjonen i den videregende skolen i Troms og, dersom det er formlstjenelig, legge ned skoler og bygge nye utviklede fagmiljer 10. forbedre rdgivingstilbudet og utdanningsvalgfaget p ungdomsskolen 11. jobbe for en bedre og bredere oppflging av borteboere 12. opprette ringetjeneste ved videregende skoler som ringer borteboere som ikke mter p skolen, samt opprette fritidsgrupper for borteboere ved skolene 13. styrke sidemlsundervisningen, bde i grunnskole og videregende skole 14. p sikt jobbe for at sidemlsundervisningen kommer tidligere inn i grunnskolen
 • 7. Et godt kulturtilbud gir samhrighet og attraktive lokalsamfunnKultur skaper identitet, livskvalitet og inspirasjon. For AUF i Troms er det derfor viktig at alle har enlovfestet rett til et godt og bredt kulturtilbud i alle kommuner. Et godt kulturtilbud gir samhrighet ogattraktive lokalsamfunn. Vi mener at det er viktig at alle har muligheten til uttrykke seg gjennomkultur og kunst, og at alle skal ha tilgang p kulturopplevelser hele livet, uansett bosted eller sosialstatus.AUF i Troms vil at alle skal ha muligheten til utve idrett ut fra egne nsker og behov. Idretten harstor betydning samfunnsmessig, og den store gleden og egenverdien som ligger i delta iid