Click here to load reader

Dilema TPPA-Melayu Belum Bersedia

  • View
    383

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

What is Trans-Pacific Partnership? How will it affect Malaysians in general and the Malay communities? What can we do to stop TPPA?

Text of Dilema TPPA-Melayu Belum Bersedia

  • 1. Dilema TPPAMelayu Belum BersediaFTA HighlightOleh Mohd Rizal Jaapar

2. MOHD RIZAL JAAPARPendahuluan1. Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) telah memasuki fasa akhir yang bakalmengimpikan suatu bentuk perdagangan alaf baru yang lebih dinamik dan bebasdikalangan negara anggota2. Walaubagaimanapun, mutakhir ini telah membongkar draf perjanjian yang terlalumemihak kepada entiti korporat antarabangsa. MTEM bimbang jika Malaysiameneruskan rundingannya dengan anggota TPP yang lain, kepentingan sosio-ekonomi rakyat terutamanya dikalangan orang Melayu bakal tercemar. 3. MOHD RIZAL JAAPARSejarah Ringkas TPPABermula hasil daripada rundingan sampinganpersidangan ketua-ketua Negara APEC 2002 diMexico diantara New Zealand, Singapura danChile. Brunei menyertai rundingan pada tahun2005. Perjanjian perdagangan bebasmenyeluruh dimeterai pada 2006. Sehingga2010, 10 negara bersetuju menyertai rundinganini yang secara dirasmi dipanggil TPP (Trans-Pacific Partnership). Sehingga Mac 2013, 15rundingan TPPA telah berjaya diadakan.TPPA bertujuan meliberisasi ekonomi negara-negara anggota melalui perdaganganhasil, penambahbaikan sistem, mengawalkekangan teknikal, harta intelek, perolehankerajaan dan polisi persaingan.TPPA juga menuntut penurunan tarif antaraanggota sepenuhnya menjelang 2015. TPPsebenarnya adalah suatu gagasan besar Asia-Pasifik yang mahu mencorak halatuju dancabaran perdagangan antarabangsa abad ke-21.Namun begitu, usaha ini tidak terlepas daripadakritikan serta protes daripada pelbagai pihakyang berpunca daripada percanggahan matlamatdan cara perjanjian ini dimeterai.AnggotaBerpengaruh USA Kanada Australia Singapore New ZealandAnggotaKurangBerpengaruh Mexico Peru Chile Vietnam BruneiPengaruh Keanggotaan Malaysia? 4. MOHD RIZAL JAAPAR1. 15 rundingan TPP yang telahberlangsung secara tertutupdan penuh rahsia tidakmencerminkan keikhlasan untukmembantu mencipta win-winsituation.2. Kandungan perjanjian TPPAyang membolehkan ahliberpengaruh mendapat lionsshare sedangkan negaraanggota yang kecil hanyamendapat sisa-sisa.Kontroversi TPPA 5. MOHD RIZAL JAAPARRundinganTPPA yangtidak telus,terlaluberahsiaKemasukan Amerika Syarikat ke dalam TPP pada tahun 2006 telahbanyak mengubah dasar-dasar perjanjian menjadikan TPPA terlalumenyebelahi syarikat-syarikat Amerika dan rakan dagangnya.Sekiranya setiap aspek TPPA meragukandan merugikan Malaysia, maka adalahwajar TPPA dikaji semulaREDALERTDasar TPPAyang terlaluberatsebelahTPPAmenghapuspeganganekonomiMelayu diMalaysia 6. MOHD RIZAL JAAPARProtes Masyarakat Dunia Terhadap TPPA 7. MOHD RIZAL JAAPARMalaysia Bagaimana?1. Rakyat kurang prihatin Perkembangan Ekonomi Dunia2. Rakyat tidak faham pengaruh dan kesan TPPA kepada mereka3. Rakyat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah segala urusan 8. MOHD RIZAL JAAPARTPPA Tidak Seiring DenganSemangat 1MalaysiaMewujudkan pembangunanlestariMewujudkan 3.3 juta pekerjaanbaru kepada rakyat MalaysiaPNK dari RM23k ke RM48kmenjelang 2020Sektor perkhidmatanbertambah kepada 65%Perjanjian TPPAbercanggahdengan aspirasi1 MalaysiaGagasan ETP 1Malaysia 9. MOHD RIZAL JAAPARSEKTOREKONOMICONTOH SENARIOPerubatan Kos merawat pesakit naik dari RM200 ke RM1200 kesan kawalan terhadap patendan akses kepada ubatan generik.Hasil Eksport Sumber pendapatan eksport berkurang lantaran cukai eksport termansuh.Tenaga buruh Majikan asing tidak perlu melatih dan menggaji tenaga tempatan. Tiada pindahanteknologi dan pengetahuan.Harta Intelek Khazanah P.Ramlee masih menjadi milik Shaw apabila royalti hakciptadipanjangkan sehingga 120 tahun. Akta Hakcipta yang telalu lama, menghalangusaha inovasi yang lebih kompetitif.Polisi Perolehan Syarikat Bumiputera tidak mendapat apa-apa keistimewaan lagi, lantaran terpaksabersaing secara terbuka dengan syarikat milikan asingAlam Sekitar Sumber asli negara seperti balak dan petroleum diekspoitasi mudah dan dihantarke luar negara tanpa sebarang sekatan dan cukaiKewangan Syarikat kewangan asing bakal menguasai pasaran kewangan negara berbekalmodal yang lebih besar. Kemudahan kewangan yang diberi terbuka kepadasesiapa sahaja.Perundangan Kuasa undang-undang tempatan bakal luntur apabila syarikat asing bebas untukdibicara kan di tribunal antarabangsaSubsidi Tiada lagi subsidi istimewa buat rakyat Malaysia apabila ekonomi berlandaskanuntung semata-mata.Impak Negatif TPPA kepadaMalaysia 10. MOHD RIZAL JAAPAR8 Sebab Orang Melayu BelumBersedia Menerima TPPA1. Pemilikan ekuiti semasa Melayu masih rendah (19%), sedangkandiantara bukan Melayu dan pemilik asing hampir sama (40%)2. Pemilikan syarikat Melayu masih kecil (20%)3. Jawatan tertinggi pengurusan korporat masih didominasi bukanMelayu (73%)4. Pengangguran dikalangan Melayu masih terlalu tinggi (73%)5. Tahap sosioekonomi Melayu juga adalah yang paling rendah (76%)6. Pendapatan isi rumah Melayu cuma RM2700 berbanding Cina(RM4500) dan India (RM3400)7. 42% perniagaan orang Melayu masih pada tahap peniaga kecildengan kakitangan kurang 5 orang8. Cuma 25% syarikat dikuasai usahawan Melayu dengan peganganekuiti melebihi 51%. 11. MOHD RIZAL JAAPARPeranan AndaDialog antara kaum,policy maker, NGOlain untuk mencarikesepakatanmengkaji semulakeanggotaanMalaysia di TPPAKempen kesedaranmenerangkankepada umum,Melayu khasnyaakan kesan jangkapanjang TPPAMembantahsebarang tindakansusulan danusahasama yangterlalu pro-TPPA.ADialogCBantahBKempenSuarakan bantahan anda melalui apa sahaja platfrom yang anda bolehlakukan. Saya boleh membantu memberikan maklumbalas, small-talkdan apa sahaja maklumat yang boleh membantu menjaga hak kitasemua daripada TPPA. 12. Terima Kasih!

Search related